Fürdőmedence

Az úszómedencéhez használt egyéb vegyszerek

A fertőtlenítőszereken kívül más vegyszerekre is szükség van ahhoz, hogy a fürdőmedence vizét kifogástalan állapotban tartsuk. A felso­rolásban vagy magukat a vegyszereket, vagy az általuk befolyásolt paramétert nevezzük meg. Ezek közül a legfontosabbak:

Sósav

A sósavat főleg a pH-érték csökken­tésére használjuk. A többnyire por alakjában forgalmazott pH-csökkentők (pH-mínusz) alternatíváját jelenti. Rövid gyakorlattal meg­tanulható az elfogadható pH-érték beállítá­sához szükséges, helyes mennyiség adago­lása. A sósavat mindig a visszavezető fúvókák áramába juttatjuk be, mégpedig úgy, hogy ne fröccsenjen.

Nélkülözhetetlen a sósav a medence szegé­lyén jelentkező mészfoltok stb. eltávolításá­hoz is. A sósavat hígítás nélkül hordjuk fel, majd az érintett helyet lekeféljük. Felhordás közben óvakodjunk a felszálló gőzöktől és a fröccsenéstől! A sósavat célszerűen mindig ferdén magunk előtt juttassuk ki és fejünket ne tartsuk a nedvesített hely fölé. Rövid ható­idő elteltével az anyagot keféljük le vagy szivaccsal töröljük le.

pH-plusz

Ez a vegyszer por alakjában vagy folyékony halmazállapotban kapható és azt a pH-érték növelésére használjuk. A csomago­láson megadják azt a mennyiséget, amely a pH-értékét egy meghatározott mértékben megnöveli. Ez például így nézhet ki: 100 m3 vízbe juttatott 250 g a pH-értéket 0,1 tizeddel növeli. Az adagolást mindig az átforgató szi­vattyú működése közben végezzük, hogy biztosítsuk a szer egyenletes és gyors elosz­lását. A legjobb, ha közvetlenül a visszaveze­tő fúvókák áramába csorgatjuk bele.

Fontos: A szert ne öntsük szűk lépcsőlejárók vizébe! Ott ugyanis hosszabb idő elteltével olyan nagy pH-érték alakulna ki, hogy a fala­kon mészlerakódással kellene számolni.

pH-mínusz

Rendszerint por alakjában kap­ható. Csökkenti a pH-értéket. Adagolását – úgy végezzük, mint a pH-pluszét. A cso­magoláson megtalálható az adagolási útmu­tató.

Kalcium-keménység

Ma már a kalcium­keménységet (vízkeménységet) is lehet befo­lyásolni, felfelé és lefelé egyaránt. Itt is egy por alakú készítményt kell a vízhez adni. Ada­golása a gyártó előírásai szerint.

Teljes lúgosság

Ezt szintén egy por alakú szerrel befolyásoljuk. Az érték növelésére és csökkentésére egyaránt lehetőség van. Ada­golása a gyártó előírásai szerint.

Klórközömbösítő szer

Vele a túlklórozást lehet korrigálni vagy a klórsokk hatásának megszűnését lehet gyorsítani.

Klórstabilizátor

Ha a szabadtéri fürdőme­dencében di- vagy triklórt használunk, akkor a klórstabilizátorra nincs szükség. Az ugyanis nem egyéb, mint izocianursav, amelynek értékét kívánatos minél alacsonyabb szinten tartani. Beltéri medencékben ismét feles­leges, mert ott az UV-sugárzás elenyészően csekély, márpedig a klórt éppen ez ellen kell stabilizálni.

Pelyhesítőszer

Ez fontos adalék, a meden­cevíz zavarosságának elkerülésére rendsze­resen adagolni kell. Megköti az úgynevezett kolloidális szennyeződéseket és azokat így kiszűrhetővé teszi. A legjobban a tabletta és párna alakú kiszerelés vált be. Adagolását vegyszeradagolóból vagy a lefölözőedényen át végezzük. A medence terhelésétől függően szakaszosan vagy folyamatosan kell a szert adagolni. Ha az adagolást az ajánlott módon végezzük, akkor a medencében utólagos pelyhesedésre nem kerül sor. Ha mégis pehelycsomókat találunk, ez a szűrés üzemza­varának a jele.