Magasépítészet

Könnyűszerkezetes építési mód

A tengerentúlon és a skandináv országokban már évtize­dek óta meghatározó könnyűszerkezetes építési mód hazánk­ban az utóbbi években terjedt el szélesebb körben. Elsősorban kisméretű lakóházak, családi házak, nyaralók építésénél al­kalmazzák.

A könnyűszerkezetes épületek szerkezeteit jellemzően „könnyű” anyagok alkotják. Az épület teherhordó szerkezeti részét fa vagy fém vázszerkezet képezi. Ez lényegé­ben egy könnyű térbeli rúdszerkezet (11.16. ábra). Az épí­tési mód jellemzője, hogy az épületszerkezetek szinte teljes egészében száraz technológiával, szerelő munkával készül­nek, így a kivitelezés során egymással párhuzamosan több munkafolyamat is végezhető.

Könnyűszerkezetes faváz

11.16. ábra. Könnyűszerkezetes faváz

Megjegyzés: A vázas szerkezeti rendszer mellett a könnyűszer­kezetes építési mód közé tartoznak a nagy méretű előre gyártott panelokat alkalmazó könnyűszerkezetes panelos technológiák is. Ezek azonban hazánkban még kevésbé elterjedtek.

A könnyűszerkezetes épületek a hagyományos technoló­giával épülő épületekhez képest számos előnyös tulajdon­sággal rendelkeznek. Kivitelezésük gyors és gazdaságos, a kész épületek kiváló épületfizikai tulajdonságokkal ren­delkeznek, utólag könnyen átalakíthatók, bővíthetők.

Tartószerkezetek

A könnyűszerkezetes épület tartószerkezeti rendszerének jellemző elemeit a függőleges, vízszintes, valamint ferde (merevítő) fa vagy fém rúdelemek képezik. Ezeket minden esetben pontos szerelési terv alapján építik össze. Az előre gyártott vázelemekből a gyártók az egyedi igényekhez iga­zodva szinte korlátlan méretválasztékot biztosítanak, így a modulkoordináció okozta kötöttség elhanyagolható.

A könnyűszerkezetes épületek egyik sajátossága, hogy az egyes falszerkezetek teherhordó részét önmagában merev, teherhordó függőleges síkbeli vázszerkezet képezi. Vagyis lényegében az épület egészét képező vázszerkezet több ki­sebb egymáshoz kapcsolt (és megfelelően merevített) váz­szerkezetből jön létre (11.17. ábra). A falakat képező váz­szerkezetek a falsarkok mentén kapcsolódnak egymáshoz (11.18. ábra).

Könnyűszerkezetes fal vázeleme

11.17. ábra. Könnyűszerkezetes fal vázeleme

Fémváz falsarok-kapcsolata

11.18. ábra. Fémváz falsarok-kapcsolata

A teljes szerkezet térbeli merevségét a födém síkjában elhelyezkedő, a fal vázszerkezeteire támaszkodó, azokat összekötő vízszintes rúdelemek, illetve a fedélszer­kezet biztosítják. Ezek egyben a födém teherhordó szerke­zeti elemei (lényegében födémgerendák).

A nagyfokú méretpontosság következtében a könnyű­szerkezetes építés alapvető feltétele a pontos, sík fogadó­szint biztosítása. A falak teherhordó vázszerkezetét külön mintapadon összeszerelve és egyben felállítva vagy közvetlenül a fogadó szerkezeten elemenként szerelve egyaránt készíthetik. A szerkezetépítést meghatározza a vázszerkezet típusa.

Kötések

A fa vázszerkezet elemei csavaros fakötésekkel vagy szeglemezekkel kapcsolódnak egymáshoz. A fém vázele­meket csavaros vagy szegecselt kötéssel kapcsolják össze. A vázszerkezetet a vasbeton fogadószerkezetbe horgonyzott tőcsavarokkal erősítik le. A teherhordó falak vázszerkezete­inek elhelyezése után építik be a födém síkjában a vízszin­tes rúdelemeket (tartókat), melyek a fal vázszerkezetének felső vízszintes elemeihez kapcsolódnak.

A teljes vázszerkezet elkészülte után alakítják ki a többré­tegű falszerkezeteket (11.19. ábra). A vázelemek közötti teret teljes egészében hőszigetelés tölti ki, a külső és belső oldalon a teljes szerkezetet összefüggő (gipszkarton, fa építőlemez stb.) borítással fedik be. A belső borítás glettelés után köz­vetlenül festhető, tapétázható.

Könnyűszerkezetes falszerkezetek

11.19. ábra. Könnyűszerkezetes falszerkezetek

A szerelt falszerkezetekbe a különböző gépészeti vezetékek, csövek, kábelek könnyen el­helyezhetők. A külső homlokzatburkolás egyaránt lehet va­kolt vagy szerelt jellegű. A födém alsó és felső borítást kap. Ennek anyaga, kialakítása és a padozat felépítése az egyedi igényektől függ. A könnyűszerkezetes épületekben a födé­mek feletti padozatot jellemzően szárazaljzattal képezik. A belső válaszfalak szintén szerelt, vázas szerkezetek, kisebb keresztmetszeti méretekkel.