Magastetők

Műanyag fedések

A műanyagok építőipari felhasználása egyre nő. Nálunk fejlettebb építőiparral rendelkező országokban a műanyag te­tőfedő anyagoknak széles választéka is­mert (6-63. ábra).

Műanyag tetőfedő lemezek

6-63. ábra. Műanyag tetőfedő lemezek.

Hazánkban is vannak olyan műanyag ter­mékek, amelyek bizonyos feltételek és körülmények között tetőfedésre is alkal­mazhatók. A Borsodi Vegyi Kombinát klórozott poli­etilénből és UV-stabilizátort tartalmazó, ütésálló PVC-por keverékéből olyan hullámosított lemezeket állít elő, amelyek tűzvédelmileg a „nehezen éghető” kategóriába tartoznak, alaktartók, korrózióál­lók, nem korrodáló hatásúak, kis hőveze­tő képességűek, vegyszerállók és könnyűek.

Fokozatos terjedésükhöz, kedvező tulaj­donságaik mellett, jelentősen hozzájá­rul, hogy fedett és áttetsző kivitelben, sokféle színben kaphatók. Fedett változataik fehér, sárga, zöld, kék, szürke, piros, barnássárga és lila szín­ben szerezhetők be, áttetsző változataik pedig színtelen, sárga, zöld és lila színben.

Az ONGRODUR műanyag termékeknek két típusát gyártják. Hosszirányú hullá­mos változata lehet nagy és kis szinusz­hullámú (s), valamint trapézhullámú (t), a táblák hossza 1500-3000 mm, széles­sége 1200 mm.

A keresztirányú hullámmal gyártott vál­tozat csak kis szinuszú hullámmal kerül forgalomba:

  • táblahossza 6000-10 000 mm,
  • a tekercs szélessége 1500 mm. Valamennyi típusú műanyag lemez vas­tagsága 1,5 mm.

A különböző változatok jelrendszere és hullámméretei:

A hullám
Típushossza, mmmagassága, mmtípusa
r FH-h7616s
r FH-h17751s
r FH-h7015t
r FH-k7616s
r LH-h7616s
r LH-h17751s
r LH-h7015t
r LH-k7616s

Jelölések: r ütésálló; F fedett; L áttetsző; H hullámlemez; h hosszirányú hullám; k keresztirányú hullám; s szinuszhullám; t trapézhullám.

A táblás és tekercsben forgalomba ho­zott műanyag hullámlemezek felhaszná­lásának módja és rögzítési elvei azono­sak a hullámpalákéval. A felhasználás módját a 6.4.2. pontban, illetőleg a 6-56. ábrától a 6-60. ábráig részletesen ismer­tettük az előző cikkben. Műanyag hullámlemezzel 10-90° lejtésű tetőfelületek fedhetők le.

Az átfedések a következők:

Tetőlejtés, fokHullámirányú átfedésSorok átfedése, mm
10-301,5 hullám150-200
30-501,5 hullám100-150
50-900,5 hullám50-100

A tetőrészek (eresz, orom, gerinc, hajlat stb.) kiképzési lehetőségei, módjai és el­vei is azonosak a hullámpala fedése­kével.