Magastetők

Alumínium fedélszerkezetek

Az alumínium ugyan az eredeti, gyári felületkezelés (eloxálás) után hosszú ideig megtartja előnyös külsejét, de fajla­gosan nagy a költsége és helyszínen ne­hezen hegeszthető, alakítható. Ez az oka, hogy alumíniumszerkezetű tetőket csak ott alkalmaznak, ahol egyedi vagy repre­zentatív igényeket kell kielégíteni. Ilye­nek pl. az üvegházak, télikertek és az egyre jobban elterjedő napházak, vala­mint különféle közösségi épületek tető­szerkezetei.

Az alumíniumszerkezetű tetők hazánk­ban nincsenek tipizálva, így az 5-53. és 5-54. ábrán egyedi kialakítású télikert szerkezetét, valamint csomópontjait mu­tatjuk be.

Előregyártott, hidegen hajlított szelvényű fedélszerkezet

Lakóépülettel összeépített, alumíniumszerkezetű télikert nézete

5-53. ábra. Lakóépülettel összeépített, alumíniumszerkezetű télikert nézete.

Az 5-53. ábrán bemutatott télikert csomópontjai I.Az 5-53. ábrán bemutatott télikert csomópontjai II.

5-54. ábra. Az 5-53. ábrán bemutatott télikert csomópontjai a) – g) 1 alumíniumszaruzat; 2 fa szaruzat; 3 acél függesztő szelemen; 4 szemöldöktartó; 5 keresztbordázat; 6 tömítő gumiprofil; 7 rugalmas kitöltő; 8 csavaros kötés; 9 hőszigetelő üvegfedés; 10 cserépfedés; 11 léc; 12 fólia; 13 alátétdeszka; 14 kiegészítő alapprofilok; 15 csukló; 16 hőhídmegszakító profil; 17 hőszigetelő réteg; 18 ék; 19 bádogszegély; 20 ereszcsatorna; 21 főfal; 22 vakolat; 23 műanyag saru; 24 távnyitó-működtető.

Az 5-53. ábrán bemutatott télikert csomópontjai e) - g)

5-54. ábra folytatása. Az 5-53. ábrán bemutatott télikert csomópontjai e) – g)

Csomóponti kialakítás

A lakóépületekhez, kommunális és kö­zösségi épületekhez gazdaságosan al­kalmazható fémszerkezetű magastetőket hazánkban csak kismértékben tipizálták. A főleg acél szerkezeti rendszerek lé­nyegesen eltérnek egymástól, így szer­kezeti csomópontjaikat a rendszerek is­mertetésével együtt mutatjuk be. A szerkezeti csomópontokon túl az ere­szek, oromzatok és tetőgerincek kialakí­tási módjai lényegében nem térnek el a fa fedélszerkezeteknél bemutatott meg­oldásoktól. A csomópontok adaptálásakor arra kell ügyel­nünk, hogy a fém- és faelemek kapcsola­tai, valamint a faelemek felületkezelése ne csökkentsék a fémszerkezetek eredeti szilárdságát, állékonyságát és időállósá­gát.

Fedélszerkezetek védelme

A fémszerkezetű tetők felületvédelme megakadályozza vagy jelentősen késlel­teti a fémek korrózióját. Az acélszerkezetek felületvédelmének a lépései – akár a gyártó üzemben, akár az építkezés helyszínén végzik – a követke­zők.

Ezek:

  • rozsdamentesítés, felülettisztítás, zsír­talanítás;
  • alapmázolás;
  • fedő, bevonó mázolás 2 vagy 3 réteg­ben.

Az alapmázolást és a bevonó, fedő má­zolást is mindig a szerkezettel szemben támasztott követelményeknek megfelelő és a gyártás vagy beépítés időpontjában beszerezhető legkorszerűbb anyagból kell készíteni. Gyári felületkezelés ese­tén az is előfordul, hogy a teljes szerke­zetet szendzimir horganyzott felülettel szállítják ki a helyszínre, és a szerelés után a helyszínen kap bevonó mázolást. Az acél- vagy alumíniumszerkezetek ki­egészítő és kötőelemei általában hor­ganyzott felületűek, további felületkeze­lést nem igényelnek.

Bármilyen felületkezelési módot alkal­mazunk is, a szerelés után mindig gon­dosan át kell vizsgálni a szerkezet felüle­teit és a szükséges javításokat el kell végezni.

Az alumínium felületkezelési lehetősé­gei lényegesen korlátozottabbak, mint az acélfelületeké. Lényegében két alapvető felületkezelést alkalmaznak, elsősorban a natúr vagy egyéb árnyalatokban készít­hető eloxálást, valamint a ráolvasztott műanyag bevonatot. Külső téri igénybevételhez az eloxálás a célszerű, belső térben mindkét megoldás alkalmazható. Az alumíniumszerkezeteket csak rendkí­vül ritka esetben és csak speciális festék­rendszer esetén szabad fedőmázolni, mert az könnyen leválik a felületéről.