Színek a környezetünkben

Tájolás és benapozás, színek dinamikai csoportosítása

Szabad környezetben, újonnan épülő ház esetében sem mindig tudjuk a legkedvezőbb tájolás szerint megtervezni új lakásunkat. Különösen nem adatik meg a lehetőség egy városi lakás esetében, ahol esetleg az egyéb környezeti tényezők is akadályoznak a he­lyiségek célszerű, legkedvezőbb tájolásnak megfelelő kialakításá­ban.

Napszakokhoz kapcsolható emberi tevékenységekNapszakokhoz kapcsolható emberi tevékenységek

Minden esetben azonban az egyik legfontosabb szempont, ha benapozási lehetőségeket és a legnagyobb világosságot úgy tudjuk biztosítani a lakásban, hogy életkörülményeink a legkedvezőbbek legyenek. Amennyire kellemetlen egy sötét, napfény nélküli helyi­ség, éppen olyan egy túl világos, vakító fénytől telítődő helyiség is. Hogy hogyan lehet ezeken a problémákon segíteni színekkel, erre az igen fontos kérdésre ad segítséget a bemutatott ábra.

Színek dinamikai csoportosítása

Környezetünk, szűkebb értelemben a bennünket körülvevő zárt tér és a hozzá tartozó berendezési tárgyak színösszeállításához nagy segítséget nyújthat a következő összeállítás, ami egyben termé­szetesen összhangban van a színpszichológiával is.

A színek színdinamikailag négy csoportba sorolhatók:

  • 1. hideg színek, meleg színek;
  • 2. izgató színek, nyugtató színek;
  • 3. könnyű színek, nehéz színek;
  • 4. közelítő színek, távolító színek.

Színekhez tartozó érzelmek alkalmazása belső térben színpreferencia meghatározása alapján. Színkör felosztása pszichikai hatások alapjánSzínkör felosztása pszichikai hatások alapján
Színekhez tartozó érzelmek alkalmazása belső térben színpreferencia meghatározása alapján.

Részletesen kifejte a pontokat:

1. A hideg színekkel festett helyiségekben a pszichológiai fo­lyamatok miatt a valós hőmérsékletnél hűvösebbet érzünk, míg meleg színekkel festett helyiségekben a valós hőmérsékletnél melegebb a hőérzetünk.

2. Az ösztönző szín nem azonos az izgató színnel. Egy helyiség­ben, amelyben izgató színű bútorokat zsúfoltunk össze ahelyett, hogy az ösztönző hatást váltana ki, ellenkezőleg hat ránk. A sár­gászöld a legösztönzőbb, bizonyára azért, mert ez a szín a termé­szeti környezetre emlékeztet.

3. A világos színek általában a könnyű színek, a sötétek pedig a nehéz színek. Képzeljünk el egy látótérbe benyúló nehéz tárgyat, amit világos színre festenek. Könnyebbnek látszik például a fürdő­szobában felfüggesztett villanybojler, ha fehérre festjük. A térben elhelyezett oszlopnál arra asszociálunk, hogy tartja a mennyezetet, ebből adódóan azt várjuk tőle, hogy erős, nehéz hatást vált­son ki belőlünk. Ezért sötét, általában vöröses tartalmú festékkel színezzük. Természetesen az ellenkező hatás elérésére, fordított eljárásokat kell alkalmaznunk. A túlméretezett, vastag, terebélyes oszlop világos színekkel színezve könnyedebbé, légiesebbé válik a térben.

4. A világosnak és a sötétnek határozott szerepe van. A világos a fent, míg a sötét a lent megjelölést kapja. Ha a természetnek ezt a „normális” rendjét megfordítjuk, akkor úgynevezett barlanghatást váltunk ki. Példaként képzeljünk el egy olyan szobát, amelynek a mennyezetét sötétbarnára festették. A fejünk fölé nehezedő nyo­masztó hatása jól érzékelhető! A mennyezet színe tehát legyen világos, ezzel szemben a padozat, ami nem olyan szembeötlő, le­gyen sötét, a súly legyen alul, mert ez biztonságérzetet ad. Még az erős mintázatot is elbírja, míg ugyanez a minta az oldalfalakon elviselhetetlenné tenné az ott tartózkodást.

Színek és térérzék a lakásban. Tippek!

A hideg színek távolibbnak tűnnek, míg a meleg színek köze­lebbinek hatnak. Ha egy alacsony belmagasságú helyiség falait távolító színekkel festjük be, tágasabb hatást érünk el, amelynek hatását növelhet­jük, ha a mennyezetet égszínkékre vagy világos zöldeskék pasz­tellszínre festjük, ez így levegős, könnyed, légies érzetet kelt. Kizárólag olyan esetben szabad valamilyen sötétebb tónusra, de nem kimondottan sötét, meleg színekre festeni a mennyezetet, amikor a helyiség az alapterületéhez képest túl nagy belmagassá­gú. Ezzel óvatosan kell bánni, különben a világos padló és a sötét mennyezet olyan érzést kelt, mintha a helyiség a feje tetejére állna.

Kerüljük az egyhangú színeket éppúgy, mint a rikító színeket, a tarkaságot! A statisztika szerint a férfiak inkább a hideg, a nők inkább a meleg színeket kedvelik, helyezik előtérbe. A nők általában fogé­konyabbak a színek iránt, mint a férfiak. A világstatisztika szerint a férfiak 7,5%-a színtévesztő, míg a nők között csupán 0,4% mu­tatható ki.

Környezetünk kialakításánál általában több színt alkalmazunk, de mindig figyelembe kell vennünk a színek harmonikus megvá­lasztását. A színek törvényszerűségeinek ismerete és alkalmazá­sa mellett mindig figyelembe kell venni az ott lakók egyéni ízlését (nemét, korát), a helyiségek funkcionális szerepét. Láthatjuk, hogy a színeket nem lehet séma szerint alkalmazni a gyakorlatban, csupán ajánlani lehet őket.

Színek gyakorlati alkalmazása egyéni, szubjektív szempontok alapján:


Sárga és világos árnyalataiSárga és világos árnyalatai
Ösztönző, vidám, világos árnyalata tágítja a teret, erős színezete tolakodó. Az élénk árnyalata jó hatással van az epére, májra és a gyomorműködésre. Ajánlott az északi vagy a kevés napot kapó helyiségekbe, ahol stimuláló hatást akarunk elérni. Ajánlott: gyerekszoba, dolgozó és ebédlő színezésére.


Sárgás narancs, vöröses narancs és árnyalataiSárgás narancs, vöröses narancs és árnyalatai
Élénkítő, vidám, meleg szín. Cselekvésre serkentő, izgató, nyugtalanító, agresszív érzetet kelt. Optikailag szűkíti a teret. Tágas térben ajánlott, társas összejövetelek helyszínénél alkalmazható, vagy jól alkalmazható helyiségek végfalainak színezésére.


Meleg sárga és árnyalataiMeleg sárga és árnyalatai
Vidám, serkentő, könnyed hatást vált ki, tágas tereknél ajánlott alkalmazni. Ajánlott: ebédlő, gyerekszoba, dolgozó színezésére.


Vöröses bordó és árnyalataiVöröses bordó és árnyalatai
Élénkítő, meleg, bizalmas, serkentő hatású. Cselekvésre ösztönző, izgató, dinamikus, nyugtalanító, agresszív érzetet kelt. Szorongást is kiválthat. Az intenzívebb vöröses árnyalat jó hatással van a keringésre, és élénkítőleg hat a nemi szervekre. Társas összejövetelek helyiségeire ajánlott, de óvatosan bánjunk a nagy felületeken való megjelenítésre.


Sötét sárga, okker, barnás, rozsda és árnyalataiSötét sárga, okker, barnás, rozsda és árnyalatai
Kiegyensúlyozott, megnyugtató, kellemes hangulatú érzetet kelt. Bizonyos mértékben szűkíti, körbehatárolja a teret. Ajánlott a barátságos, fokozott hangulatú tér teremtésére.


Vöröses bordó, bíbor és sötét árnyalataiVöröses bordó, bíbor és sötét árnyalatai
Fokozottabb az előzőnél, komoly, határozottabb érzetet kelt. Szintén csak tágas reprezentatív helyiségben ajánlott, erősen dekoratív hatású.


Halvány narancsos sárga és árnyalataiHalvány narancsos sárga és árnyalatai
Hasonló a narancsos okker és árnyalatainak érzetkiváltó hatására és alkalmazási területeire. Ajánlott: nappali helyiségekre és minden kevésbé napos helyiségek színezésére.


Bíbor és árnyalataiBíbor és árnyalatai
Hasonló a püspöklila és árnyalatainak tulajdonságaival, de kicsit visszafogottabb, semlegesebb hatású. Méltóságteljes, de nagy felületen nyomasztó.


Narancsos, okker, barnás, sötét, tört és árnyalataiNarancsos, okker, barnás, sötét, tört és árnyalatai
Előkelő, komoly, tárgyilagos érzet, de korlátozó mélységérzetet kelt. Csak tágas, nagy, reprezentatív helyiségekbe ajánlott az alkalmazása. Ajánlott: nappali és egybenyitott terek színezésére.


Püspöklila és árnyalataiPüspöklila és árnyalatai
Feltűnő, extravagáns, különleges, titokzatos, misztikus. Kétélű, a rózsaszínes világos árnyalatai kislányosan nőiesek, tágítják a teret, míg a sötétebb árnyalatai élesen túlzók, kihívóak, szűkítik a teret. Reprezentatív dísztermek, zeneszobák, és nőies hatású terek, vagy lányszobák színezésére ajánlott.