Otthon

Építkezési és felújítási tippek

Ha a terület természetes adottságaiból indulunk ki, új otthonunkat nemcsak kényelmessé tehetjük, hanem a hatékony megoldások révén fenntartása is olcsóbb lesz. A környezetbarát építkezés kulcsa a fekvés. A házunkat úgy tájoljuk hogy egyaránt kihasználhassuk a melengető napsütést és a hűsítő szellőt!

Okos kezdés

Mielőtt hozzáfognánk a tervezés­hez, feltétlenül gondoljuk át, mit is szeretnénk, és kérjünk tanácsot a megfelelő szakemberektől!

  • Olvassunk minél többet a környe­zetbarát épületekről: igen sok könyv és honlap foglalkozik a kérdéssel.
  • Tájékozódjunk a helyi önkormány­zatnál az építési szabályzatról! Derítsük ki, kapunk-e visszatérítést, ha környezetbarát otthont építünk!
  • Állítsunk össze részletes kívánság­listát új házunk jellemzőiről! Szá­moljuk ki, hány hálóra lesz szükség, gondolkozzunk el a tárolóhelyeken! Ne tervezzünk a szükségesnél na­gyobb házat – 10 négyzetméter ára egy új autóéval vetekszik!
  • Keressünk környezetbarát építke­zésben jártas építészt!
  • Miután elkészültek a tervek, kér­jünk árajánlatot legalább három olyan építési vállalkozótól, akiket megbízhatónak tartunk!
  • Látogassunk el néhány olyan ház­ba, amelyet a kiszemelt vállalkozók építettek vagy terveztek! Vizsgáljuk meg, mennyire váltak be a tervek, és mennyire időtálló az épület kivitele­zése! Ha lehet, beszéljünk a tulajdo­nosokkal is!
  • Járjunk utána, hogy az építész vagy vállalkozó korábbi munkái so­rán mennyire volt sikeres a költség­becslésben, az anyagok újrahasznosí­tásában, az építési terület rendben tartásában és a hulladékkezelésben!
  • Ügyeljünk rá, hogy minden részle­tet alaposan átgondoljunk és meg­beszéljünk még a munka megkezdé­se előtt – utólag sokkal nehezebb változtatni!

Telekválasztás

Amikor telket keresünk, vegyük figyelembe, milyen messze van a munkahelyünktől és az üzletektől! Ha ezek közel vannak, kevesebbet költünk majd közlekedésre. Ha vi­szont otthon is dolgozhatunk, akkor inkább a csendesebb, kevésbé szennyezett vidéki környezet az előnyös.

Vizsgáljuk meg a telek fekvését és domborzati viszonyait! Lejtőn fek­szik? Ha igen, olyan tervet készíttes­sünk, amely nem igényel jelentős földmunkát, az ugyanis általában drá­ga, kárt tehet a természetes élőhe­lyekben, fokozhatja az eróziót, és tönkreteheti az esővíz elvezetésé­nek természetes útvonalait.

Vizsgáljuk meg a helyi éghajlati viszonyokat és a telek tájolását! Sok napot kap? A napfény a ház melegen tartásában elsődleges fontosságú. Merről fúj az uralkodó szél? Van-e lehetőség annak eltérítésére, illetve hasznosítására?

Nézzük meg a szomszédos épüle­teket! Mennyire vannak közel? Nem fogják-e eltakarni a napot? És a mi házunk vajon nem veszi-e el a fényt előlük?

Biztos tipp

Ne vessük el a készház gondolatát! Könnyen lehet hogy a készház néhány környezetbarát módosítással is jóval olcsóbb lesz, mint az egyedi tervezésű épület. Ma már kaphatók elérhető árú, környezetbarát készházak is.

Passzív tervezés

A passzív tervezés igyekszik a le­hető legjobban kihasználni a te­lek természeti adottságait. A nap­fény adja a természetes, ingyenes fűtést, a szellő a hűtést, a növény­zet pedig árnyékol.

A természetes fűtőhatás maximá­lis kihasználása érdekében a ház dél felé nézzen, és kelet-nyugati irány­ban húzódjon! A legtöbbet használt helyiségek kerüljenek délre, nagy ablakok engedjenek be minél több fényt!

A megfelelő mértékű árnyékolást az eresz szélességével vagy napvédő ponyvákkal állíthatjuk be. Szereljünk fel állítható napvédőt, hogy nyár kö­zepén az ablakok árnyékban legye­nek, de télen besüthessen a nap!

Mérsékelt övi területeken csak a szükséges nagyságú ablakokat ter­vezzük a keleti és nyugati falra, és ügyeljünk a kellő árnyékolásra is (főleg a nyugati oldalon) – az itt ki­alakított tárolóhelyiségek segítenek a hőmérséklet kiegyenlítésében.

A házat úgy tervezzük meg, hogy kihasználja az uralkodó szeleket! Meleg vidéken tegyük lehetővé, hogy a hűsítő szél átjárja a lakást! Ha hűvös helyen építkezünk, a házat úgy tájoljuk, hogy védve legyen az uralkodó hideg szelektől, vagy ültes­sünk fákat a szél útjába!

Használjunk árnyékoló növénye­ket! A lombhullató fák nyáron ár­nyat adnak, télen pedig átengedik a napfényt; az örökzöldek árnyékára viszont egész évben számíthatunk. A délre néző ablakok alá telepítsünk füvet és más alacsony termetű nö­vényt, hogy kevesebb visszavert hő és fény jusson a szobákba!

Válasszunk megfelelő építőanya­gokat! A nagy sűrűségű anyagoknak (tégla, beton) nagy a hőtehetetlenségük, vagyis a nappal magukba szí­vott hőt éjjel adják ki, ezért inkább a hűvösebb területekre ajánlhatók.

ÉghajlatHelyszínSzerkezetAnyagokSzigetelésNap és árnyékolás
HűvösA lehető legnaposabb; védve az uralkodó hideg széltől.Kicsi, a lehető legkevesebb külső fallal; lakószobák a déli oldalon.Tömör anyagok, sötét színek.Elsősorban nagy térfogatú szigetelés.Nagy, délre néző ablakok; keskeny eresz vagy állítható napvédő ponyva.
MelegSok árnyék; érje a hűsítő szél.Hosszú és kes¬keny, hogy minél hatékonyabb legyen a kereszt¬huzat.Könnyű anyagok, világos színek.Elsősorban hővisszaverő szigetelés.Az épület egész évben le¬gyen árnyékban; széles eresz.