Magasépítészet

Öntött betonfalas építési mód

Az öntött betonfalas építés lényege, hogy az épület te­herhordó szerkezeti részét (a falat és gyakran a födémet is) összefüggő monolit vasbeton szerkezetként teljes egészében az építési helyszínen készítik.

Az öntött betonfalas építési technológia ipari méretű al­kalmazása hazánkban az 1960-as években terjedt el. Jellemzően középmagas, sokemeletes lakóépületek, illetve nagy méretű, összefüggő vasbeton építmények építéséhez alkalmazták. Az épületek rendeltetésétől függően többféle öntött technológiát alkalmaztak {alagútzsalus, kúszózsalus, csúszózsalus). Az egyes technológiákat a felhasznált zsalu­zat szerkezeti kialakítása és annak alkalmazása határozza meg.

Az elmúlt évtizedekben a követelmények és igények vál­tozásával a korábban nem jellemző kis volumenű (családi házas) építésnél is megjelentek új öntött betonfalas techno­lógiák (kéregfalas, kézi zsaluzó elemes). A régi technológiák alkalmazása háttérbe szorult vagy kis területre koncentrá­lódott (mélyépítés).

Napjainkban az öntött betonfalas építési mód különböző technológiáit rendszerint a létrehozott falszerkezet rétegző­dése alapján csoportosítjuk.

Kéregfalas rendszer előre gyártott elemei

11.8. ábra. Kéregfalas rendszer előre gyártott elemei
a) vasbeton födém kéregpanel; b) vasbeton kéregfal panel

Kéregfalas épület szélsőfal-födém csatlakozási részlete

11.9. ábra. Kéregfalas épület szélsőfal-födém csatlakozási részlete

Ezek:

  • Egyrétegű öntött betonfalas: különböző zsaluzási móddal készülő homogén monolit vasbeton szerkeze­tek. A beton szilárdulása után a zsaluzatokat minden esetben elbontják (vagy áthelyezik). A zsaluzási tech­nológia alapján a következő típusokat különböztetjük meg:
  • táblás zsaluzatokkal készülő falak;
  • alagútzsalus falak;
  • kúszózsalus falak;
  • csúszózsalus
  • Többrétegű öntött betonfalas szerkezetek: különbö­ző anyagú és kialakítású kéregszerkezetből (bennma­radó zsaluzatból) és a közé tömörített monolit vasbe­tonból álló A kéregszerkezetek kialakítása alapján a következő típusokat különböztet­jük meg:
  • kéregfalas (11.8. és 11.9. ábra)
  • kézi zsaluzóelemes monolit falszerkezetek.