Magasépítészet

Szerkezeti részletek, csomópontok (talajvíznyomás elleni szigetelésnél)

A teknőszigetelés kialakítása

A talajvíznyomás elleni szigetelések csak teknőszigetelésként készíthetők. A teknőszigetelés kialakítása során először a szigetelések aljzatát kell elkészíteni. Ezt követik a vízszigetelés, a védőrétegek, majd az ellenszerkezetek.

Talajvíznyomás elleni szigetelés esetén a vízszintes szigetelés (padlószigetelés) aljzata vasalt betonaljzat, mely a szélek mentén (a pincefalak alatt) vastagítással van erősítve. A vasbeton aljzat vastagsága méretezéstől függ (min. 10 cm, a betonminőség legalább C16).

A függőleges szigetelés aljzatát a szigetelést tartó falak képezik. Ezek napjainkban beton válaszfalelemekből készülnek 10, 12 cm vastagságban. Esetleg kisméretű téglából 12 cm vastagságban, 2,00-2,50 m-ként és a sarkoknál erősítő pillérezéssel. A különböző mozgások felvételére 4 m-ként osztóhézagokra van szükség. Az aljzatok készítésével egyidejűleg ki kell alakítani a szükséges hajlat- és él képzéseket is.

Teknőszigetelés

4.33. ábra Teknőszigetelés

A vízszigetelés csak megfelelően előkészített, sima és kellősített felületen végezhető. A szükséges rétegszámban fektetett szigetelőlemezeket min. 15 cm-es átfedéses toldással, rétegenként eltolva helyezik el. A hajlatokat vértező sávokkal kell erősíteni. A talajvíznyomás elleni függőleges szigetelést 20-25 cm-rel a mértékadó talajvízszint fölé kell vezetni. Innentől felfelé már elegendő talajnedvesség elleni függőleges szigetelést kialakítani, mivel hidrosztatikai nyomás ezen a szakaszon nem hat a szigetelésre.

A vízszigetelés után a további munkavégzések során keletkező káros mechanikai hatásokkal szemben védelmet nyújtó védőrétegeket kell elhelyezni. Ez a legtöbb esetben 2-3 réteg PE-fólia. Az ellenfödém kialakítása előtt a padlószigetelés és a hajlatok védelmére 5 cm vastag szerelőbeton réteget és az ellenfödém kerülete mentén az ellenfödémmel megegyező magasságú védőfalat kell készíteni. A védőfal lehet él tégla vastag vagy egyéb mechanikai hatásoknak ellenálló szerkezet.

A szigetelések és a védőrétegek elkészülte után következik az előzetes tervek alapján meghatározott ellenszerkezetek (pincefal és ellenfödém, vagy leterhelő betonréteg).

A talajvíznyomás elleni szigetelést mindig két szilárd, elmozdulás mentes szerkezet közé kell „beszorítani”. Ez azt jelenti, hogy a szigetelés aljzata, a vízszigetelés és az ellenszerkezetek között szoros, hézagmentes kapcsolatnak kell lennie, ellenkező esetben a víz nyomása a vízszigetelés elmozdulását és károsodását okozza. A padlószigetelés beszorítása az ellenfödém elkészülésével (a szerkezet tömegéből adódóan) eleve biztosítva van.

A függőleges szigetelés beszorítása a pincefal (ellenfal) építésével egyidejűleg valósítható meg. A fal készítése közben, a fal és a függőleges vízszigetelés közötti hézagot habarccsal töltik ki. Ezzel párhuzamosan a szigetelést tartó falat „rászorítják” a szigetelésre úgy, hogy szigetelést tartó fal mögött folyamatosan végzik a feltöltést és a tömörítést. A tömörített feltöltés tömegéből adódó földnyomás rászorítja a szigetelést tartó falat a függőleges vízszigetelésre.

Teknőszigetélés kialakítása (lemeztoldások)

4.34. ábra Teknőszigetélés kialakítása (lemeztoldások)

Talajvíznyomás elleni szigetelés

4.35. ábra Talajvíznyomás elleni szigetelés

Mozgási hézag szigetelése

Nagyobb területen alápincézett épületek esetén a vízszintes szerkezetekbe mozgási (dilatációs) hézagokat kell kialakítani, akkor is, ha az a talajvízben van. Ez a szerkezetek hőtágulásából adódó méretváltozásoknak és egyéb mozgásoknak biztosít helyet, így nem keletkeznek káros feszültségek.

Talajvíznyomás elleni szigetelés esetén a dilatálandó szerkezetekkel együtt meg kell szakítani a padlószigetelést is. Ehhez a dilatáció mentén szorítóperemes acélelemet kell beépíteni. Az alsó acélperemeket a szigetelés aljzatának (lemezalap) készítése során bebetonozással rögzítik.

A padlószigetelés minden egyes lemezrétegét ráfektetik az acélperemekre egészen a függőleges peremekig. (A csavarok helyét előre ki kell vágni a lemezeken.) A felső szorítóperem elhelyezése előtt – a perem alatt teljes hosszban – védőréteget kell kialakítani. Ezt követően a szorítóperemek lecsavarozásával véglegesen rögzítik a padlószigetelést.

A mozgási hézag vízzárása lírás betételemmel (rugalmas lemezzel) biztosítható. Ez általában műkaucsuk vagy korrózióálló fémlemez (rézlemez), melyet a dilatáció két oldalán külön szorítóperemekkel rögzítenek (csavaródással). A rögzítés mentén a betételem és az acélperemek közé elválasztó réteget kell elhelyezni. A lírás betételem feladata kettős: rugalmasan igazodik a kapcsolódó szerkezet mozgásából adódó méretváltozásokhoz, közben biztosítja a dilatáció mentén a megfelelő vízzárást. A dilatáció mentén a szigetelés aljzatát vastagítással kell erősíteni.

Csőáttörés szigetelése

A különböző épületgépészeti vezetékek pincefalon keresztüli átvezetésének a megfelelő vízzárása – talajvíznyomás esetén – csak nagyon pontosan és körültekintően végzett munkával biztosítható. A csőáttörések az alépítményi szigetelések „legérzékenyebb” pontjai, ezért talajvíznyomás esetén egy kisebb kivitelezési hiba is a talajvíz betörését eredményezheti.

A csőáttörés helyén egy acélperemes béléscsövet helyeznek el, melyet a szigetelést tartó fal készítése során bebetonozással rögzítenek. A talajvíznyomás elleni függőleges falszigetelés készítése során a szigetelőlemezeket rávezetik a béléscső acélperemére. (A béléscső és rögzítő csavarok helyét előre pontosan ki kell vágni a lemezeken.) A szorítóperem elhelyezése előtt, a perem alatt itt is védőréteget kell kialakítani.

Ezután a szorítóperemek lecsavarozásával (szorításával) véglegesen rögzíthető a falszigetelés a csőáttörés körül. A pincefal készítése során a béléscsövet körülbetonozzák, így teljes hosszában rögzítik. A pincefal elkészülte után helyezhető el az átmenő cső. A két cső közötti hézagba tömítőgyűrűk kerülnek. Az átmenőcső rögzítését és a hézag vízhatlan lezárását a béléscső belső, pincetér felőli végén található, bilinccsel beszorított tömítés biztosítja.

Mozgási hézag szigetelése (talajvíznyomásnál, fűtetlen pincetérben)

4.36. ábra Mozgási hézag szigetelése (talajvíznyomásnál, fűtetlen pincetérben)

Csőáttörés szigetelése

4.37. ábra Csőáttörés szigetelése

Pillér szigetelése

A pillérek talajvíznyomás elleni szigetelése is a padlószigetelés megszakításával és acéllemez alkalmazásával történik. A pillér pontszerű, nagy terhelése és a pillérek függőleges vasalása miatt nem vezethető át a vízszigetelés a pillér alatt.

A pillér alatti pontalap és a szigetelés aljzatának készítése során – a két szerkezet egyidejűleg is betonozható – egy min. 14 mm vastag acéllemezt építenek be a pillér helyén, a szigetelés aljzatának felső síkjában. Az acéllemezt a pillér vasalásának átmenő vasaihoz hegesztik. Ezt követően elkészítik a monolit vasbeton pillért, majd a padlószigetelés során a szigetelés minden egyes lemezrétegét rávezetik az acéllemezre egészen a pillérig. (A rögzítő csavarok helyét előre ki kell vágni a lemezeken.)

A felső szorítóperem elhelyezése előtt – a perem alatt teljes hosszban – védőréteget kell kialakítani. Ezután a szorítóperemek lecsavarozásával véglegesen rögzítik a padlószigetelést a pillér körül. A pillérek körül az ellenfödém vastagítása (vagy bordával történő) erősítése nem szükséges, mivel a pillér tömegéből adódóan ellenszerkezetként is funkcionál (az adott helyen).