Parkettázás

Fapadlókkal szembeni követelmények

A fa padlóburkolatokat érő hatások

A faanyagú padlóburkolatokat az elhelyezkedésüktől és rendeltetésüktől függően többféle hatások érhetik.

Ezeket a hatásokat alapvetően két csoportba sorolhatjuk:

 • Környezeti hatások.
 • Használatból adódó hatások, igénybevételek.

A fa padlóburkolat típusának megválasztásánál és szerkezeti kialakításánál természetesen a hatásokat mindig figyelembe kell venni, hiszen azok együttesen határozzák meg a burkolat tartósságát.

Környezeti hatások

A padlóburkolatokat érő környezeti hatások a hőmérséklet, a nedvességtartalom (páratarta­lom), valamint a biológiai hatások. Kültéri padlók esetén ezeket a hatásokat alapvetően az időjárás befolyásolja. Belső térben az adott helyiség rendeltetése, használatának intenzitása alakítja az igénybevétel nagyságát.

Hőmérséklet. Az ideális hőmérséklet-tartomány belső térben 18-24°C. A tartósan túl magas (28°C-ot meghaladó) hőmérséklet a keményfa felület károsodását okozhatja. Szintén káros hatása van a hirtelen nagymértékű hőmérséklet-ingadozásnak, mert a burkolat nem tudja elég gyorsan követni a változásokat. A káros hőhatások nem okoznak gyors károsodást, de jelentősen mérséklik a fapadló tartósságát.

Padlófűtés felett csak az arra alkalmas (a gyártók által ajánlott) parkettatípusok alkalmaz­hatók. Mivel ez esetben a padlóburkolat teljes felületen közvetlenül érintkezik a hőleadó felülettel, az fokozott hőhatásnak van kitéve. Az aljzat hőmérséklete ezért semmiképpen sem haladhatja meg a 28°C-ot!

Nedvességtartalom. A fapadlók nedvességre fokozottan érzékeny szerkezetek. A levegő nedvességtartalmának (relatív páratartalmának) függvényében változik a faanyag ned­vességtartalma is. A fapadlók szempontjából ideális, ha a relatív páratartalom 50-65%. Ha tartósan túl magas a páratartalom, akkor megdagad a faanyag, ha pedig túl alacsony, akkor zsugorodni kezd. Mindkét eset károsítja, tönkreteszi a padlószerkezetet. Különösen káros lehet a padlószerkezetre a jelentős mértékű nedvességtartalom-változás.

A különböző szerkezetű és faanyagú fapadlók eltérő mértékben „reagálnak” a levegő ned­vességtartalmának változására. Ezt a fa padlóburkolat szerkezeti kialakítása során mindig figyelembe kell venni.

Biológiai hatások. A faanyagot a beépítést követően is érhetik biológiai hatások, vagyis rovarok és gombák támadhatják meg. A gombák lényegében (kémiai úton) lebontják a faanyagot, a rovarok pedig a rágásokkal a fa tömör térfogatát csökkentik. A megfelelő favédelemmel ellátott elemekből készülő padlók esetében ez kevésbé jelent veszélyt. Szintén csökken a veszély, ha a rovarok és gombák számára kedvezőtlen életkörülményeket bizto­sítunk (állandó, átlagos hőmérséklet, nedvességtartalom). A felhasználás előtt mindig meg kell győződni a fa padlóelemek faanyagvédelméről.

Használatból adódó igénybevételek

A használatból adódó igénybevételek közvetlenül a padlóburkolat felületét érő hatások. Ide­tartoznak az állandó és ideiglenes terhelésekből bekövetkező mechanikai hatások (bútorok terhei, járás, ugrálás stb.), az ütések, a karcolások, a szilárd vagy folyékony szennyeződések (vegyszerek, víz, sár, por stb.). A használatból származó igénybevételek szempontjából első­sorban a felületi koptatóréteg és a felületképzés ellenálló képessége a meghatározó.

Általános követelmények

A fa padlóburkolatokat érő hatások ismeretében fogalmazhatók meg azok a követelmények, amelyek alapján megválasztható az adott rendeltetésű térben a megfelelő anyagú és típusú (szerkezeti felépítésű) fapadló.

A padlóburkolatokkal szembeni általános elvárás:

 • Tartósság.
 • Hézagmentes kivitel.
 • Rugalmasság.
 • Esztétikus megjelenés.

Közvetlenül a fa padlóburkolat felületére vonatkozó követelmények:

 • Kopásállóság.
 • Keménység.
 • Karcállóság.
 • Vegyszerállóság.

Szabványok

Külön előírások, szabványok határozzák meg a felhasznált anyagokra vonatkozó, valamint a kész fa padlóburkolattal szembeni követelményeket. Ezek az előírások a követelmények mellett vizsgálati módokat is ismertetnek.

A szabványokat az alábbi három csoportba soroljuk:

 • A parkettaburkolatok méretbeli és alaki jellemzőit meghatározó szabványok.
 • Vizsgálati szabványok. A különböző jellemzők vizsgálatát leíró szabványok.
 • A fa padlóburkolatokra vonatkozó harmonizált szabvány.

A fa parkettaelemekre vonatkozó általános követelmények

A burkolatokra vonatkozó szabványokban külön előírások rögzítik a padlóburkolatokat alkotó különböző termékekre – így a parkettákra – vonatkozó követelményeket.

Felületi megjelenés

A felületi megjelenésre vonatkozó követelmények a parkettaelem színlapján megfigyelhető esetleges hibákat, elváltozásokat szabályozzák. A színlapnak folt- és sérülésmentesnek kell lennie. Nem lehet a felületen korhadás, gombásodás, kieső ággöcs, beteg álgeszt, rovarrágás. Egyéb elváltozásokra, fahibákra vonatkozóan az egyes faanyagok esetében a minőségi beso­rolás függvényében határozzák meg a követelményeket.

Mérettűrések

A parkettaelemekre vonatkozó megengedett méreteltérések és alaki elváltozások a parketta típusától függően eltérőek.

Nedvességtartalom

A parkettaelemek nedvességtartalma az adott környezeti jellemzőkhöz igazodva válto­zik. Ezért az előírások egy adott időpontban (a termék első kiszállítási idején) mért ned­vességtartalomra vonatkoznak. Altalános követelmény, hogy a fapadlót alkotó elemek nedvességtartalma az első kiszállítás idején 7 és 11% között legyen (gesztenye esetén max. 13% lehet).

A parkettaelemek jelölése

A csomagoláson az alábbi adatokat kell fel­tüntetni:

 • A parketta típusa.
 • A minőségi osztály jele.
 • A névleges befoglaló méretek (mm-ben).
 • Az elemek száma.
 • A hasznos terület (m2-ben).
 • A fafaj.
 • A mintázat megnevezése.
 • A fektetési mód.
 • Szabványhivatkozások.