Parkettázás

Lemezipari termékek, bútorlapok fából: rétegelt termékek, bútorlapok

A lemezipari termékek készítése során a tömör fát nagyobb méretű részekre oszt­ják, majd hőre keményedő ragasztóanyag segítségével hőprésben újraegyesítik. Így részben megszűnnek az anatómiai irányok, csökken az anyag inhomogén és anizotrop jellege, nagyobb lesz a termék alaktartósága és szilárdsága.

Emellett a műgyanta ragasztónak köszönhetően nagyobb lesz a termék gomba-, rovar- és időjárásállósága. A lemez­ipari termékek megmunkálhatósága, felhasz­nálási lehetőségei a tömörfához hasonlóak. A lemezipari termékeknek két csoportját különböztetjük meg: a rétegelt termékeket és a bútorlapokat.

Olvasmány

Készülnek kétszer vagy többször késelt fur­nérok is (csíkos-vonalas, flóderos, gyökér­rajzolatú stb.). Az eljárás során különböző színű furnérlapokat ragasztanak egymásra, és az így kialakított tömböt újrakéselik. így nemcsak különleges mintázatú, hanem drága fafajokat utánzó furnérok is előállíthatók. A furnérrétegek száma min. 3, max. 31 lehet. A rétegelt lemezek vastagsága 3 és 40 mm között változik.

Rétegelt termékek

A rétegelt termékek műszaki furnérok ragasz­tásával készülnek. A furnérlapok szálirányá­tól, vastagságától és rétegszámától függően rétegelt lemezekről, rétegelt idomokról (töm­bökről) és rétegelt gerendákról beszélhetünk. Vannak olyan, újabb keletű rétegelt termé­kek, amelyek tömörfa lécek ragasztásával készülnek. Ezek a rétegelt falapok.

Rétegelt lemezek felépítése

Rétegelt lemezek

A rétegelt lemezek páratlan számú műszaki furnérlap ragasztásával készülnek úgy, hogy a szomszédos rétegek száliránya egymásra merőleges. A rétegek lehetnek eltérő fafajúak és vastagságúak, de a szim­metria nagyon fontos. Ezt a páratlan réteg­szám mellett a szimmetrikusan elhelyezkedő furnérok azonos vastagsága, fafaja és szálirá­nya biztosítja. A rétegelt lemezeket vízszin­tes alátétekre helyezett rakatokban tárolják, méret és minőség szerint elkülönítve, jól szel­lőző belső terekben. Nedvességtartalmuk leg­feljebb 15% lehet.

Rétegelt idomok, fatömbök

A rétegelt idomok 0,1-0,3 mm vastag ún. mikrofurnérokból készülnek. A keményfa (pl. bükk) furnérlapokat műgyantával (víz-, főzés- és időjárásálló, magas kopásállóságú fenol-formaldehid ragasztóval) impregnálják. A rétegeket egymásra merőleges vagy egy­mással párhuzamos száliránnyal hőprésben, magas hőmérsékleten és nyomáson vastag tömbökké ragasztják. Az ilyen páncélszilárd­ságú lapokból gépipari alkatrészek, fogaske­rekek, golyóálló falak és ajtók készülnek.

Rétegelt furnér gerendák, épülettartók

A rétegelt furnérgerendák megnevezése LVL (Laminated Veneer Lumber), azaz rétegelt furnér épületfa. Bármilyen hámozott műszaki furnérból előállítható, de elsősorban fenyő és nyár fafajokból készül.

LVL gerenda

A 3 mm vastag fur­nérokat párhuzamos száliránnyal, fenol vagy poliuretán műgyanta ragasztóval, hőprésben ragasztják egymáshoz. így olyan nagy szi­lárdságú gerendákat, tartóelemeket lehet elő­állítani, amelyek teherbíró képes­sége meghaladja az azonos fafajú ragasztott tartókét vagy tömörfa gerendákét.

A termék további előnyei:

  • A gyártás során a furnérlapokból a fahibákat kiejtik, majd a darabokat hossztoldják, így megszűnnek a belső feszültségek, a gerenda alaktartó és szilárd lesz.
  • Gyengébb minőségű fafajok is hasznosít­hatók (pl. nyár).
  • Az alkalmazott műgyanta ragasztó- és ada­lékanyagok növelik az időjárás-, a gomba-és rovarállósságot.
  • A gerendák hosszúsága akár 25 m is lehet.

Háromrétegű falemezek (falapok)

Tömörfa lécekből készülnek, ezért jellegük­ben közel állnak a természetes faanyaghoz. Minden réteget hossztoldott és táblásított lécek alkotnak. Az alaktartóság biztosítására a két borítóréteg száliránya merőleges a vas­tagabb középrész szálirányára . A ragasztás vízálló műgyanta ragasztóval tör­ténik. Alkalmazási területük a bútorgyártás.

Bútorlapok

A bútorlapok olyan, rendszerint háromrétegű tömörfa helyettesítő anyagok, amelyek egy középrétegből (magból) és kétoldali borítás­ból épülnek fel. Az összes tömörfa helyette­sítő anyag közül a bútorlapok a legrégebbiek. A magrész anyagának függvényében a bútor­lapok lehetnek furnérbetétesek, lécbetétesek és takarék bútorlapok.

Olvasmány

Az LVL rétegelt furnér épületfa terméket az 1970-es években fejlesztették ki. Anyaguk elsősorban fenyő, de lágy lombos fákból is készülhetnek.