Magastetők

Kőlemezes- és bio tetőfedések

Réteges felépítésű kőzetek hasításával előállított fedési anyagok

A kőlemezeket, amelyek vas­tagsága általában 30-50 mm, a kettős fedéssel azonos módon helyezik el a tetőfelületen, habarcsba ágyazva vagy ki­töltő betonba helyezve, a lejtésirányú hézagokat vízzáró habarccsal kiöntve.

A rusztikus hatású fedés csak szilárd fö­démen készíthető el (6-76. ábra). Ugyancsak természetes eredetű az ún. természetes pala, amelynek finomabb szerkezete jobb fedést biztosít és jobban is hasítható, így az elemek vastagsága 8-12 mm lehet. Ez a fedés már deszká­zaton is elkészíthető, rakása közel azo­nos az azbesztcement lapokból készülő kiselemes fedésekhez. A természetes pala szép színe és időállósága révén ez az egyik legszebb fedés, ami a 6-77. áb­rán is jól érzékelhető.

Síklemez fedés nadrágférc rögzítéssel

6-74. ábra. Síklemez fedés nadrágférc rögzítéssel és álló korccal, munkafázisok 1 tetőfedő lemez; 2 csupaszlemez; 3 aljzat; 4 férc; 5 szegezés; 6 hajlított korc.

Bordázott síklemez fedés ún. patkóférccel

6-75. ábra. Bordázott síklemez fedés ún. patkóférccel (a készítés munkafázisai) 1 lemezfedés; 2 csupaszlemez; 3 férc; 4 szeg; 5 tetőléc; 6 korc; 7 takarólemez; 8 aljzat.

Szabálytalan alakú hasított kőlemez fedés

6-76. ábra. Szabálytalan alakú hasított kőlemez fedés 1 kőlemez; 2 ágyazó habarcsréteg; 3 kitöltő beton; 4 vázzáró fugázás; 5 eresz; 6 vb. tetőfödém.

Tetőfedés természetes palával

6-77. ábra. Tetőfedés természetes palával, deszkaaljzatra szegezve.

Mesterséges anyagú különleges fedés

Az utóbbi időben a világon ugrásszerű fejlődés tapasztalható a lapostetők szi­getelési anyagainak területén, és a fejlő­désből nem maradtak ki a magastetőkön alkalmazható anyagok sem.

A Tegola Canadese bitumenes zsindely­fedés kb. 8-10 mm vastag, üvegszövet­tel erősített és felületén különböző színű, apró kőzúzalékkal borított lemezből ké­szül sokféle formában (6-78. ábra). Az egyes elemeket, elemenként 4-4 db szöggel rögzítve, kettős takarással alj­zatra szegezik. A rögzítés biztonságát jelentősen növeli az elemek alsó felének öntapadós kialakítása (6-79. ábra).

Kanadai bitumenes zsindely fedés elemválasztéka

6-78. ábra. Kanadai bitumenes zsindely fedés elemválasztéka a) Standard-3; b) Standard-4; c) Classic; d) Wallen; e) Master; f) Prestige.

Bitumenes zsindely fedés készítésének lépései

6-79. ábra. Bitumenes zsindely fedés készítésének lépései 1 tetődeszkázat; 2 párazáró réteg; 3 ragasztós felület; 4 szendvicsszerkezetű hőszigetelés; 5 csupaszlemez; 6 tetőfedés; 7 szegély.

Az AKVABIT bitumenes zsindely (gyártó: KEMIKÁL Budapesti Fedéllemezgyára) fehér, zöld, barna, bordó színű fedőhin­téssel ellátott, szabályos idomokra vá­gott üvegfátyol és műanyag fátyol beté­tes 3,5 mm vastag bitumenes fedéllemez, polietilénfóliára kasírozva.

Biotető

A természetes és mesterséges anyagok sajátos kombinációja a nyugat-európai országokban egyre jobban terjedő biote­tő (6-80. ábra). Saját hőszigetelésű és vízszigetelésű, egyszerű szerkezetű te­tőn fű és növények telepítésére alkalmas termőtalajréteget helyeznek el, tetején általában gyeptéglával. Az elmozdulás­ veszélyes rétegeket rejtett huzalhálókkal rögzítik.

 Biotető rétegfelépítése

6-80. ábra. Biotető rétegfelépítése a) egypontos lefolyóval; b) csurgó eresszel; 1 gyeptégla; 2 termőréteg; 3 drótháló; 4 víztaszító hőszigetelés; 5 csapadékvíz elleni szigetelés; 6 páraáteresztő réteg; 7 szűrőkavics; 8 perforált PVC-cső; 9 feszítek; 10 rugalmas szegély; 11 vízorr; 12 kosár; 13 csőcsonk; 14 vízlevezető lánc.

Ez a környezetbe jól illeszkedő tetőmeg­oldás, amely az ún. bioépítészet eredmé­nye, télen és nyáron egyaránt nagy hőstabilitást nyújt a belső tereknek.

Fedési anyag és tetőhajlásszög összefüggése

Az egyes tetőfedő anyagok bemutatásá­nál mindig kitértünk arra, hogy az adott anyag alkalmazása esetén melyek azok a min. és max. tetőlejtési határok, ame­lyek között az adott fedési anyag alkalmazható.

Mivel gyakran előfordul, hogy funkcioná­lis vagy építészeti megfontolások miatt adott tetőlejtéshez választjuk ki a fedési anyagot, a következőkben összefoglaljuk a tetőlejtések és fedési anyagok összefüggéseit. A 6-81. ábrán nemcsak az általában al­kalmazott lejtési határokat adjuk meg, hanem az egyes fedési anyagoknál külön feltüntetjük, hogy alátétfólia alkalmazá­sával mennyivel kisebb és különböző kü­lön rögzítésekkel mennyivel nagyobb lej­tések alakíthatók ki.

Az ábrán a tetőlejtési határokat fokban adjuk meg, de gyakran előfordul, hogy szerkesztések során a lejtés százalék­ban kifejezett értékére lenne szüksé­günk.

Az átszámítás megkönnyítésére a fokok­nak megfelelő százalékértékek a követ­kezők:

Százalék35102030405060708090100
Fok1,82,95,711,316,721,826313538,74245

Magastetők lejtési határai a fedési anyagtól függően

6-81. ábra. Magastetők lejtési határai a fedési anyagtól függően.