Parkettázás

Fapadlók típusai: Egyrétegű, kétrétegű, háromrétegű parketták. Kültéri, ipari parketta. Sportpadló.

A fa padlóburkolatok osztályozása

A fa anyagú padlóburkolatok többféle szempont szerint osztályozhatók.

A gyakorlatban az alábbiak szerint csoportosítjuk leggyakrabban őket:

 • Burkolóanyag rétegszáma.
 • Fektetési mód.
 • Rendeltetés, elhelyezkedés.

Rétegszám szerinti csoportosítás

A fa padlóburkolatot alkotó elemek lehetnek egy-, két, illetve háromrétegűek.

 • Egyrétegű fa padlóburkolatok. A csaphornyos padlóelemeket egy fadarabból alakítják ki toldások nélkül. Ilyen burkolat a hajó- és svédpadló, a hagyományos csaphor­nyos parketta, a lamellaparketta és a mozaik. Egyrétegű parketta
 • Kétrétegű parketták. Nagy méretpontosságú, korszerű burkolóelemek. Egy felső fedőrétegből és egy alsó, úgyneve­zett fektetőrétegből állnak. A felső 4-6 mm vastag réteg keményfa (nemesfa). Az alsó, ragasztott fenyő vagy rétegelt lemez réteg száliránya a felsőre merőleges. Vastagsága 5-8 mm. A kétrétegű parketták előnye, hogy tetszőleges lerakási variációk készíthetők, nincs szükség a lerakást követően felületkezelésre (készparketta), a fektetést követően azonnal használhatók.
 • Háromrétegű parketták. Három egymásra merőleges rostirányú rétegből áll­nak. Az alsó és középréteg puhafa (általá­ban fenyő), a felső réteg valamilyen nemesfa (keményfa). A háromrétegű parketták szintén készparketták, gyári felületkezeléssel (lakko­zással) kerülnek forgalomba. Lerakást köve­tően azonnal használhatók. Háromrétegű par­ketta a szalagparketta.

Egy- és kétrétegű parketta

Fektetési mód szerinti csoportosítás

A parketták fektetése alapján megkülönböz­tetünk ragasztott, szegezett és úsztatott bur­kolatokat. Az elnevezés lényegében az aljzat és a padlóburkolat közötti kapcsolatra is utal.

Ragasztott parketták. Sávosan vagy teljes felületen ragasztva kapcsolódnak az aljzat­hoz. Ennek megfelelően a ragasztott parket­ták kapcsolata legstabilabb az aljzattal. Meg­jegyezzük, hogy ennél a kialakításnál a leg­inkább korlátozott a fa természetes mozgása.

Szegezett fa padlóburkolatok. A járófelületet képező fapadlót, parkettát párnafákra vagy vakpadlóra rögzítjük szegezéssel (esetleg csavarozással). A szegezett kapcsolatok kevésbé korlátozzák a fa természetes mozgását.

Úsztatott fa padlóburkolatok. Szárazon, mindenféle rögzítés nélkül az alj­zatra fektetett szerkezetek (a padló „úszik” az aljzaton). A padló mozdulatlanságát az egységes felületszerkezet biztosítja. Úszta­tott padlóburkolat például a napjainkban szé­les körben elterjedt laminált padló.

Rendeltetés és elhelyez­kedés szerinti csoportosítás

Rendeletetésük és elhelyezkedésük szerint megkülönböztetünk.

Ezek:

 • Beltéri fa padlóburkolatokat.
 • Kültéri fa padlóburkolatokat.
 • Ipari parkettát.
 • Sportpadlót.

Fa padlóburkolatokat leggyakrabban beltérben alakítanak ki. Esz­tétikusak, tartósak, felújíthatók, természetes megjelenésűek.

 • Kültéri fa padlóburkolatok . Az időjárási hatásoknak tartósan ellenálló faanyagból készülő, rendszerint egyrétegű fapadlók. Elsősorban a trópusi fafajokból, illetve a vörösfenyőből készülő padlók alkal­masak kültéri felhasználásra.
 • Ipari parketta. Parkettalécekből álló, táblásított, nagy teherbírású parketta. Régebben jellemzően forgalmas terekben, ipari létesítményekben alkalmazták, ahol nagy igénybevételt is jól tűrő, masszív padlóra volt szükség. Napjainkban egyre gyakrabban fordul elő lakóterek padlóburkolataként is.
 • Sportpadló. A különböző sport célú létesítményekben (sportcsarnokokban, tornatermekben) egyedi igénybevételekkel terhelhető, speciális fa padlóburkolat.

Fa padlóburkolatok általános rétegfelépítése

A fa anyagú padlóburkolatok általános réteg­felépítése a következő:

 • Padlóburkolat (felületképző réteg).
 • Rögzítő- (ragasztó) réteg.
 • A burkolat aljzata (hordozóréteg).

Természetesen a különböző rétegek anyaga és kialakítása többféle lehet. A három eltérő fektetési mód egyben három különböző szer­kezeti felépítést is eredményez.

A felületképző réteg maga a padlóburkolat. A csaphornyosán illeszkedő fa padló- vagy parkettaelemek képezik a járófelületet.

Rögzítőréteg csak a ragasztott padlóburko­latoknál található. Ez maga a ragasztóré­teg, amely biztosítja a megfelelő kapcsolatot a padlóburkolat és az aljzat között. Ragasztott parketták esetében a burkolat alj­zata közvetlenül a betonaljzat, az esztrich, vagy építőlemez borítás.

Ragasztott fa padló felépítése

A szegezett fa padlóburkolatok esetében a burkolat aljzatát párnafák vagy vakpadló képezheti. A vakpadló lényegé­ben párnafákra rögzített deszkaborítás.

Szegezett fa padlóburkolat

Az úsztatott parkettákat általában közvetlenül a betonaljzatra vagy fokozott hő- és hangszi­getelési követelmények esetén szárazaljzatra fektetjük. A szárazaljzatok különböző építőlemezből és hőszigetelésből álló, többrétegű szerkezetek.

Úsztatott fa padlóburkolat feléptése

A fa padlóburkolatokat különböző méretű és alakú, de szinte minden esetben csaphornyos elemek alkotják. Ezek szorosan egymáshoz illeszkedve képezik a burkolatot. Típustól függetlenül egy általános padlóelem (parket­taelem) részeire vonatkozóan az alábbi meg­nevezésekkel találkozhatunk a gyakorlatban.

 • Színlap. A parkettaelem járófelülete. Ennek szélességi mérete adja az elem, szá­mításba vett szélességét.
 • Hátlap (fonáklap). A parkettaelem alsó felülete. Szélessége mindig kisebb, mint a színlapé, és ez megkönnyíti az összeépí­tést.
 • Csap és horony. A parkettaelemek meg­felelő összekapcsolását lehetővé tevő kétoldali élképzés. A csap illeszkedik a horonyba, de szélességi mérete kisebb, mint a horony mélysége.
 • Járóréteg. Többrétegű parkettaelemeknél a felső keményfa réteg. Rendszerint a szín­laptól a csap/horony felső síkjáig terjed.

A parkettaelemek összeillesztését követően a színlapok szorosan illeszkednek, míg a hát­lapok között kb. 3 mm-es hézagok találhatók.

Parkettaelem

A csap és horony elhelyezkedésétől füg­gően a parkettaelem lehet jobbos vagy balos. Ezt az határozza meg, hogy a parkettaelem csapjai melyik oldalon helyezkednek el, ha az elemet járófelületével magunk felé fordítjuk.

A fa padlóburkolatok részei a szegélylécek, melyek a falszegély mentén a fal és a padlóburkolat közötti hézagot takarják le, és egyúttal esztétikusan zárják le a burkolatot.

Szegélyléc és falléc

A hagyományos parkettaburkolatok részét képezi a falléc is, amely a fal­szegély mentén elhelyezkedő, szélső eleme a padlóburkolatnak. Mindkét oldalán hornyok találhatók. Falléc csak a hagyományos par­kettáknál fordul elő, míg szegélylécet minden faanyagú padlóburkolatnál alkalmazunk.