Pincétől a padlásig

Építőlemezek a belsőépítészetben

Európában és hazánkban kezd el­terjedni a Wedi építőlemezekből va­ló belsőépítészeti tér- és tömegfor­málás technikája. Tulajdonképpen ezek Styrofoam extrudált poliszti­rolhab táblákból készülnek, melyek­nek mindkét oldalát speciális mű­gyanta bázisú habarcsba ágyazott üvegszövettel erősítenek meg. En­nek köszönhetően a wedi építőle­mezek segítségével a legkülönfé­lébb szerkezeti formák kialakítása lehetséges.

A lemezeknél a mag, vagyis a szendvicslemez-belső biztosítja a hőszigetelő képességet, a vízállósá­got és a kombinált rétegnek köszön­hető nagy nyomó és tartó tulajdon­ságot. Az építőlemezek könnyűek és jól megmunkálhatóak.

Sarok zuhanyfülke előregyártott fal­ elemmel

Sarok zuhanyfülke előregyártott fal­ elemmel, ívelten záró, oldalt lejáró nyílással a) nézet; b) bal oldali; c) jobb oldali fal eleme; d) fenék­elem.

A lemezek a belsőépítészet minden terén alkalmazhatóak, ezen belül jól vizsgáznak a vizes helyiségekben, le­gyen az fürdőszoba, WC vagy éppen beltéri uszoda. Használatának elő­nyei igazán az egyedi formák kialakí­tásánál mutatkozik meg. Tartóváz építése nélkül képezhetünk akár egy lemezből pozitív és negatív íveket, megvalósítva ezzel bármilyen szokat­lan ötletet. Felülete közvetlenül csempézhető, vagy éppen vakolható. A lemezek 6-50 mm-es vastagsággal és 125 x 60 cm-es, valamint 250 x 60 cm-es táblaméretben készülnek.

Jellemzőik:

  • nyomószilárdság 0,25 N/mm2
  • hővezetési tényező 0,035 W/mk
  • páradiffúziós ellenállási szám (m) 100
  • lineáris hőtágulási együttható 0,07 mm/mK
  • vízfelvétel alámerítésnél (28 nap) < 1,5%
  • tűzveszélyességi besorolás D
  • éghetőség B.I

Az extrudált polisztirolt a lemeze­ken kívül tömbösítetten is forgal­mazzák különböző belsőépítészeti térelemek kialakítására. Ismerve ezen anyag tulajdonságait, az alakos kivágással óriási lehetőségeket biz­tosít a belsőépítészetben. A megter­vezett elemet elektromos (cekász) úton vágják a tervezett méretre.

Fali zuhany másfél oldalas takarással 

Fali zuhany másfél oldalas takarással, extrudált polisztirol habelemből készítve, a) nézet; b) sekély; c) mély fülke változattal.

Különleges vagy kehely alakú zu­hanyzóhely kívül nyitottan

Különleges vagy kehely alakú zu­hanyzóhely kívül nyitottan. Az extrudált polisztirolból készülő zuhanyzóhely két (fél) falelemével kü­lönböző „alakzatok” alakíthatók ki a) nézet; b) sarokelhelyezés; c) szabadon álló elhelyezés.

A konkrét méretelemes tömbből alakított forma végleges kontúrját a műgyanta kötésbázisú felülettel glettelik le, majd speciális üvegszö­vettel erős/tik, és a végleges felülete újra leglettelve már akár csempézésre vagy vakolásra is készen áll.

A szendvicslemezek közül a véko­nyabb elemek kiválóan alkalmazha­tóak felületi falkiegyenlítőnek, főként régi építésű házaknál. A táblákat felületre ragasztással és mechanikai kapcsolókkal, illetve rögzítőkkel egyesítik a falhoz, eset­leg a födémhez. Az illesztéseket a rendszer részeként forgalmazott erősítőszalaggal zárják le.

Az építőlemezekből készült falfe­lületek és elválasztó falak megfelelő tömítéssel használati víz elleni szige­telésként is kiválóan funkcionálnak. A szárazépítési rendszerrel épített – gipszkarton – válaszfalak az inten­zív párával és a fröccsenő vízzel szemben nem megfelelően ellenál­lóak. Ilyen területek lehetnek a für­dőszobákban a zuhanyozók falai, a mosdópultok, kádak környéke, vagy a konyhában a mosogatóhoz közeli falszakasz, melyet eme építőlemez­zel tökéletesen szigetelhetünk.

A belsőépítészeti megoldásoknál az extrudált magbelsejű szendvics­lemez azonos vastagságú a gipsz­kartonnal, tehát különös igénybevé­telnél a folytonossága a felületen abszolút megoldható. Egyedi kialakítású fürdőszobák kádbeépítéseinek, zuhanyfalainak, különféle pultjainak, paravánfalainak stb. belsőépítészeti tervezésénél nem kis fejtörést okoz a megfelelő építőanyagok kiválasztása, és azok összehangolása.

Ezeknek a problémáknak a leg­egyszerűbb megoldására ad választ a wedi, a rendszerelvű építőlemeze­ivel és rögzítőelemeivel. Tartóváz építése nélkül készíthetünk íves fe­lületeket, dobogókat, polcokat, és mindezt anélkül, hogy külön víz- és páravédelemről kellene gondos­kodnunk. Az ívek kialakításánál, az ív suga­rától függően a 20 vagy 30 mm-es lemezeket használjuk! A 40 és 50 mm-es lemezeket elsősorban zu­hanyválaszfalak, mosdópultok és különféle, terhelésnek kitett dobogók építésénél alkalmazhatjuk.

A minden fürdőszobában megta­lálható víz- és szennyvízvezetékek gyors, praktikus eltakarására nyújt megoldási lehetőséget – a nehézkes rabicolással, vagy a hosszadalmas gipszkartonozással szemben – a wedi csőeltakaró sarokelem-család. Elhelyezéséhez használjuk a rögzí­tőelemet!

A Styrofoam-lemezből és tömbből készült beltéri belsőépítészeti alkotás

A Styrofoam-lemezből és tömbből készült beltéri belsőépítészeti alkotás. A tömbösített anyagból az íves felület, míg a többi sík rész táblásított, 3-5 cm-es lemezből kombináltan készül úgy, hogy a kád a teljes épületgépészeti üzembe helyezés után kerül beépítésre. A beépítésnél fontos az elemek illesztő ragasztás utáni sarok, illetve toldási rész kapcsolószalagos megerősítése. Ezen felületek korrekciós glettelése után lehet felragasztani a táblásí­tott üveg vagy kerámia burkolatot

Hagyományos kádak beépítése néhány perc alatt megoldható telje­sen tisztán, könnyedén és főleg az eddig megszokott kosz és piszok nélkül. Az aljzatban lévő több cm-es egyenetlenségek is korrigálhatók a kádbeépítő elemekkel.

Zuhanyválaszfalakat könnyen ki­alakíthatunk szendvics-építőleme­zekből egyedileg is, de léteznek előre gyártott változatok is. A zuhanyválaszfalakat 200 cm magas és 50 mm vastag lemezekből – egyenes, ívelt vagy éppen „tört” alakban – készítik, megfelelő kapcsolóele­mek felhasználásával és tömítőszalag-takarással. A táblákat, az íves elemeket speciális kapocselemekkel rögzítik a falhoz, egymáshoz vala­mint a padlóhoz, majd a tömítőszalagot a táblák csatlakozásánál flexi­bilis ragasztóhabarcsba ágyazva megerősítik a szerkezetet. A falhoz, illetve a padlóhoz való csatlakozás­nál használjunk üveghálós megerő­sítést! A fal a tökéletes szilárdságát csempézés után nyeri el.

Különleges alakú zuhanykabin ké­szítése

Különleges alakú zuhanykabin ké­szítése szendvicsrendszerű extrudált poliészterhab-táblákból. Az íves felület az egyoldali nútfűrészelt technikával nyerte el a kívánt formát, majd belülről az alak véglegesítése után, a stabilizálás miatt erősítő üvegszövetet glettelnek a felületre. A két félköríves elem kapcsolása ragasztással és kétoldali toldószalag beglettelésével történt. A kész szerkezetbe a vízvezeték szerelése után készülhet a kismozaik burkolat.

Wedi építőelemek előkészítésének munkafázisai

Wedi építőelemek előkészítésének munkafázisai alakos vagy íves fel­használással, íves felületeket – az ív sugarától függően – a 2 és 3 cm vastag wedi-lemezből készíthetünk. A lemez felületét egyenletes távol­ságokban (2-3 cm) irdaljuk sarok­-csiszológépre szerelt vágókorong­gal, vagy egyszerűen egy éles kés­sel, ügyelve arra, hogy a másik ol­dal üveghálója ne sérüljön, majd a lemezt a kívánt ívre hajlítjuk, és rögzítjük. A keletkezett vágási héza­gokat flexibilis ragasztóhabarccsal töltjük ki, és a felületre erősítőhálót ágyazunk 1 bevágás kijelölése; 2 gépi bevágás 75-85% mélysé­gig; 3 íves alakzat kialakíthatósága egyoldali bevágással; 4 párhuza­mos bevágás törésponthoz; 5 ék alakú bevágás tömör törésponthoz; 6 íves alakú „táblásítás”; 7 nyitott nyílások kikenése; 8 erősítőszalag beglettelése; 9 ívelt felület átglettelése.

Sarokzuhany fal építésének techno­lógiai sora

Sarokzuhany fal építésének techno­lógiai sora. A zuhanytalp (a sarok­ba szerelt gépészeti vezeték után kerül elhelyezésre) végleges falhoz való kapcsolással. Utána a sarok­hát, majd a kétoldali szegőelem ke­rül felragasztásra és kapcsolószala­gos ráglettelésre. A készre burkolt kismozaik zuhanyhely befejezésé­nek utolsó fázisa a plex zuhanyfal felszerelése.

Mosdóhely kiépítése extrudált po­lisztirol szendvicslemezből

Mosdóhely kiépítése extrudált po­lisztirol szendvicslemezből, fűré­szelt alakos kialakítással 1 elemek összeillesztése; 2 készre épített mosdóállvány; 3 mosdótál helyé­nek kivágása; 4 készre csempézett mosdóállvány.

Zuhanyfenék vízmentes kiképzése polisztirolhab-lemezből

Zuhanyfenék vízmentes kiképzése polisztirolhab-lemezből a) oldalsó; b) alsó vízelvezetéssel; 1 fenékelem; 2 vízmentes tömítés; 3 takaró (záró) szalag – ragasztva; 4 szifon; 5 elfolyócső; 6 ágyazóréteg; 7 fö­dém; 8 aljzatbeton.

A Wedi Fundo zuhanytálca építéseA Wedi Fundo zuhanytálca építése 2

A Wedi Fundo zuhanytálca egy speciális, wedi-lemezből készített zuhanyozóaljzat, melyet gyárilag lejtéssel és összefolyóval alakítanak ki. Ezáltal rendkívül gyorsan és pontosan kivitelezhető. Kétféle bekötésű változatban lé­tezik. A vízszintes elvezetésű aljzatot min. 8 cm vastag ágyazatra helyezzük. A függőleges elvezetésű zuhanytál­ca esetében az ágyazat vastagsága lehet kisebb is. Az aljzatelem legnagyobb vastagsága 4 cm. Az ágyazatot készíthetjük polisztirolgyöngy vagy -zúzalék és flexibi­lis ragasztóhabarcs keverékéből. Munkafázisok: 1 perlit-hőszigetelő elterítése; 2 fenéklemez előkészítése; 3 fe­néklemez behelyezése; 4 tökéletes vízzár készítés; 5 zuhanyfal panel szerelése; 6 kádbeépítés; 7 kádelőlap elő­készítése; 8 előlap behelyezése; 9 vezetékburkolat előkészítése; 10 burkolatok behelyezése; 11 burkolat talpas kapcsolása a falhoz; 12 zuhanyfülke befejező munkái.