Pincétől a padlásig

Hogyan rendezzük be a fürdőszobát? Fürdőkád, mosdókagyló, WC [TIPPEK]

Nemcsak az idősebb korosztályra jellemző a szülői ház hatása, a fiata­lok stílusválasztásakor is érzékelhe­tő. Kultúránk szeretete és megőrzése a legtöbb fiatalt arra ösztönzi, hogy olyan berendezést válasszon ottho­nába, amely még hosszú évek múl­tán is megállja helyét mind stílusát, mind az alapanyagokat illetően.

A legtöbb család ebben a szellem­ben igyekszik kialakítani új otthona fürdőszobáját is. A faanyagok szere­tetét a divatos minimálstílus sem tudta kirekeszteni. A fa időtálló anyag, melegséget visz a fürdőszo­bába. Nemcsak a bútorokon, hanem sokszor a burkolatok dekorációs elemeiként is megjelenik, enyhíten­dő a vizes helyiség „hidegségét”. Az utóbbi években divatossá vált az iz­galmas formatervezésű, pultra he­lyezett mosó.

Fürdőben: a mosdó, a mosdószek­rény a fő látványérték

Fürdőben: a mosdó, a mosdószek­rény a fő látványérték, míg funkció­ban személyeknél változó fontosságú.

Ha jobban belegon­dolunk, nem emlékeztet másra, mint a régmúlt mosóteknőire, ám lényegesen esztétikusabb, jópofább kivitelben. A fajansz többet megmutat hófehéren csillogó felületéből, eleganciát visz a fürdőszobába. A pultra épített mosdó illik a legtöbb környezetbe, akár modern, akár rusztikus burkolatot választunk hoz­zá. A fürdőszoba kissé eklektikus, de mindenképp egyedi hangulatot kap az ilyen szaniterektől.

Az „időtálló” fürdőszobát prakti­kusság is jellemzi. Jól megvilágított tükrök, tárolásra alkalmas, melegséget árasztó kisbútorok válnak a berendezés részévé, amelyek szoba­szerűvé varázsolják a helyiséget. A különféle funkciók elkülönülnek, a vécét például alacsonyabb parapetfal választja le, hogy ne legyen annyira szem előtt. A burkolatokat a visszafogottság jellemzi, de sok eset­ben a hivalkodó design irányít.

Egyszerű középméretű fürdőszoba mosdóval, WC-vel és zuhanyzásra is használható fürdőkáddal

Egyszerű középméretű fürdőszoba mosdóval, WC-vel és zuhanyzásra is használható fürdőkáddal.

A fürdők berendezése

A puritán, minden dísztől mentes fürdőszobákat elsősorban a fiata­labb korosztály kedveli. A modern, kissé „férfias” berendezés egyszerű, míg a díszes és sokszínűbb „nőies” már a nagy és széles palettát öleli fel a trendeken belül.

A puding próbája, hogy meg­eszik, a fürdőszobabútoré, hogy használják. A képeken sokfé­leképpen kombinálható polcokat és tárolókat foglalnak magukba, ame­lyek – lévén meglehetősen elfoglalt, ifjú emberek számára tervezett bú­torokról szó – könnyen kezelhetővé teszik a fürdőszobát.

A többnyire nyitott polcokon mindennek jól láthatóan megvan a helye, a szekrényekben és a fiókokban elférnek a napi tisztálkodás kiegészítő kellékei. A bútorokhoz különböző mélységű mosdók tartoznak, így az elemek mind tágas, mind szűkebb helyiségben ízlésesen elhelyezhetők. Sötét és világos színekben egy­aránt készülnek, ki-ki ízlése szerint választhat.

Középszintű és -igényességű für­dőszoba beépített - fülkeszekré­nyes – zuhanyzóval

Középszintű és -igényességű für­dőszoba beépített – fülkeszekré­nyes – zuhanyzóval.

Alig néhány évvel ezelőtt a hazai fürdőszobákban – az egyetlen tük­rös, mosdó feletti kisszekrénykét le­számítva – elvétve lehetett fürdőszo­babútorral találkozni. Illatos szappanjainkat a ruhásszekrényben, piperéinket a kispolcon, kád­szélen, vegyszereinket a spájzban tartottuk. Azóta a helyzet gyökere­sen megváltozott. Igényeink olyan fürdőszoba kialakítására vonatkoz­nak, amely a lakásunk egyéb terei­vel egyenértékű. Fürdőszobáinknak a használati érték mellett esztétikai kvalitásokat is kell hordozniuk. Olyan karakterjegyeket, melyek az életmódunkhoz, életritmusunkhoz, személyiségjegyeinkhez leginkább illenek.

Azt a tapasztalatot, amit a fürdő­szobák bútorozásával kapcsolatban mi csak néhány éve ízlelgetünk, Eu­rópa más vidékein már készségszin­ten alkalmazzák. Közismert tény, hogy a fürdőszoba-berendezések tervezésében, gyártásában, forgal­mazásában a skandináv ipar nagy hagyományokkal rendelkezik. Még­is sokan, ha a skandináv fürdőkultú­ra kerül szóba, csak a finn szaunák­ra asszociálnak, és nem tudják, hogy a századelő környékén a mo­dern kori gimnasztika alapjai Svédországban alakultak ki. A svédek közhelyek szintjén emlegetett „egészség-mániája” alighanem ettől az időponttól datálódik.

A különböző belsőépítészeti, illet­ve „tisztaságipari” szakmai összemérettetéseknél tapasztalt elégedetlenség legfőbb oka abban keresendő, hogy a formatervezés szerepe alap­jaiban értékelődött le akkor, amikor a trenddiktáló nagy gyárak legfőbb szempontjává túlnyomórészt a gé­pészetileg és nem az esztétikailag tö­kéletes produktum létrejötte vált. Vagyis a gyárak szerint egy lefutott kollekció megújításával nem egy designért, hanem egy gépészmérnö­köt és egy komputer technikust kell megbízni. Egy-egy wellness címszó alatt készített zuhanykabinhoz tucat­nál is több, nehezen azonosítható szolgáltatást nyújtó zuhanyfej-panel rendelhető. A rosszmájúak szerint, ha ez így folytatódik tovább, akkor jövőre akár egy komplex plasztikai szalont is megszégyenítő, ráncfel­varrást és zsírleszívást is produkáló zuhanyszettekkel találkozhatunk.

Igényes fürdőszoba, ahol a beren­dezés tárgyai sarokelhelyezésben már javítják a kényelmi helyzetet

Igényes fürdőszoba, ahol a beren­dezés tárgyai sarokelhelyezésben már javítják a kényelmi helyzetet, és látványértékük bármely más megoldásnál magasabb szintű.

A legkisebb méretű fürdőszoba he­lyisége ikermosdóval és zuhanyzó­val kapcsolt francia erkéllyel

A legkisebb méretű fürdőszoba he­lyisége ikermosdóval és zuhanyzó­val kapcsolt francia erkéllyel.

A mosdó, a mosdószekrény

Ahogy szélesedik a piaci választék, úgy nőnek igényeink. Ráébredtünk, hogy a mosdó lényegi része a fürdő­szobának, ezért egyre fontosabb, hogy milyen a formája, hol helyezke­dik el, és miként tölti be funkcióját.

Az már nem igaz, hogy a mosdót csak arra használjuk, hogy kezet és fogat mossunk! A mosdó és környé­ke igazi kis szentély lehet, és annak is kell lennie, hisz itt kezdjük el és fejezzük be a napot. Nem mindegy tehát, hogyan van beépítve, mennyi holmit tudunk tárolni a környezeté­ben, mint ahogy a sem, hogy milyen a megvilágítása.

Az elsődleges szempont általában a fürdőszoba stílusa, színvilága, a burkolat mintája és a többi berendezési tárgy (kád, zuhanykabin) for­mája. Akkor lesz egységes a helyiség képe, ha minden összecseng. A csa­lád összetétele is befolyásolhatja a döntést, hisz egy nagyobb család­nak esetleg több mosdóra, de min­denképp több tárolóhelyre van szüksége. A gyártók tisztában van­nak az igények sokféleségével, épp ezért széles a paletta.

Hagyományos fürdőszoba

Hagyományos fürdőszoba egysze­rű mosdószekrénnyel és normál fürdőkáddal, középigényességi színvonalon a) nézet; b) felső lát­ványkép.

Igényes fürdőszoba az ezredfordu­ló utolsó évtizedéből

Igényes fürdőszoba az ezredfordu­ló utolsó évtizedéből a) nézet; b) felső látványkép.

A hagyományos, önálló mosdó saját lábon áll. Formája és a láb tí­pusa megválasztható, és éppúgy beilleszthető egy modern, mint egy elegáns, nagypolgári fürdőszobába. A láb nemcsak esztétikai szerepet tölt be, hanem eltünteti a szifont és a vezetékeket is. Az ilyen mosdót ál­talában érdemes frekventált helyre tervezni, és esetleg kiemelni úgy, hogy köré más színű burkolatot ter­vezünk. Ha a talpas mosdót szekré­nyek közé ékeljük, könnyen elve­szítheti eleganciáját.

A hátfalas mosdó egyszerre régies hangulatú és modern. A hátlapra szerelt fali csaptelep régi falikutak hangulatát idézi, de a mosdó és a köré tervezett bútor letisztult for­mája minimalista dizájnt hoz ottho­nunkba. A hátfal jótékonyan megkí­méli a mosdó mögötti felületeket a piszkolódástól. A jól megvilágított, de kisméretű tükrök nem igazán al­kalmasak arra, hogy tágítsák a teret, de funkciójukat így is ellátják. A minimalista formatervezés minimá­lis berendezéssel és tárolóhellyel jár, ezért egy nagyobb családnak kissé kényelmetlen lehet ez a megoldás…

Annál inkább ajánlható a na­gyobb családoknak a sok szekrénnyel körülvett dupla mosdó, ami körül több ember holmija is kényel­mesen elfér. Az ilyen beépítés na­gyon helyigényes, általában a két mosdó és az összes bútor egy komp­lett falfelületet elfoglal. A bemuta­tott összeállítást félig beépített mos­dókkal tervezték, ami nagyon kényelmes, hisz könnyen hozzáfér­hető. A mosdók fölötti tükrök mö­gött faliszekrények rejtőznek, így minden családtag holmijának jut elég hely.

Fürdőszobai berendezési tárgyak

Fürdőszobai berendezési tárgyak alapvető alaprajzi méretigényei a) WC és mosdó; b) fürdőkád; c) elölajtós mosógép esetén.

Minimális alaprajzi méretű fürdő­szoba

Minimális alaprajzi méretű fürdő­szoba zuhanyfülkével, WC-vel és bidével.

Teletetősnek nevezzük azt a mos­dótípust, ami egybe van öntve a pulttal. Tisztántarthatóság szempontjából ideális, hisz egy mozdulat­tal letörölhető az egész felület anél­kül, hogy a mosdó és mosdópult közötti résbe belemenne a piszok. A beépített mosdó teljesen belesi­mul a pultba. Formája és mérete le­hetővé teszi, hogy akár egyenes pultba, akár sarokba be lehessen tervezni. Körülötte is és alatta is rengeteg tárolóhelyet lehet kialakítani. Közkedvelt megoldás minden fürdőszobában.

A pultra épített mosdó a legújabb trendet képviseli. A mosdó önálló kis tálkaként jelenik meg a pult te­tején. Olyan, mint egy kis ékszer, egy dísztárgy, amely megkívánja a megfelelő „körítést”. Kiemelkedik a pult síkjából, ezért kiemelt figyel­met is érdemel. Kényelmes és jól használható, de tény, hogy több a tisztítandó felület, hisz takarításkor nemcsak a belsejéről, hanem a „po­cakjáról” is el kell tüntetni a szen­nyeződéseket…

A mosdók formája ma már rend­kívül változatos. Az ovális, a kerek, a négyzet és a téglalap formájú tálak mellett már háromszög alakú mos­dókat is gyártanak. A különféle for­mák nem befolyásolják a használha­tóságot, csupán arra szolgálnak, hogy a mosdó minden környezetbe tökéletesen illeszkedhessen.

 

 

Kényelmes fürdőszobai mosdó­szekrény ikermosdó hellyel

Kényelmes fürdőszobai mosdó­szekrény ikermosdóhellyel.

 

WC-helyiség

Régen a mosdó a lakás konyhájába, a WC pedig az udvar valamely szeg­letébe került; ez ma már a higiéniai követelmények miatt elképzelhetet­len. Egészségügyi helyiségek a WC, a mosdó, a fürdőszoba. Mindegyik mosható padló- és falburkolattal ké­szül, víz- és csatornahálózattal, me­legvíz-vezetékkel ellátott. E helyisé­gek természetes megvilágítása nem feltétlenül, de – főként természetes – szellőzése mindenképpen szükséges.

WC-helyiség

A lakásokhoz a WC-berendezés vagy külön helyiségbe, vagy a für­dőbe, vagy mindkettőbe kerül. Kü­lön WC-helyiség szükséges minden kétszobásnál nagyobb lakásban, közvetlen vagy közvetett kézmosási lehetőséggel. A mai lakásokhoz ár­nyékszék (külön udvari WC) csak ideiglenes jelleggel létesíthető.

Méretigény:

 • alapterület: min. 0,90 m2;
 • szélesség: min. 0,80 m;
 • mélység: min. 1,10 m,
 • befelé nyíló ajtó esetén min. 1,40 m;
 • átlagbelmagasság: min. 2,20 m.

A legkisebb méretű térbe ajtószárny nem nyílhat. Az elhelyezendő kéz­mosó növeli a helyigényt. A WC-helyiség lehetőleg ajtóval elkülönített közlekedőtérből nyíl­jon. Ablak nélküli WC-helyiségek – szellőzőkürtő hiányában – szellőztethetők a helyiség világítási áramkörére kötött, a szellőzőnyílásra vagy -kürtőre szerelt ventilátorral is, így a világítás bekapcsolásakor a gé­pi szellőzés üzemel.

Szereltvázas fürdőszobai WC be­épített víztartállyal

Szereltvázas fürdőszobai WC be­épített víztartállyal. „Robbantott” rajz.

Különböző WC-k szerelési és alsó öblítőtartályos kapcsolási lehetősé­gei 1Különböző WC-k szerelési és alsó öblítőtartályos kapcsolási lehetősé­gei 2

Különböző WC-k szerelési és alsó öblítőtartályos kapcsolási lehetősé­gei; változatok a) normál alsó tartá­lyos; b) monoblokk, ültetett tartá­lyos; c) hátul szerelt tartályos; d) hátsó szerelésű tartályos, szere­lőkeretbe építve; e) beépített tartá­lyos konzolos WC-csésze kapcso­lással.

High-tech fürdőszobamosdó falhoz kapcsolt tartóállvánnyal 1High-tech fürdőszobamosdó falhoz kapcsolt tartóállvánnyal 2

High-tech fürdőszobamosdó falhoz kapcsolt tartóállvánnyal a) szerelő­konzolos; b) szerelőállványos válto­zat; c) mosdó talppal való beépíté­se; d) fürdőszobarészlet.

Fürdőszoba WC-vel

Abban az esetben készül, ha a lakás kétszobás vagy annál kisebb, vagy ha háromszobásnál nagyobb, és a lakásban van külön WC-helyiség is. Tartalmaznia kell a fürdőkádat, a mosdót, a WC-csészét, valamint he­lyet kell biztosítani benne a mosás­hoz (mosógép), és a fűtést is meg kell oldani. A fürdőkád legkisebb mérete 110 X 70 cm, és a mosdóval közös csap­teleppel is létesülhet úgy, hogy zu­hanyozáshoz is megfeleljen.

A helyiség javasolt méretei:

 • alapterület: min. 3,20 m2;
 • oldalméret: min. 1,40 m.

Ajtaja nem nyílhat szobára, főző-, étkező- és élelmiszertároló helyi­ségre.

Fürdőszoba

A legelterjedtebb megoldás a fürdő­szoba, amelyben csakis a tisztálko­dás és a mosás lehetséges. Elsősor­ban előszobára, közlekedőre és gardróbra nyílhat. Kivételt jelente­nek az olyan egy- vagy másfél szo­bás lakások, ahol a fürdőszobának önálló, közvetlen természetes szel­lőzése van, és nincs benne WC-csé­sze; ez esetben kivételesen szobából is nyílhat.

Javasolt méretek:

 • alapterület: min. 2,50 m2;
 • oldalméret: min. 1,40 m.

Kényelmes fürdőszoba beépített szekrénnyel

Kényelmes fürdőszoba beépített szekrénnyel, beépített gépészeti technológiai berendezésekkel és vezetékekkel a) nézet; b) alaprajz.

Szennyvízátemelő be­rendezés

Szennyvízátemelő be­rendezés a) WC-hez; b) kapcsolt egyéb berendezéshez alkal­mazhatóan.

Szerelt vizes WC-berendezés tégla­előtét-falazattal

Szerelt vizes WC-berendezés tégla­előtét-falazattal. Előnye a stabilabb fogadó fal, hátránya a körülménye­sebb szervizlehetőség

Monoblokk WC belső működtetési lehetőségei

Monoblokk WC belső működtetési lehetőségei a) felső vízterű; b) ejtő vízterű. A felső vízterűnek előnye, hogy a használati funkció befejezte után leellenőrizhetjük a „használati eredményt”, ám a szagképződés 100%-os. Ejtő vízterűnél a szagkép­ződés max. 40%-os.

Zuhanyfülke

A legkisebb alapterületű vagy több­szintes lakások második vagy kiegé­szítő tisztálkodási helyiségéül szol­gál. Ha a lakótérben van külön fürdőszoba, a zuhanyfülkében nem feltétlenül szükséges mosdót elhe­lyezni. Külső padlóösszefolyóval ké­szül.

A mosdó nélküli zuhanyfülke ja­vasolt méretei:

 • alapterület: min. 1,40 m2;
 • oldalméret: min. 0,85 m. Közvetlen természetes szellőzése szükséges.

Mosdófülke

Bármely helyiséghez kapcsoltan léte­síthető ott, ahol erre szükség van. El­sősorban olyan háló- vagy dolgozó­szobánál hasznos, ahol a külön fürdőszoba csak az előtéren keresztül érhető el, vagy a lakás más szintjén van. Mosdófülke beépített szekrény­ben is elhelyezhető, ha önálló mes­terséges megvilágítással rendelkezik. Padozata a kapcsolt tér anyagáéval azonos anyagú.

Fali függesztésű mosdó szerelési adatai kapcsolt csaptelep esetén

Fali függesztésű mosdó szerelési adatai kapcsolt csaptelep esetén a) szembenézet; b) metszet; méretek: 1 padlószint; 2 345-515 mm; 3 530-630 mm; 4 850 mm; 5 100-309 mm; 6 200-309 mm.

Fali függesztésű mosdó szerelési adatai fali csaptelep esetén

Fali függesztésű mosdó szerelési adatai fali csaptelep esetén a) né­zet; b) metszet; méretek: 1 padoza­ti szint; 2 345-515 mm; 3 850 mm; 4 1020-1125 mm.

A tisztálkodóhelyiségek ablakmellvédjének magassága (parapetmagasság) fürdőkád esetén 1,40 m-nél, zuhanytálca esetén pedig 1,80 m-nél alacsonyabb nem lehet. Külső határolófalra (vagy falba) vízvezeték csak külön hőszigeteléssel el­látva szerelhető, csaptelep pedig csak különösen indokolt esetben kerülhet. A tisztálkodóhelyiségben elhelyezendő vízmelegítőnél nem szabad meg­feledkezni a szükséges hely beterve­zéséről, és hogy – az elektromos üze­mű kivételével – számára kéményt kell építeni, valamint a megfelelő légtérfogatot biztosítani kell.

Itt kell megjegyezni, hogy kapható olyan gázüzemű meleg­víz termelő készülék is, amelynek nincs füstelvezetése, hanem az égéstermék a helyiség légterében ma­rad. Ez mérgező gáz, amely a fürdőkádban ülőre veszélyes lehet, ezért e készülék alkalmazását érdemes el­kerülni!

Normál üzemű bidé kapcsolt keve­rő csapteleppel

Normál üzemű bidé kapcsolt keve­rő csapteleppel a) metszet; b) szembenézet; méretek: 1 padló­szint; 2 100-260 mm; 3 típusoknál változó; 4 100-309 mm; h 180-195 mm; a 55 mm; g max. 30 mm.

Konzolos kapcsolású bidé felső

Konzolos kapcsolású bidé felső (fali) keverőszeleppel a) metszet; b) nézet; méretek: 1 padozati szint; 2 110 mm; 3 260 mm; 4 gyártón­ként változik; 5 800-900 mm.

Fürdőkád fali keverő csapteleppel és teleszkópos üzemű zuhanykar­ral

Fürdőkád fali keverő csapteleppel és teleszkópos üzemű zuhanykar­ral. Méretek: 1 padozati szint; 2 550 mm; 3 700 mm; 4 1350-1550 mm. 

Konzolos kapcsolású bidé

Konzolos kapcsolású bidé, kap­csolt keverő csapteleppel a) met­szet; b) szembenézet; méretek: 1 padozati szint; 2 110 mm; 3 100-260 mm; 4 400 ± 10 mm.

Fürdőkád beépített keverő csapte­leppel és teleszkópos üzemű zu­hanykarral

Fürdőkád beépített keverő csapte­leppel és teleszkópos üzemű zu­hanykarral. Méretek: 1 padozati szint; 2 550 mm; 3 620-685 mm; 4 700-920 mm; 5 1050-1350 mm; 6 1350-1550 mm.

Hagyományos padlóültetésű WC-csésze

Hagyományos padlóültetésű WC-csésze változó vízöblítéssel a-b) felsőtartályos; c-d) shelszelepes; méretek: 1 padozati szint; 2 400 mm; 3 860 mm; 4 1000 mm

Konzolos kapcsolású WC burkolat

Konzolos kapcsolású WC burkolat alatti beépítésű vízöblítővel a)-c) vízöblítőtartállyal; b-d) beépített szelepes; méretek: 1 padozati szint; 2 220 mm; 3 400 mm; 4 955-1200 mm; 5 988-1105 mm.

Zuhanyzóhely kiképzése fali keverő csapteleppel

Zuhanyzóhely kiképzése fali keverő csapteleppel, teleszkópos üzemű zuhanykarral. Méretek: 1 padlószint; 2 padlószint ± 70 mm; 3 930-1080 mm; 4 1070 mm.

Zuhanyzóhely kiképzése beépített keverő csapteleppel

Zuhanyzóhely kiképzése beépített keverő csapteleppel és teleszkó­pos üzemű zuhanykarral. Méretek: 1 padlószint; 2 padlószint ± 70 mm; 3 930-1080 mm; 4 1070 mm; 5 980-1230 mm.

Zuhanyzóhely kiképzése beépített keverő csapteleppel és többpontos zuhanyfejjel

Zuhanyzóhely kiképzése beépített keverő csapteleppel és többpontos zuhanyfejjel, valamint alternatív kapcsolású, teleszkópos üzemű zu­hanykarral. Méretek: 1 padozat} szint; 2 930-1080 mm; 3 1070 mm; 4 980-1230 mm; 5 600, 950 mm.