Pincétől a padlásig

Építészet és az üvegtégla

Különböző funkciójú illetve rendel­tetésű házaknál különös jelentőség­gel bír az épület külsőknél az alkal­mazott üvegtégla. Az üvegtégla, mint falazati elem elsődlegesen a külső felület formálását, valamint a mögötte lévő helyiség illetve tér „tört” megvilágítását kívánja szol­gálni. Másik jelentősége az épület esti illetve éjszakai megjelenítése, ugyanis a bentről villanyfénnyel megvilágított üvegtégla-felület ka­rakterbe foglalva meghatározója a ház iránti érdeklődésnek, és ami a lényeg, a látvány beteljesülésének.

Iroda és lakásbelső Igényességi meghatározója

Iroda és lakásbelső Igényességi meghatározója lehet a berendezé­sen túl az alkalmazott térelválasztó „üvegelemes” ablak-fal. Az üveg­tégla az ezredforduló építészetének fontos részévé válhat, a szebbnél szebb példák sorával, terven és a valóságban.

Az utóbbi évtizedben az üvegtég­la megjelent a belsőépítészetben; a beltéri térformálás jeles eszköze lett. Az üvegtégla mint belsőépíté­szeti kiegészítő alkalmas egyszerű polctartókon, fülkéken, a néhányelemes nyíláskitöltéseken túl a teljes határoló fal kiépítésére is. Az utóbbi az, ami képes megfogni a figyelmet, és kellemes belsőt képes kölcsönöz­ni a lakásban, irodában, vagy éppen csak egy paravánfalként a környeze­tünkben.

ÜvegtéglaÜvegtégla, terv

Az üvegtégláknál a külső felületi hatás miatt, hogy mindkét oldal él­ményszerű legyen, a kettős falú elemet alkalmazzák. Ez az az anyag, melynek nincs „fonák” oldala, mindkét síkja egyforma. Ennélfogva a térelhatárolók esetében az elvá­lasztani kívánt térnél a hatás önma­gában egyforma, míg a természetes fény irányát követve az áttételesen megvilágított helyiségnél a fény ha­tása kiegészíti az előző élmény gaz­dagságát valami többlettel.

Üvegtégla fal és annak építése a la­kásban

Üvegtégla fal és annak építése a la­kásban 1 első sor „szintezett” kitű­zése; 2 falazás közbeni erősítő hu­zalok behelyezése; 3 vízszintes tartóhuzalok beépítése; 4 kész álla­pot.

Az üvegtégláknál az anyag színe domináns, melyre nagyon oda kell figyelni. Különös jelentőséggel bír a természetes üvegszín, a zöldes anyag, a fehér (tejszerű) üvegtégla, mert ezek káprázás mentesek, a fényáteresztés színe megegyezik a természetes fény hatásával. Veszé­lyes lehet a vörös, a sárga és a kék, ugyanis ezek, ha hátulról természe­tes fényt kapnak, a mögöttes teret egyszerűen tönkreteszik. Mestersé­ges fény minden helyiségben van, ahol van ember tartózkodik (ez esetben is vizsgálandó az anyag szí­ne), de nem akkora hangsúllyal.

Üvegtéglákat 10 x 10, 15 x 15, 20 x 20, valamint 25 x 25 cm-es méretben és feles, valamint sarokforduló-szegletes és íves idomokkal készítenek, hogy a vele elérni kívánt hatást meg tudjuk valósítani.