Fürdőmedence

A házi uszoda, alapvető tudnivalók

Egy uszoda lehet fedett vagy nyitott fürdő. Tekintettel arra, hogy magánhasználatban álló fürdőről van szó, annak használatát és üzemeltetését semmiféle törvény vagy rende­let nem szabályozza. Ennek ellenére célszerű figyelembe venni a közfürdőkre vonatkozó szabályozásokat, mert azok értelemszerű betartása számos kellemetlenségtől menti meg az uszoda tulajdonosát.

Magyarországon a 121/1996. kormányrendelet és a 37/1996. népjóléti miniszteri rendelet, vala­mint az ME-10-204, MSz-10-553 és az MSz-13680 szabványok adnak az uszodákra vonatkozó fontos útmutatásokat. (Német­országban a Deutsche Indiustrie Norm, azaz DIN 19643 német szabvány előírásai érvé­nyesek.)

Medence

Az említett szabályozások pontos eligazítást adnak az üzemeltetés minimális technikai és közegészségügyi követelményeiről, amelye­ket a saját uszodánkban is célszerű betartani, mert így elkerülhető a fürdők gazdaságtalan és egészségre veszélyes működtetése.

A közfürdőkre vonatkozó előírásokból különö­sen fontos figyelni a

  • fertőtlenítőszer (pl. klór) megengedett kon­centrációjára,
  • a kémiai és fizikai paraméterekre (pl. pH-érték, hőmérséklet, zavarosság),
  • a medence terhelhetőségére.

A medence vizét sokféle szennyeződés éri a használóktól és a környezetből. A fürdőzők verejtéket, hámdarabkákat, hajat, különböző baktériumokat (pl. Eschirichia coli, azaz E-Coli, Pseudomonas areuginosa), kozmetikumokat, napvédő szereket stb. visznek be a medencevízbe. A környezetből korom, növényi részek, boga­rak, por stb. társul ezekhez.

Ezeknek a kórokozó baktériumoknak az el­pusztítása és az egyéb szennyeződések elfo­gadható határon belül tartása csak úgy lehet­séges, ha gondoskodunk a kifogástalan víz­kezelésről és a higiéniai feltételekről, még­pedig folyamatosan. Ha ez nem így történik, a fürdőmedence vize gyorsan elszennyező­dik, az úszástól inkább visszariaszt, mintsem arra csábítana. Az esetleg jelenlévő kórokozók miatt a fürdőzők megbetegedhet­nek (pl. középfülgyulladás).

Példa

Nyitott medencéknél tapasztalható, hogy elsősorban a medencefenéken, lépcső­kön és a sarkokban zöld vagy barnászöld el­színeződés (algatelep) keletkezik, majd a víz is zavarossá válik. Az ilyen medencevíz kö­zépfülgyulladást, kötőhártya-gyulladást, fel­ső légúti fertőzést vagy egyéb kellemetlen­séget okozhat. Ennek a kiváltó oka, hogy a vízben kevés a fertőtlenítőszer vagy egyál­talán nincs, emellett keveset működik a víz­forgató és a vízben elszaporodhatnak a be­tegséget okozó baktériumok is.

A medencékben a vízhőmérséklet 28-32 °C, ami ideális mindennemű kórokozónak.

Soha ne fürödjünk zavaros vizű meden­cében! Ilyen esetben követeljük az üzemel­tetőktől a megfelelő intézkedések haladékta­lan megtételét. Nyilvános közfürdőkben az intézkedések elmaradásáról az egészség­ügyi hatóságokat is tájékoztatni kell.

A fürdőmedence vize nem élővíz! Ha abban fürdünk, kívánatos (és szükséges!), hogy az fertőtlenített, kristálytiszta és algamentes legyen. És hogy ezt hogyan lehet elérni? Megtudhatjuk ebből a cikksorozatból!