Magasépítészet

A lakás berendezése, berendezési tárgyak

A berendezés egyrészt mindazon tárgyakat, gépeket, eszközöket jelenti, amelyek az épület rendeltetésszerű hasz­nálatához szükségesek (az építés-szerelési munkák kiegészí­téseként), másrészt mint ige jelenti ezen tárgyak elhelyezé­sét, beépítését.

A berendezés lehet:

  • Mozgatható bútorzat (mobília). Általában nem csak egy helyiségben vagy épületben való használatra alkalmas bútorok.
  • Beépített bútorzat. Az adott épülethez, illetve annak valamely szerkezetéhez csatlakoztatott (rögzített) bútorok.
  • Háztartási gépek. A rendeltetésszerű műveletek el­végzését lehetővé tevő vagy azt megkönnyítő tárgyak, szerszámok, gépek (pl. hűtőgép, számítógép, sütő).

Egy helyiség tervezés során meghatározott mérete a tervezett felszereléstől és a köztük kialakuló közlekedésre alkalmas területtől függ. Minden berendezési tárgynak és háztartási gépnek van egy elméleti mérete, amely az adott tárgy kényelmes használatához szükséges (10.1. ábra).

Fotel kényelmes használati tere

10.1. ábra. Fotel kényelmes használati tere

A beépített bútorok és gépek utólag nem (vagy csak ne­hezen) helyezhetők át, ezért a helyüket és kialakításukat alaposan át kell gondolni a tervezés során. A mozgatható tárgyaknál berendezéseknél nincs ilyen kötöttség, áthelyez­hetők, cserélhetők. A mai bútor- és háztartási gép kínálat nagyon sokszínű. A beépítendő bútorok és gépek pontos méretét ismerni kell ahhoz, hogy a megépült helyiségekbe a beépítés problémamentes legyen (méret és helyigény szem­pontjából). Másik megoldás a kialakult alaprajzhoz igazo­dó, egyedi berendezés tervezése és legyártása (10.2. ábra).

Példák étkező kialakítására

10.2. ábra. Példák étkező kialakítására

Berendezési tárgyak

Ebben a cikkben a standard berendezési tárgyakat és azok alaprajzi méreteit mutatjuk be. A ma megvásárolható bútorok nagy része ezekkel a modulméretekkel rendelkezik.

Fekvőhelyek

Az ágy mérete a használó testmagasságától függ. A gye­rekágyak hossza 135 és 170 cm, míg a felnőtt és a nagyobb gyerekek ágya általában 200 cm hosszú. Az egyszemélyes fekvőhelyek szélessége 75 és 90 cm. A két férőhelyeseké 140-200 cm között változik (10.3. ábra). Lehetőség van (főleg gyerekágyaknál) az egy férőhelyes ágyakat egymás fölött szinteltolással elhelyezni. Az emeletes ágyak ugyan helytakarékosak, viszont a használati magasság korlátozott. A leesés elleni védelemről gondoskodni kell.

Általános ágyméretek

10.3. ábra. Általános ágyméretek

Az ágyak használatához azok egyik hosszabbik oldala melletti min. 60 cm széles terület szükséges. Két ágy közös használati terének szélessége minimum 75 cm legyen. Ha a két ágy között közlekedni is lehet, akkor erre a célra leg­alább 90 cm széles helyet kell biztosítani.

Szekrények és polcok

A szekrények és polcok ruházat és egyéb más használati tárgyak tárolására alkalmas berendezések (10.4. ábra). Szé­lességi méretük általában 60-120 cm között változik. Mély­ségi méretük 30-60 cm. Létezik nyitott, fiókos és szekrény­ajtóval zárt szekrény is.

Általános szekrényméretek

10.4. ábra. Általános szekrényméretek

A sarkokba a jó helykihasználás érdekében sarokszekrények is beépíthetők. A szekrények használathoz legalább 90 cm széles sávra van szükség. A teljes belmagasságú beépített szekrény oldalait az épület­szerkezetek (falak, födémek) határolják. A beépített bútorok helyét az alaprajzon és metszeten egyaránt jelölni kell.

Asztalok és székek

Az asztalokhoz rendelhető székek számát az adott székek kényelmes használatához szükséges elméleti méret alapján lehet megállapítani. Egy átlagos méretű, 45 cm széles és 50 cm hosszú szék esetében a szék mögött 30 cm kell még a kényelmes használathoz, kétoldalt pedig 15-15 cm. így a szék használatához 75×80 cm hely szükséges. Egymás melletti székek távolsága 15 cm. Tanuláshoz és munkavég­zéshez ajánlott az asztal felületén min. 120 cm széles férő­hely kialakítása (10.5. ábra).

Általános szék- és asztalméretek

10.5. ábra. Általános szék- és asztalméretek

Fotelek, kanapék

A különböző fotelek, kanapék alaprajzi mérete (10.6. ábra) egyszemélyes esetben általában 90×90 cm, kétszemélyes esetben 180×90, háromszemélyesnél 270×90 cm. A kényel­mes használatot biztosítandó a kanapék előtt 50 cm szabad távolság szükséges. Ha a kanapé előtt asztal található, en­nek a távolságnak min. 30 cm-nek kell lennie. Ez a távolság alkalmas a közlekedésre, és az asztal kényelmes használatát sem zavarja.

Általános fotelméretek

10.6. ábra. Általános fotelméretek

Konyhai berendezések

A konyhai szekrények és a berendezések 60×60 cm-es egy­séges modulrendszerhez igazodnak általában (10.7. ábra).

Általános konyhai berendezések méretei

10.7. ábra. Általános konyhai berendezések méretei

A konyhába az igényeknek megfelelően beépíthetők alacsony szekrények munkafelülettel, hűtő, gáz- vagy elektromos tűz­hely és mosogató. A használatukhoz a munkavégzés körül­ményessége miatt legalább 120 cm széles sávra van szükség. A beépített konyhabútorok helyét a tervezés során (alapraj­zon és metszeten egyaránt) jelölni kell.

WC és fürdő berendezései

A szaniterek tervezésekor figyelembe kell venni a hasz­nálatukhoz szükséges elméleti méretet (10.8. ábra), a megközelítésükhöz kialakított 60 cm széles közlekedőfelületet és a használatuk előtti és utáni tevékenységek helyigényét. Kádak mérete változó, lehetnek hagyományos fekvő, ülő és sarokkádak.

Általános fürdőszobai berendezések méretei

10.8. ábra. Általános fürdőszobai berendezések méretei

Használatukhoz a kád méretén túl a hosszab­bik oldal mellett szükséges egy min. 60×90 cm-es felület a vetkőzés, öltözés, törölközés számára (ajánlott 60×105 cm). Egy átlagos ember kényelmes törölközéséhez szükséges hely alaprajzi hosszmérete 105 cm. Egy hosszú alaprajzú fürdő esetében a kádhoz vezető 60 cm-es közlekedő ezt biztosít­ja. Zuhanytálcák esetében az általános méret a 90×90 cm.

A használathoz szükséges helyigény a kádaknál leírtak­kal megegyezik. A mosdóknál és a kisebb méretű kézmo­sóknál a használathoz szükséges hely a szélességi méreten túl oldalra 15-15 cm, a mélységi méreten felül pedig 50 cm. így egy 40×30 cm kézmosóhoz 60×80 cm hely szükséges. A WC kényelmes használatához oldalt 20-20 cm, hosszmé­retén túl pedig 30 cm helyre van szükség. A WC megköze­lítése is min. 60 cm széles sávon történik. A szanitereket az alaprajzokon és metszeteken jelölni kell.

A helyiségek berendezése

A kis alapterületű helyiségek berendezésénél a kényel­mes használat lehetőségének biztosítása a szabályok betar­tásával nehézséget jelenthet. Nagyobb alapterületen, nem zsúfolt berendezés esetén valószínűleg sok közlekedésre alkalmas hely marad. Minden helyiségre igaz, hogy az alap­rajzi alak és a méretek meghatározásához meg kell ismer­ni az építtető bútorozással kapcsolatos igényeit is (10.9. és 10.10. ábrák). A berendezési tárgyak mérete és elhelyezke­dése meghatározhatja a nyílászárók helyét is.

Különböző megoldások WC-fürdő berendezésére

10.10. ábra. Különböző megoldások WC-fürdő berendezésére

Ajtó használatához szükséges méretek

10.11. ábra. Ajtó használatához szükséges méretek

Egy helyiséget úgy kell berendezni, hogy ajtón keresztül történő megközelítéskor az ajtó használata zavartalan le­gyen (10.11. ábra). Az ajtószárny nyitási sugarába a nyitást­-csukást akadályozó berendezési tárgy nem kerülhet. Az ajtó elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a helyiségben található berendezési tárgyak használatát nem korlátozhatja az ajtószárny nyitása. Hazánkban nem elterjedt, de előnyös lehet a tolóajtók használata. Ügyelni kell arra is, hogy a ter­vezett ajtószárny ne nyíljon ablakra.

Tetőtér-beépítés esetén figyelembe kell venni a tető haj­lásszögéből eredő magassági méretcsökkenést (10.12. ábra). A tetőtér alaprajzának 1,90 m-nél kisebb belmagasságú terü­lete csak kiegészítő térként használható. A helyiség hasznos alapterületéhez is csak az 1,90 m-nél magasabb belmagassá­gú terület tartozik. A fürdőknél, hálóknál figyelembe kell venni, hogy egy átlagos magasságú ember ülve 1,05-1,20 m, állva pedig 1,90 m magasságú térben tud kényelmesen tevékenykedni. Ezek a magassági értékek tevékenység vég­zésétől függően változnak (pl. zuhanyzás esetén 2,10 m).

Berendezés korlátozása tetőtér esetén

10.12. ábra. Berendezés korlátozása tetőtér esetén