Magastetők

Üveg anyagú fedések

Magastetőkön az üveget általában előte­tők, felülvilágítók, télikertek, növényhá­zak borítására alkalmazzák. Az utóbbi időben a felsoroltakon kívül egyre gyako­ribb az üvegfedés a napházakon és a tetőfelületek alatti kollektorok felett.

Lakóépületek állandó emberi tartózko­dásra szolgáló tereit ritkán vagy egyálta­lán nem fedik le közvetlenül üveggel, mi­vel sérülékeny és rideg anyag, ezért nem tekinthető biztonságos fedésnek. Ez az oka annak is, hogy tetőfedésre leggyak­rabban huzalbetétes üvegeket használnak, hogy törés esetén a lehulló üveg­cserepek ne okozzanak sérüléseket. A normál, sík vagy biztonsági üvegtáblák méreteit éppen ezért igyekeznek minél kisebbre meghatározni.

Az üvegfedés minősége, vízzáróssága je­lentős mértékben függ a fogadó-, beszorító szerkezetek kialakításától. Korszerű szerkezeti megoldás esetében (6-64. áb­ra) speciális profilok, gumiszalag tömítés, hőhídmentes kapcsolatok teszik le­hetővé a megfelelő vízzárást. Sajnos nincs mindig mód ilyen szerkezeti ele­mek alkalmazására, így legtöbbször kénytelenek vagyunk egyszerűbb megoldásokkal is megelégedni (6-65. és 6-66. ábra). Az ágyazóanyagok ezekben az esetekben tartósan rugalmas kittek vagy tömítőprofilok, műanyag vagy gumisza­lagok.

Korszerű, hőszigetelő üvegezésű tetőfedés

6-64. ábra. Korszerű, hőszigetelő üvegezésű tetőfedés részlete 1 teherbíró üveg; 2 hőszigetelő légréteg; 3 üvegrétegek; 4  ragasztófólia; 5 ágyazó-tömítő szalag; 6 takarószalag; 7 rugalmas kitt fugázás; 8 hőhídmegszakító; 9 tartóprofil; 10 páracsatorna; 11 gerincprofil; 12 magasító elem; 13 csavaros rögzítés; 14 záróprofil; 15 takaróléc.

Egyrétegű üvegezésű tetők csomóponti megoldásai

6-65. ábra. Egyrétegű üvegezésű tetők csomóponti megoldásai a) profilacél, b) zárt szelvényű acél, c) alumínium, d) fa tartószerkezet esetében; 1 T profilacél; 2 zártszelvény; 3 U profilacél; 4 fatartó; 5 takarószalag; 6 fúrt négyzetszelvény; 7 C profilacél; 8 dugó; 9 műanyag szalag; 10 csavar; 11 alátét; 12 facsavar; 13 rugalmas kittelés; 14 gumiszalag; 15 műanyag csőcsonk; 16 üvegtábla.

Hőszigetelő üvegezésű tetők csomóponti megoldásai

6-66. ábra. Hőszigetelő üvegezésű tetők csomóponti megoldásai a) fém, b) fa tartószerkezetre; 1 alumíniumtartó; 2 fatartó; 3 egyenetlenségeket kitöltő és ágyazókitt; 4 gumiszalag; 5 szorítóprofil; 6 takaróprofil; 7 csavar; 8 alátét; 9 műanyag csőcsonk; 10 hőszigetelő üveg.

Ha a lejtés irányában a tetőfelületen több üvegtáblát helyeznek el, akkor azok a 6-67. ábra szerint kapcsolhatók, mivel a lejtés irányára merőlegesen nem alakít­hatunk ki szorítóbordát. Egyszerűbb megoldású előtetőt és csomópontjait mutatja be a 6-68. és a 6-69. ábra. Az előtető tartószerkezete készül­het fából is, de az üveggel közvetlenül érintkező szerkezeteket célszerű fémből, jelen esetben alumíniumból kialakítani.

Üvegtető elemeinek átfedése

6-67. ábra. Üvegtető elemeinek átfedése a) egyrétegű, b) hőszigetelő üvegezésű; 1 fa szelemen; 2 alsó fémtámasz; 3 közbenső fémprofil; 4 kapocs; 5 szegezés; 6 kiemelő szalagprofil; 7 kitt; 8 egyrétegű üveg; 9 hőszigetelő üveg; 10 takaróperem.

Fémvázas előtető üvegezett fedéssel

6-68. ábra. Fémvázas előtető üvegezett fedéssel.

Fémvázas, üvegezett fedésű előtető csomópontjai

6-69. ábra. Fémvázas, üvegezett fedésű előtető csomópontjai a) – e) 1 KÖFÉM 4549; 2 KÖFÉM 4550; 3 alátét kittelés; 4 fugázás; 5 üvegtábla fedés; 6 taréj-takarólemez; 7 lemezcsavar; 8 faltő-lemezszegély; 9 csavaros kötés; 10 alátét; 11 kötőelem; 12 papucselem; 13 tőcsavar; 14 kapocs; 15 bilincspár; 16 szelemen; 17 faburkolat; 18 facsavar; 19 csatorna; 20 csatornavas; 21 vízorr; 22 lefolyócsonk; 23 fal; 24 vakolat.