Magasépítészet

Szivárgó rendszerek

A talajban lévő épületszerkezetek körül időszakosan vagy állandóan előforduló, nagyobb mennyiségű talajnedvesség vagy talajvíz elleni hatékony védelmet a szivárgó rendszerek (drénrendszerek) biztosítják.

Gyakran előfordulnak olyan terepviszonyok (lejtős terep) és talajrétegződések, amelyek következtében különböző talajvizek keletkeznek (rétegvíz, torlaszvíz). Ezek a talajvizek a legtöbb esetben nem állandó jellegűek, csak időszakosan jelentkeznek. Elsősorban az ilyen talajvizek esetén előnyös a szivárgó rendszer alkalmazása, melynek lényege, hogy összegyűjtik és elvezetik az épület körüli talajvizet. Megfelelő talajviszonyok esetén a szivárgó rendszer állandó talajvízszint süllyesztésre is alkalmazható.

A szivárgó rendszer működéseA szivárgó rendszer működése

4.28. ábra Szivárgó rendszer elhelyezkedése

A szivárgó rendszer működése

4.27/a. ábra A szivárgó rendszer működése

A szivárgó rendszert általában közvetlenül a talajban lévő épületrész (pince) körüli munkaárokban a szivárgó árokban alakítják ki. A vízelvezetés a szivárgó árok alján elhelyezett, az alaptest körül végigfutó szivárgó csövön (dréncső) keresztül történik.

Ez perforált műanyagcsőből vagy agyagcsőből készülhet. A szivárgó csövek az épület sarkainál (töréspontoknál) elhelyezett gyűjtő kutak felé lejtenek. Az itt összegyűlő vizet gravitációs úton vagy szivattyúzással lehet eltávolítani. A vízelvezetés során nem kerülhet a szivárgó csőbe nagy mennyiségű talajszemcse, mivel az hosszútávon a csőrendszer dugulását okozhatja, ezért a szivárgó csövet szűrőréteggel kell körülvenni.

Régebben alkalmazott szivárgó rendszer kialakítása

4.27/b. ábra Régebben alkalmazott szivárgó rendszer kialakítása

Szivárgó rendszer kialakítása (lábazati részlet)

4.29. ábra Szivárgó rendszer kialakítása (lábazati részlet)

A szűrőréteget finom szemcséjű kavics vagy homok, valamint geo textília alkotja, amely egy fátyolszerű műanyag filcréteg. A szigetelést védő (tartó) szerkezet külső felületén felületszivárgókat kell kialakítani. Ezek összegyűjtik és a szivárgó csőhöz vezetik a pincefal felé áramló vizet. A felületszivárgók leggyakrabban dombornyomásos műanyag lemezek (drénlemez), de készülhetnek üreges beton- vagy téglaelemekből is. A szivárgó rendszer részét képezik még az ellenőrző aknák is, melyek a szivárgó csövek tisztíthatóságát biztosítják.

Régebben a szivárgó rendszereket az épülettől távolabb kialakított szivárgó árkok képezték. A felületszivárgók elterjedésével azonban ez a megoldás háttérbe szorult.

Szivárgó rendszer kialakítása

4.30. ábra Szivárgó rendszer kialakítása

A szivárgó rendszer önmagában nem minősül szigetelésnek, csak az adott nedvességokozónak megfelelően kialakított alépítményi szigetelések mellett (annak kiegészítőjeként) alkalmazható!