Színek a környezetünkben

A Munsell-színrendszer

Munsell a háromdimenziós színrendszer tökéletesítésével a szí­nek leírásának három meghatározó pillérét definiálta: Színfajta (hue) az általunk meghatározó szín, a színkörön lévő színek, mint a sárga, piros, kék, zöld, ami a vízszintes kör mentén 40 színt tartalmazó színkör.

Világosság (lightness), meghatározza, hogy az adott szín milyen világos, ill. sötét, ami a színtest függőleges tengelye mentén van.

Telítettség (saturation) határozza meg, hogy milyen szürkét tar­talmaz a vizsgált szín. Minél kevesebbet, annál élénkebbnek lát­juk, ez a függőleges tengelytől kifelé haladva növekszik. Munsell készítette a a háromdimenziós, három paramétert ábrá­zoló színmodult, amely a mai napig használatos a színleíró rend­szerekben.

Munsell színköreMunsell százas színköre

A Munsell-színrendszer színköre	Munsell-színtest metszetéhez tartozó színekBal oldali kép: A Munsell-színrendszer színköre.
Jobb oldali kép: Munsell-színtest metszetéhez tartozó színek.

A színkört 5 fő színre építette: vörös, sárga, zöld, kék, bíbor, e közé egy-egy köz­tes színt helyezett el, így 10 színértéket kapott. így a színkör az R vörös, YR sár­gásvörös, Y sárga, GY zöldessárga, G zöld, BG kékesszöld, B kék, PB bordóskék, P bíbor és az RP vörösesbíbor. Ezek közé a színek közé további színeket helye­zett el úgy, hogy a színkörben elhelyezett színek száma 100 lett. A kiindulópontot a 0-val jelölte, és a vörösesbíbor és a vörös közé helyezte, amely egybeesik a 100-zal jelölt végponttal.

A világossági értékeket hordozó függőleges tengely középpontjába az 50% fehéret tartalmazó szürke került. A világossági értékeket 0 és 10 közötti számmal jelölte, ahol a 10 a tiszta fehéret, a 0 a feketét jelöl­te, míg a középen elhelyezkedő szürkét 5-tel határozza meg. Ezeket a színeket semleges színeknek is szoktuk nevezni. A vízszintes metszet külső vonalát és a tengelyen lévő metszéspontot összekötő sugarakon mérhetők a színességi fokok, ami az adott színfajtában lévő telített szín és a semleges szín mennyisé­gétől függ. Munsell 20 fokozatot különböztet meg a telítettség mérésére.

Ezzel a három értékkel: a színezet, a világosság, a telítettség, meghatározható a szín színtérben, ¡11. színtestben belül elfoglalt helye, ami lehetővé teszi a színek egyértelmű, számokkal való meghatározását, katalogizálását, számítógépes felhasználását. A színrendszer a színtérben elhelyezkedő színek, a színezet, te­lítettség és világosság vonatkozásában megközelítőleg egyenle­tes lépcsőzeten alapul. A Munsell-féle színtest nem egy pontos, geometriailag értelmezett szabályos gömbforma, hanem csak a gömbhöz hasonló forma, ami az egyenlítő felett a sárgák, az egyenlítő alatt a bordóskék irányba kitüremkedik, és ebbe a furcsa formájú testbe zsúfolódnak a világ minden felületi színei.