Hasznos - Ártalmas

Talajjavítók és szerves trágya, előnyök és veszélyek

A muskátlinak is éppúgy szüksége van táp­anyagokra az élethez, mint nekünk. Né­hány tápanyagot – így a szenet, a hidrogént és az oxigént – a levegőből és a vízből nyeri, a többit – a nitrogént, foszfort, káliumot és bi­zonyos nyomelemeket – pedig a talajból szívja fel vagy trágyázás útján jut hozzá.

Kétféle talajjavítót alkalmazunk a növé­nyek fejlődésének elősegítésére: a főként nö­vényi és állati eredetű szerves trágyát és a szervetlen vagy műtrágyát, amelyet elsősor­ban petrolkémiai anyagokból állítanak elő.

Biztonsági intézkedések

  • Talajjavítók használatakor viseljünk kesztyűt, és utána mossunk kezet.
  • Egyértelműen felcímkézett edényekben tároljuk őket.
  • Tartsuk távol a talajjavító­kat a gyermekektől és a háziállatoktól.

A műtrágyák hátrányai

Az erős és gyors hatású műtrágyák problé­mákat okozhatnak. Túlzott mennyiségben kiégethetik, sőt meg is ölhetik a növényeket, elpusztíthatják a földigilisztákat és a hasznos mikroorganizmusok millióit, amelyek az egészséges talajban tenyésznek.

A műtrágyák veszélyt jelenthetnek az em­berre is

Némelyikük nitrátokat tartalmaz, ami nagy mennyiségben szennyezheti a talaj­vizet, amelyből az ivóvizet nyerik. Ritka eset­ben az ilyen szennyezett vizet fogyasztó cse­csemőknél kialakulhat a vér oxigénszállító képességének rendellenessége, az ún. blue-baby-szindróma. Néhány műtrágyában, kü­lönösen az újrahasznosított hulladékot tartal­mazó fajtákban ólom és nyomokban más nehézfémet is lehet. Mivel a növények ezeket fel tudják szívni, a nehézfémek megjelenhet­nek az élelmiszerekben is.

Amikor a gondatlanul kezelt talajjavítókat (és ez igaz a szerves fajtákra is) az eső bele­mossa a tavakba és a folyókba, azok szennye­zik a vizeket, és a vízinövények súlyos elbur­jánzását okozzák. Ez a növekedés kimeríti a víz oxigénkészletét és halpusztulást von maga után, ami tovább növeli a szennyezést.

Mit tegyen a kertész?

Szakemberrel vizsgáltassuk meg kertünkben a talajt. A vizsgálati eredménytől függően csak a szükséges típusú és mennyiségű tápanyagot vásároljuk meg. A műtrágyák csomagolásán fel van tüntetve a bennük lévő nitrogén, foszfor és kálium százalékos aránya. Gondosan kövessük a csomagoláson olvas­ható utasításokat, és soha ne hagyjunk kiszó­ródott talajjavítót a járdán vagy kocsifelhaj­tón, mert elmossa az eső, vagy megeszik a madarak és más állatok.

A szerves trágya előnyei

A szerves anyagokból készült talajjavítók ke­vésbé ártalmasak. Ilyet magunk is előállítha­tunk lehullott levélből, levágott fűből és más kerti hulladékból, ha komposztáljuk ezeket. Amikor ezek az anyagok lebomlanak, min­den szükséges tápanyagot meg tudnak adni növényeinknek (vagy legalábbis kiegészítik a többi talajjavítót). A komposzt a talaj szerke­zetét és termőrétegét is javítja, jobb közeget biztosítva ezzel a növények fejlődése számára.

Az állati eredetű trágya további talaj ada­lék, ami javítja a termőképességet

Jól meg kell rothasztani, mert a friss trágya kiégetheti a növényeket. Szárított tehéntrágya és más típusú trágyák kaphatók a kertészetekben. Ezenkívül használhatunk hallisztet, földigi­liszta ürüléket, (nitrogénben gazdag) szárított vért, (foszforban gazdag) csontlisztet és (káliumban gazdag) tengerialga-kivonatot.