Magastetők

Fémlemez fedések

A fémlemezekből készülő fedések bemu­tatása külön cikksorozat terjedelmét igényel­né, de mivel ezek lakóépületeknél lénye­gesen ritkábban fordulnak elő, mint az eddig tárgyalt fedési módok és anyagok, csak érintjük a hazai lehetőségeket.

Alumínium trapézlemez

A fedésre használt alumínium trapézle­mezek 0,8 és 1,0 mm vastag ötvözött alu­mínium lemezből készülnek (6-70. ábra). A lemezek felületkezelés nélkül, natúr alumíniumszínben kerülnek forgalomba. Statikai adataikat, valamint fedési cso­mópontjaikat a gyártó által kiadott kata­lógus részletesen közli.

Alumínium trapézlemez méretei

6-70. ábra. Alumínium trapézlemez méretei.

Alumínium trapézlemezből 10-90° lejtésű tetők alakít­hatók ki a következő átfedésekkel:

Tetőlefejtés, fokHullámirányú átfedésSorok átfedése, mm
10-201,5 hullám200
20-301,5 hullám150
30-500,5 hullám100
50-900,5 hullám65

A lemezek szelemenekhez való rögzíté­sét mutatja be a 6-71. ábra. Az ábrán látható kiegészítő és kapcsolóelemeket a gyártó cég hozza forgalomba. Az alumínium trapézlemez fedések eresz-, orom-, gerinc- és hajlatképzései­hez gyártott kiegészítő elemek felhasz­nálásával a fedés valamennyi problémá­ja megoldható (6-72. ábra).

Alumínium trapézlemez rögzítése

6-71. ábra. Alumínium trapézlemez rögzítése a) idomacél, b) fa szelemen esetén; 1 védőkupak, TKO; 2 M-8-as anya, TK1; 3 alátét, TK2; 4 leszorító, TK3; 5 szigetelés, TK4; 6 hullámlemez; 7 zsámoly, TK5; 8 M-8-as lekötőcsavar, TK6; 9 sf facsavar, TK7; 10 profilacél; 11 faszelemenek.

Fém trapézlemez fedések kapcsolóelemei

6-72. ábra. Fém trapézlemez fedések kapcsolóelemei a) gerinc, T1; b) vápa; T2; c) falcsatlakozó, T3; d) párkány, T4.

Acél trapézlemez

A speciális hengersoron készített acél trapézlemezek fedésre leggyakrabban alkalmazott méretválasztéka látható a 6-73. ábrán. A kétféle (60, ill. 65 mm-es) hullámmagassággal és tűzihorganyzott felülettel gyártott lemezek vastagsága 0,8-1,5 mm.

A 15-90° hajlásszögű fedések készíté­sére alkalmas lemezek tetőlejtéstől füg­gő átfedései a következők:

Tetőlejtés, fokHullámirányú átfedésSorok átfedése, mm
15-251,5 hullám200
25-450,5 hullám150
45-900,5 hullám100

Ehhez a lemeztípushoz kiegészítő ele­meket nem gyártanak, így azokat-szük­ség esetén – egyedileg kell elkészíteni.

Horganyzott acél trapézlemezek

6-73. ábra. Horganyzott acél trapézlemezek.