Magasépítészet

Szellőzők és klímaberendezések szerelése

Az épületgépészeti gyakorlatban légtechnikai rendszert humán célból vagy valamilyen technológiai igény kielégítésére telepítenek.

Az úgynevezett tartózkodási zónában kívánatos egy meg­határozott vagy előírt légállapot biztosítása. A komfort légtechnikai rendszer működésének célja, hogy az emberi tartózkodási zónában kellemes mikroklímát hozzon létre. (A túlzott méretű igények a beruházási költség aránytalan emelkedését, míg az igények alárendelése a légtechnikai rendszer alkalmatlanságát idézheti elő.)

Légtechnikai rendszerek csoportosítása

9.30. ábra. Légtechnikai rendszerek csoportosítása

Az ipari légtechnikai rendszereknél a zárt terekben olyan mikroklíma létrehozása a cél, amelyet az alkalmazott tech­nológia megkíván.

A komfortérzetet befolyásoló tényezők:

  1. emberi tevékenység, kor, nem, lelki állapot, ruházat, aktivitás, tartózkodási idő stb.;
  2. helyiség felületi kialakítása, mérete, hőmérséklete, szí­ne, hő- és nedvességterhelés stb.;
  3. szellőzési rendszer légállapotai, áramlási sebességei és turbulenciája, légmennyiségek, friss levegő aránya, stb. (mint például akusztikai mérőszámok).

A következőkben a légtechnika alapfogalmait, alapössze­függéseit ismertetjük röviden, definíciószerűen.

Szellőztető rendszerek elvi kialakítása

9.31. ábra. Szellőztető rendszerek elvi kialakítása
1. külső levegő 2. kevert levegő 3. légkezelő berendezés 4. légszállító berendezés 5. helyiség 6. elmenő levegő 7. keringtetett levegő 8. távozó (kidobott) levegő

Elszívó ventilátor - egyszerű szellőzés

9.32. ábra. Elszívó ventilátor – egyszerű szellőzés

Természetes szellőzés

A helyiség természetes légcseré­je, amit a levegő hőmérséklet-különbsége és a szélerő hoz létre. Megoldásai: szellőzés réseken, ablakokon át, szellőző­aknákon, tetőfelépítményen keresztül.

Klímatechnikai rendszerek csoportosítása

9.34. ábra. Klímatechnikai rendszerek csoportosítása

Klímakonvektor (fan-coil)

9.35. ábra. Klímakonvektor (fan-coil)

Split klíma beltéri egység

9.36. ábra. Split klíma beltéri egység

Hővisszanyerő berendezés elve

9.37. ábra. Hővisszanyerő berendezés elve

Gépi szellőzés

A helyiség szennyezett levegőjének eltá­volítása és tiszta levegővel való pótlása. Történhet szaka­szosan vagy folyamatosan. A mesterséges szellőztetést el­lenőrzötten ventilátoros berendezésekkel oldják meg. Velük szemben követelmény, hogy ne okozzanak huzatot és kelle­metlen zajt.

  • Szellőztető berendezés feladata: légszennyeződés meg­engedett szint alatt tartása, légcsere biztosítása.
  • Szellőztető-légfűtő berendezés feladata: a szellőztetés mellett a téli hőveszteség teljes vagy részleges pótlása.
  • Szellőztető-léghűtő berendezés feladata: a szellőztetés mellett a nyári hőterhelés teljes vagy részleges pótlása.
  • Szellőztető légfűtő-hűtő berendezés feladata: a szellőz­tetés mellett a téli hőveszteség, illetve a nyári hőterhe­lés teljes vagy részleges pótlása.
  • Ködtelenítő berendezés feladata: a párolgó felületeken keletkező köd elterjedésének megakadályozása.
  • Klímaberendezés feladata: a szellőztetés mellett a he­lyiség hőmérsékletének és páratartalmának bizonyos határok között tartása az egész év folyamán.

Klimatizálás célja: a klimatizált térben a levegő hőmér­sékletét, nedvességtartalmát, összetételét és nyomását állandó értéken tartani vagy meghatározott program szerint változtatni (meghatározott tűréssel). A klímaközpontban megvalósítható levegőkezelési folyamatok: hűtés, fűtés, nedvesítés, szárítás, szűrés, légcsere stb.