Magasépítészet

Kövek bányászása és darabolása

A kőkitermelés

Az építőkövek közel sík felület mentén hasadnak. Ezért bányászásuk a legtöbb esetben úgy történik, hogy kézi vagy gépi úton egymás mellé fúrt lyukakba acélékeket vernek, és ezek segítségével repesztik le a nagy kőtömböket (62 a ábra). A puhább köveknél egy-egy vastagabb kőpadot függőleges résekkel (ún. beréseléssel) osztanak megfelelő nagyságúra, majd alulról vízszintes helyzetű éksorral repesztik le a kőtömböket (62 b ábra).

Kőtömb fejtése

62. ábra. Kőtömb fejtése; a) repesztessél, b) beréseléssel

A kő kitermelésénél ügyeim kell arra, hogy a bánya különböző rétegeiben levő kövek minősége egymástól eltérő, és főként a felszínhez közelebb fekvő rétegek silányabbak.

A kő bányanedvessége

A bányanedvességet tartalmazó követ könnyebben lehet megmunkálni. A fagyveszély elkerülése céljából azonban csak a bányanedvességéi teljesen elvesztett, kiszáradt követ szabad beépíteni.

A kő darabolása

A bányában kitermelt nagyobb köveket egyrészt a szállíthatóság céljá­ból, másrészt a kőfaragó műhelyben vagy az építkezés színhelyén – a kifaragandó kő befoglaló méretének elérése céljából kisebb darabokra kell osztani.

A kő darabolásának módjai:

Hasító ékelés, amely teljesen azonos a kiter­melésnél ismertetett eljárással (63. ábra).

Kőtömb darabolása hasító ékeléssel

63. ábra. Kőtömb darabolása hasító ékeléssel; a) az ék, b) a repesztés művelete

Fűrészelés. A keményebb köveket fog nélküli acél fűrészlappal vagy fűrészlap sorozattal, a 64. ábrán sematikusan ábrázolt gépi üzemű keret­fűrésszel (az ún. gatterrel) lehet kisebb tömbökre vagy lemezekre osztani. A fűrészt állandóan vízzel permetezik, és a fűrészlap alá homokot vagy karborundum-port juttatnak. A kő vágását tulajdonképpen nem a fűrészlemezek, hanem azok éle alá juttatott nedves kvarc-, illetőleg karborundum-szemek végzik.

Kőtömb darabolása fűrészsorozattal

64. ábra. Kőtömb darabolása fűrészsorozattal

A sodronyfűrésznél kerekek közt futó, vég­telenített vékony acélsodrony – szintén nedves homok segítségével – végzi el a darabolás műve­letét (65. ábra). Ezt a szerkezetet egyébként a kőbányaművelésben is alkalmazzák a kőkitermelésnél.

Kőtömb darabolása sodronyfűrésszelKőtömb darabolása sodronyfűrésszel

65. ábra. Kőtömb darabolása sodronyfűrésszel; a) a berendezés sémája, b) a fűrészelés művelete

A nagyobb és kisebb körfűrészeket főleg a keresztbe vágás céljaira használják (66. ábra). Vannak olyan körfűrészlapok, amelyeknél a fűrész­fogakba – érthető okokból – ipari gyémánt-szilánkok vannak befoglalva.

Kőtömb darabolása körfűrésszel

66. ábra. Kőtömb darabolása körfűrésszel

A puhább köveket lehet kézi keresztfűrésszel is darabolni (67. ábra).

Puhább kövek darabolása kézi keresztfűrésszel

67. ábra. Puhább kövek darabolása kézi keresztfűrésszel

A 13 cm-nél vékonyabb kőlemezeket az ún. szélező géppel darabolják. Ez egy körfűrészszerű gép, amelynél azonban a 30-50 cm átmérőjű, fog nélküli tárcsa nem acélból, hanem szerves vagy szervetlen kötőanyagokkal együtt tartott karborundum-szemcsékből áll (68. ábra).

Szélezőgép

68. ábra. Szélezőgép

A kövek befoglaló formája lehet: a) tömb, b) lemez és c) hosszúkás hasáb (gerendaszerű). A különböző fajtájú köveket e tekintetben az alábbiakban feltüntetett mértékig lehet kihasz­nálni.

Puha (lágy kövek) (nem csiszolhatók):

 • 20/20 cm ker. metszeti méretig, max. 1,0 m hosszúsággal,
 • 20/30 cm ker. metszeti méretig, max. 1,5 m hosszúsággal,
 • 15 cm vastagságig, max. 1,5 m hosszúsággal és 1,0 m2 területtel,
 • 30 cm vastagságig, max.  2,0 m hosszúsággal és  2,0 m2 területtel.

Középkemény kövek (egyes fajták csiszolhatok, de nem fényezhetők):

 • 15/15 cm ker. metszeti méretig, max.  1,2 m hosszúsággal,
 • 30/30 cm ker. metszeti méretig, max. 2,0 m hosszúsággal,
 • 10 cm vastagságig, max.  1,5 m hosszúsággal és  1,0 m2 területtel,
 • 30 cm vastagságig, max. 2,0 m hosszúsággal és 2,0 m2 területtel.

Kemény mészkövek (csiszolhatok, egyes fajták fényez­hetők is):

 • 10/10 cm ker. metszeti méretig, max, 1,2 m hosszúsággal,
 • 20/20 cm ker. metszeti méretig, max. 2,0 m hosszúsággal,
 • 30/30 cm ker. metszeti méretig, max. 3,0 m hosszúsággal,
 • 2 cm vastagságig, max. 1,5 m hosszúsággal, és 1,0 m2 területtel,
 • 10 cm vastagságig, max. 2,0 m hosszúsággal, és 1,5 m2 területtel,
 • 30 cm vastagságig, max. 2,5 m hosszúsággal, és 2,5 m2 területtel.

A fenti méreteknél nagyobb méretű kövek szállítása nemcsak a kitermelési, hanem a szállítási nehézségek miatt sem követelhető a kőbányától; ezért a felsorolt méreteket a tervezésnél mindig figyelembe kell venni.