Színek a környezetünkben

Az NCS-színrendszer

Az NCS (Natural Colour System] „Természetes színrendszer” vezető szerepet tölt be a minőségi fejlesztésben. Az NCS-index EDITION 2 legyezős színkártya az EDITION 1 bővített kiadása, 1995-ben került használatba, amely 1750 színt tartalmaz. A szín­kártya nagyon fontos eszköz a kézben a színek kiválasztásához, a festékek gyártásakor, ill. a festék használatakor. A megfelelő szín kiválasztásakor félreértést kizáróan meghatározható a szín, ami megkönnyíti a színdinamikus, a belsőépítész, a lakberendező, a ki­vitelező, a festő és a festékgyártó közötti együttműködést.

Az NCS-színrendszert Európa-szerte egyre több festékgyártó alkalmazza a saját színrendszere mellett kiegészítésként. Az NCS-színrendszert Svédországban fejlesztették ki, és több mint 60 éves kiterjedt szín­kutatási munka előzte meg a piacra kerülését. Ma mára legismer­tebb és legszélesebb körben használt színgyűjtemény Európában.

Az ember veleszületett képessége, hogy megkülönbözteti és jellegzetességei alapján szétválasztja a színeket. A színrendszer a négy tiszta szín, a sárga (Y), vörös (R), kék (B), zöld (G), valamint a fekete (S) és a fehér (W) keverékeként értelme­zi a színeket. A jelzésrendszer tehát figyelembe veszi az árnyalat színezetét, telítettségét és világosságát. Az NCS-színrendszerben a színkör a négy alapszínnel (sárga, vörös, kék, zöld) pontosan négy 90°-os körcikkre van felosztva.

NCS-színkörNCS-színkör

NCS-színtest kúpjaNCS-színtest kúpja

NCS-színtest metszeteNCS-színtest metszete

Körcikkenként a mezőket továbbosztják

  • 3. Y sárgától az R vörösig,
  • 4. R vöröstől a B kékig,
  • 5. B kéktől a G zöldig,
  • 6. G zöldtől az Y sárgáig,

összesen 100 részre. Ez adja a színrendszer színezetét. Az NCS-színrendszer térben való megjelenési formája olyan, mint két, lapjával egymás felé fordított kúp.

NCS-színkör felépítése, elve

A színkör négy alapszíne az Y, R, B, G és az ezekből kikevert finom színátme­netek, valamint a fehértől a feketéig 1100-ig terjedő tónusértékek egymással keverésének számos lehetősége adja a színrendszer színeinek betűvel és szám­mal meghatározható értékeit.

Az NCS-színrendszerben a színháromszög nem más, mint a kettős kúp verti­kális metszete. Tengelye a WS fehértől feketéig, 1100-ig terjedő szürkeskála. A színháromszög egyik csúcsán a W fehér, a másikon az S fekete, míg a har­madikon a maximális telítettségű C szín található. A színkör a kettős kúp ho­rizontális metszete. A színtér tehát leegyszerűsített formában két síkidommal jellemezhető, amely az NCS-színkör és az NCS-színháromszög. A színek nevének első két száma az adott szín feketetartalmára, a második kettő pedig a szín telítettségére utal. Az NCS-színtér fizikai megjelenítésére az 1750 színből álló NCS-színkártya szolgál.

NCS-színtérNCS-színtér

Ezen a háromdimenziós modellen minden elképzelhető felületi színnek hely adható és ennek megfelelően pontos NCS-kódolás is. Ennek megértésére szolgál a színkör és a színháromszög. A jelzésrendszerben az Y90R az árnyalatot jelzi. A szín érzékelhető hasonló­ságát a két harmonikus alapszínhez, jelen esetben a sárgához és a vöröshöz. Az Y90R annyit jelent, hogy ez egy sárga min. 90%-os vörösséggel és 10%-os sárgasággal. A sárgaságot külön nem jelzik, hanem kiszámítják 100%-90% vö­rösség = 10% sárgaság. Ez a valóságban azt jelenti, hogy a 90%-os vörös színhez 10% sárga lett keverve.

A tiszta szürke színekben nincs árnyalat, és jelölésük csak „nüánsszal” történik. Az S 0500-N fehér és a jelzőrendszer egy egész szürkeskálát tud a feketeségig bemutatni, amelynek a jelzésrend­szeren belüli kódja S 9000 N.