Magasépítészet

Zsugorodási és duzzadási mozgások szerkezeti vonatkozásai

Mint ismeretes, a beton anyagú szerkezetekben nemcsak a hőmérsékletváltozás következtében állnak elő mozgások, hanem a beton zsugorodásából és duzzadásából kifolyólag is. Sokszor a zsugorodás folytán előálló mozgások nagyobb mértékűek, mint a hőmérsékletváltozás okozta mozgások. Tágulási hézagok, mozgó felfekvések

A zsugorodásból és duzzadásból keletkező mozgások a kötési folyamat következtében, más­részt a kiszáradás vagy a nedvesség folytán állnak elő. A zsugorodás hatása, illetve az ebből előálló mozgások mértéke jóval nagyobb, mintegy kétszerese – háromszorosa a duzzadás hasonló természetű következményeinek. A túl vizes aljzatbetonra fektetett lapburkolat a beton zsugorodása és a hézagok keskenysége miatt fel­púposodhat.

Repedések

A zsugorodásból kifolyólag a betonban húzó feszültségek ébrednek, és ha ezek túllépik a beton húzó szilárdságát, úgy a szerkezetben repedések keletkeznek. A zsugorodás folytán előálló repedések nemcsak esztétikai, hanem szerkezeti szempontból is kellemetlenek lehetnek, pl., medencéknél és folyadéktartályoknál stb.

Anyagtani és technológiai vonalon egyaránt töre­kedni kell a zsugorodás csökkentésére. Ezt jó szerkezetű (kevésbé nedvszívó, nem porózus és nem apró szemű) adalékanyag, lehetőleg kevés cement és víz alkalmazásával, minél hatékonyabb tömörítéssel, és a bedolgozott beton hosszabb ideig történő nedvesen tartásával érhetjük el.

Osztóhézagok

A zsugorodás káros hatásának elkerülése végett a nagy kiterjedésű, beton szerkezetekben, így a padlókban, járdákban, lábaza­tokban és hasonló jellegű egyéb szerkezeteken osztóhézagot kell kiképezni. Az osztóhézagokkal megteremtjük a zsugoro­dási és duzzadási mozgások lehetőségét, illetve a zsugorodás tekintetében eleve kijelöljük az egyéb­ként keletkező repedések helyét.

A kimondottan zsugorodásból keletkező alak­változások elkerülése végett létesített osztó-hézagokat sokkal sűrűbben alkalmazzuk, mint a tágulási hézagokat.

Zsugorodás okozta járulékos igénybevételek

A zsugorodás a hőmérsékletcsökkenéssel azonos hatást fejt ki a beton anyagú szerkezetekben, ezért a magasépítésre vonatkozó vasbeton szab­vány 10 C° lehűléssel veszi egyenlő hatásúnak a zsugorodást.

A vasbeton szabvány szerint a (10 C° hő­mérsékletváltozásnak megfelelő) zsugorodási tényező: εzs = 0,0001, ami azt jelenti, hogy a beton építmény 1 m-ére eső zsugorodás 0,1 mm. (Kedvezőtlen esetben, pl. feszített beton szer­kezeteknél ennek négyszerese is lehet.)

A zsugorodás a betonban húzó, a vasbetétben pedig nyomó feszültséget ébreszt. A vasbetét ellenállást fejt ki a zsugorodással szemben, nyílván ebből kifolyólag kisebb lesz a zsugorodás okozta megrövidülés. Minél nagyobb vízmennyiség van az illető szerkezetben, annál kisebb meg­rövidülést okoz a zsugorodás.

A beton zsugorodása következtében jelentkező járulékos hatást főleg a nagy fesztávolságú, statikailag határozatlan szerkezetek (boltozatok, ívek, keretek) erőjátékánál kell figyelembe venni. Az előbbiekből kitűnik, hogy a tágulási és zsugorodási, valamint ülepedési hézagok nem azonos fogalmak, nem szabad összecserélni, illetve azonosítani őket.