Magasépítészet

Szerkezet ellenőrzése (fedélszerkezetek építése III.)

A fedélszék felállítását követően a teljes szerkezetet gondo­san át kell vizsgálni. Helytelen munkavégzésből, anyaghibá­ból vagy egyéb okokból adódhatnak olyan hibák, amelyek a későbbiekben a szerkezet károsodását, tönkremenetelét okozhatják. Részletesen ellenőrizni kell az elemkapcsola­tokat, fakötéseket, kötőelemeket, a gerinc egyenességet, a szaruzat külső síkjának egyenletességét. Az esetleges hibá­kat az adott problémának megfelelően utánhúzással, feszí­téssel, ékeléssel, emeléssel, süllyesztéssel stb. kell javítani, kiigazítani.

Az idő múlásával a faelemek száradnak, zsugorodnak, vetemednek, az egyébként pontosan összeillesztett felüle­tek között hézagok keletkezhetnek. Az eredetileg kellően meghúzott átmenőcsavarok meglazulhatnak, amely követ­keztében a feszítőerő csökken, a fakötések teherátadása bizonytalanná válik. A fedélszerkezetet (azon belül főleg a fakötéseket) az épület karbantartási munkák részeként adott időközönként rendszeresen ajánlott ellenőrizni.

Biztonsági követelmények

Mint minden építési tevékenységgel kapcsolatos munkavégzés esetén, az ácsmunkáknál is kötelező a vonatkozó munkavédelmi előírások ismerete és betartása.

A legfontosabb követelmények a következők:

  • Magasban történő munkavégzés csak az ide vonatkozó munka-, illetve balesetvédelmi előírások betartásával folyhat.
  • 4,0 m-nél magasabban csak szilárd állványzaton végezhető munka.
  • 4,0 m-nél magasabban csak az épület szilárd részéhez kötött biztonsági övvel ellátott munkások dolgozhatnak.
  • Ügyelni kell arra, hogy a szerszámok és a beépítésre kerülő faanyagok ne essenek le a munkaszintről; mindig csak az éppen szükséges szerszámok és anyagok legyenek a munkavégzés közvetlen környezetében; a keletkező hulladékokat azonnal el kell távolítani.
  • A létrákat minden esetben legalább 1,0 m-rel a munkaszint fölé nyúlva kell elhelyezni és billenésmentesen rögzíteni.
  • A munkavégzést csak akkor szabad megszakítani, ha minden felállított szerkezet megfelelően van rögzítve, merevítve.
  • Elektromos gépek használata során ügyelni kell az érintésvédelmi előírások betartására; a sérült, burkolat nélküli gépek használata tilos.
  • A fedélszék-építés során mindig az adott munkarészeknek megfelelő számú és képzettségű szakember jelenlétével történjen a munkavégzés.
  • Munkavégzés előtt és közben alkohol fogyasztása szigorúan tilos!