Színek a környezetünkben

A színek kiválasztása az egyes helyiségekhez

A különböző színek egymás mellett megfelelő elrendezésében kellemesen, más összeállításban pedig kellemetlenül hatnak. Azok a színösszeállítások a kellemesek, amelyekben a színek és az árnyalatok között szabályszerű összefüggés van. Ezt nevezzük harmonikus színhatásnak, míg más színösszeállításban kellemetlenül vagy legalábbis közömbösen hatnak a színek, „kioltják egymást”. Ezt nevezzük dinamikus színhatásnak.

Fontos szempontok a színek választásánál

Egy helyiség nagy felületű térhatároló elemeinek, a mennyezetnek, a padlózat­nak, a falaknak a színezése, a róluk visszaverődő nagy mennyiségű színes fény alapjában meghatározza a bennük uralkodó színérzetet, és ezen keresztül a közérzetünket és a hangulatunkat.

A helyiségek mennyezetét célszerű mindenképpen olyan világos színekkel festeni, amelynek reflexiós tényezője (fényvisszaverő tényezője) min. 75%. A mennyezet világos színe általában távolító hatású, a magasság érzetét növeli, leginkább alacsony helyiségekben ajánlott alkalmazni. A falak színeinek kivá­lasztásánál különösen nagy jelentősége van. Célszerű a falak színét világosra festeni, ahol a reflexiós tényező legalább 50-60%.

Amennyiben a helyiség jellegénél fogva meleg vagy párás, akkor hideg színekkel befolyásolhatjuk a hőérzetet (ezek a kék szín különböző árnyalatai lehetnek). Az északi tájolású ház, lakás vagy helyiség árnyékos, természetes fénnyel rosszul megvilágított, vagy a helyiség jellegénél fogva hideg, rosszul fűthető, akkor a meleg színekkel festett falakkal befolyásolhatjuk a helyiség hőérzetét (ezek a sárga, narancs, piros árnyalatai).

Napfényhatást lehet elérni a sárga szín különböző árnyalataival, ezeket is csak olyan összefüggő, nagy felületen, amelyikre nem esik túlságosan gyakran tekin­tenünk, mert ezen színek „túladagolása” izgatólag hat. Fontos ügyelnünk arra, hogy a padlóburkolat színe is összhangban legyen a he­lyiség többi térhatároló felületének színével! Szerencsés megoldás, ha a padló színe a falak színének valamelyest a kisegítő színe, de minden esetben valami­vel sötétebb tónusértékű színt kell hozzá választanunk.

Helyiségek mérete, fényviszonyai alapján ajánlott színhasználat, enteriőrnek megfelelőenHelyiségek mérete, fényviszonyai alapján ajánlott színhasználat, enteriőrnek megfelelően

NappaliNappali kétféle elrendezéssel

Példa különböző stílusú, éjszakai zónában lévő hálószobák színhasználatáraPélda különböző stílusú, éjszakai zónában lévő hálószobák színhasználatára

Akár általános szabályként is megfogalmazható, hogy egy he­lyiség falainak, mennyezetének és padozatának együttes, összeillő színharmóniát kell alkotnia.

Előszoba (lépcsőház)

Ezen a helyen kell megteremteni a megfelelő átmenetet a külvilág és a lakásbelső között, lehetőleg úgy, hogy az egész lakás légkö­rére is felkészítsük a belépőt. Ne feledjük el, hogy az előszobába való belépéskor ér minket az első benyomás (és ez mindig döntő), ez a tér az érkező fogadását szolgálja. Legmegfelelőbb olyan színt választani, amely hívogató és barátságos, de nem feltétlenül ösz­tökél a helyiségben való hosszas maradásra. Ebben az esetben a legideálisabb évszakhangulat az ősz és a tavasz, mivel ezekben a vörös és a sárga az alapszín. Nagyon barátságos, ha pedig az erős árnyalatokat használjuk, serkentőbb hatást érhetünk el.

Megfelelő színekkel fel lehet hívni a figyelmet a lépcsők és kü­szöbök esetleges veszélyforrásaira. Különösen alkalmas erre a feladatra a vörös és a sárga, amivel szintkülönbségeket, lépcsőt, emelkedőt lehet hangsúlyozni.

Nappali

A nappali szobára vonatkozóan nem általánosíthatunk arra vonat­kozóan, hogy melyik évszak hangulatát érvényesítsük, mivel igé­nyeink, kívánságaink túlságosan eltérők, különbözők, attól függően, hogy milyen funkcióknak kell eleget tenniük a rendeltetésszerű használatkor az egyes családmodellek esetében.

Hálószoba

A legideálisabb olyan színt választani, amelyik a nyugalom és az ösz­tönzés közötti átmeneti hatást kelti. Ennek a feltételnek leginkább a kék alapszín felel meg, vörössel kombinálva. A kék általában csök­kenti a vérnyomást, és megnyugtató hatású a test és a lélek szá­mára egyaránt. A másik szín a vörös, erősségétől függően ez adja a hangulatos, vidám felhangot. Mivel a vörös élénk árnyalatai serken­tő hatásúak, legjobb, ha csak finom, tompa változatait alkalmazzuk, mint amilyen például a sárgabarack vagy a vörösesbarna.

A zöld csökkenti a zajok iránti érzékenységünket, ezért külö­nösen alkalmas zajos környezetben lévő hálószobák esetében. A legideálisabb az ősz vagy a tavasz színeit választani. A kikapcso­lódást itt legjobban az őszi színek földszerű változatai biztosítják. A sárgabarack szín, a vörösesbarna és a rozsdás árnyalatok rop­pant hangulatos térhatást adnak a hálószobában. Kiválóan illik ide az őszi vagy tavaszi kék tónus is anélkül, hogy hűvös hatást keltene.

Ebédlő

Vidám környezetben jobb étvággyal eszik az ember, mint rideg, ko­mor hangulatú helyiségben, ahol bizonyítottan csökken a gyomor­nedv kiválasztódása. Ajánlatos tehát az ebédlőben a vidám, derűs színek, mindenekelőtt a sárga alkalmazása. Ez az a szín, amely az étvágy mellett a kommunikációt is serkenti, és jó megvilágításban az ünnepi vacsora során reflexei az ételeken is előnyösen tükröződnek. Az évszakelv szerint legideálisabb a tavasz, a nyár és az ősz színeinek alkalmazása. A sárga mint uralkodó szín mindhárom évszak palet­tájához illeszthető. A hatás a tavasz vagy az ősz jellegzetesen erős árnyalataival a legjobb. A nyár sárgájával és egy másik, hozzáillő szín együttes alkalmazásával hűvös, elegáns hatású teret alakíthatunk ki.

A téli hangulatú ebédlő kevésbé ajánlott, mert az erős kontúrok és a színek élénksége aligha marasztal a helyiségben hosszabb, kedélyes ücsörgésre, családi, baráti társalgásra.

Gyerekszoba

A gyerekszoba színeinek tudatos kiválasztása különösen fontos, ezért fokozott figyelmet érdemel. Itt ugyanis a színeknek többféle funkciót is be kell tölteniük. Elsősorban a gyermek életkorát és ne­mét kell figyelembe vennünk, de a színválasztásnak meg kell fe­lelnie a gyermek lelki igényeinek, alkatának is. A színválasztásnak elő kell segítenie a gyermek szellemi fejlődését, alkotó-, tanulási képességének kibontakozását is.

Kamaszkorú fiú- és lányszoba berendezése és egyéni színpreferencia-ajánlataKamaszkorú fiú- és lányszoba berendezése és egyéni színpreferencia ­ajánlata

Kétszemélyes, egynemű fiú- és lányszoba színpreferencia-ajánlataKétszemélyes, egynemű fiú- és lányszoba színpreferencia­ ajánlata

Kétszemélyes, egynemű fiú- és lányszoba egyéni színpreferencia-ajánlataKétszemélyes, egynemű fiú- és lányszoba egyéni színpreferencia ­ajánlata

A gyermekeknél színválasztás tekintetében nem általános érvényű az évsza­kok színének felhasználása. A fenti tények azonban némi segítséget adhatnak döntésünkhöz.

Ezen túl létezik néhány alapszabály, amire oda kell figyelnünk:

  • Tiszta színhatás érvényesüljön, ami nem zaklatja fel a gyermeket, nem tereli el a figyelmét (ez különösen iskoláskorban fontos). Ezért ügyeljünk általában a nagy felületekre (a padló, a fal színválasztásánál), ezeken visszafogott, világos színárnyalatokat alkalmazzunk, a kisebb felületeket (függöny, párna, esetleg az ágynemű) viszont erős tónusokkal hangsúlyozhatjuk.
  • Ugyancsak ajánlott a bútorokat, játszóasztalt, íróasztalt semleges, leginkább természetes, faszínben meghagyni. Az indok egyszerű, mivel a játékok és az is­kolaszerek általában nagyon színesek, a túlságosan harsány színű alapon nagyon tarka és diszharmonikus hatást keltenek, ami ingerli, idegesíti a gyermeket.
  • Tartsuk tiszteletben a gyermek kedvenc színeit, hiszen ő a színválasztásá­val fejezi ki tudat alatt érzelmi igényeit. Megfelelő színválasztással, a gyermek lelkialkatát is figyelembe véve alakíthatjuk, segíthetjük testi és lelki fejlődését.

Csökkenteni kell a zavaró ingere­ket. Kortól függően a gyermekeknek vannak kedvenc, figyelmüket nagymértékben felkeltő színei, ezt tudatosan kell alkalmaznunk. Körülbelül 7-9 éves korig a gyerek kedvenc színe többnyire a pi­ros. Kislányoknak a bíborvörös vagy a rózsaszín. 9-11 éves kortól kezdik előnyben részesíteni a narancssárgát, majd a zöldet, amit 12 éves kortól egyre többen kedvelnek. Mint tudjuk, a zöld a kék és a sárga keveréke, ezért ebben a korban a zöld preferálása már az áttörés jele. A gyermek egyre jobban megtanulja használni az eszét, intellektusa egyre jobban fejlődik, és ez az absztrakció irányába tett fejlődés jelentkezik valamivel később, a kék szín választásában.

Dolgozószoba

E helyiség színválasztásánál alapvetően az a meghatározó, hogy milyen követelményeket támaszt a munkánk, amit ebben a szo­bában végzünk. Nem mindegy, hogy ez a tevékenység elmélyedt koncentrációt igényel, vagy inkább ösztönző, a cselekvést serken­tő ingereket.

Ebből a szempontból minden évszaknak megvan a maga előnye:

  • A tél semleges, tárgyilagos hangulatú, amit az évszak színei teremtenek meg, ebben a színhatásban könnyebb az összpontosí­tás, koncentráltabb figyelem.
  • A nyár színei alkotó légkört teremtenek a kreativitást igénylő tevékenységek számára, valamint jól illenek a kifejezetten nőies tevékenységekhez, mint például a divattervezés vagy a kozmetika.
  • A tavasz és az ősz színei barátságos munkalégkört teremthet­nek, ami egyszerre nyugtat és teljesítményre ösztönöz.

Konyha/fürdőszoba

Először is azt kell eldöntenünk, hogy a konyhát és a fürdőszobát olyan funkcionális helyiségeknek tekintjük-e, amelyekben bizo­nyos szűken értelmezett, meghatározott és célszerű tevékeny­ségeket végzünk, vagy inkább családias lakókonyhát, illetve olyan fürdőszobát kívánunk kialakítani, amelyik a mindennapi tisztálko­dásunk szükségletein kívül a szélesebb értelemben vett testkultú­ra igényeit is kielégíti, testünk sokoldalú ápolásának színtere, ahol az ember hosszabb ideig és szívesen elidőz. Az első esetben a leg­ideálisabb évszak a tél és a nyár.

Ezeknek az évszakoknak a friss, hűs, kékes alaphangú színei a konyhában ízléses környezetet te­remtenek az ételek elkészítéséhez és tárolásához. A nyár színeivel díszített fürdőszoba ugyancsak frissnek, a tél színeivel kialakított fürdőszoba inkább férfiasnak hat, de mindkettő hangsúlyozottan higiénikusnak látszó megoldás. A tavasz és az ősz esetében a szí­nek barátságos hangulatot keltenek a konyhában és a fürdőszobá­ban egyaránt, ez kikapcsolódásra is alkalmat ad.

A színek kiválasztásának gyakorlati problémái

Az elméleti tennivalók gyakorlati megvalósítása egy sor problémát jelenthet. Az első és legkézenfekvőbb probléma az, hogy a család tagjai nemtől, életkortól, lelkialkattól függően különböző színeket kedvelhetnek. A következő problémát a már meglévő, de elképze­léseinkkel nem egyező színek jelenthetik. Az elmélet megvalósí­tását befolyásolhatja a lakás stílusa és beosztása, ami nem esik egybe azzal a színharmóniával, amelyet szeretnénk kialakítani. Vé­gül, de nem utolsósorban a lakásban lévő természetes és mester­séges fényviszonyok is meghatározhatják, hogy milyen mértékben érvényesülnek az általunk kiválasztott színek.

Hogyan lehet a problémákat áthidalni és megtalálni a lehető legoptimálisabb megoldást? Hogyan alakítsuk ki a lakásban élők számára a megfelelő harmóniát? Mindenesetre elsőként kérjük ki a családtagjaink véleményét, hogy melyik évszak hangulata felel meg nekik legjobban. Hasonlítsuk össze egymással az eltérő szín­preferenciákat. Ha ebben túl nagy az eltérés, kompromisszumos megoldásra van szükség.

A következő ötletek javasolhatók

Egyrészt csak a „demokratikus” módszer vezethet eredményhez, hogy mindenki számára a leginkább szeretett és megfelelő színharmónia alakuljon ki. Minden családtag berendezhet egy helyiséget az általa választott évszak hangulatában (ez persze kis lakások, nagyobb családok esetében nem kivitelezhető). Előfordul viszont, hogy így egy eklektikus színvilág jön létre, amely megszünteti a lakás egységességét, és ez előbb-utóbb valamennyi családtag számára nehezen lesz elviselhető.

Tematikus színválasztás

Másrészt egyfajta tematikus színkialakítási módszert lehet alkalmazni. Ha egy lakást vagy egy házat a színeket tekintve teljesen újonnan alakítunk ki, állapod­junk meg a család tagjaival egy bizonyos évszakban. Aki az egyezkedésnél a leg­több engedményt tette, kárpótlásul kiválaszthatja az adott színskálából azokat az árnyalatokat, amelyek számára a leginkább megfelelnek. Ennek az elképzelésnek megfelelően alakítsuk ki azokat a közös helyiségeket, amelyeket mindenki egyformán használ, azaz a konyhát, a fürdőszobát, a nap­palit és az előszobát stb. A saját szobájában (ha a lakásnak egyáltalán van annyi helyisége) mindenki rendelkezhet annyi szabadsággal, hogy megvalósíthassa a színeket illetően az egyéni kívánságait. Természetesen mindig csak az adottsá­gok korlátai között.

Van még egyfontos kérdés: hogyan lehet összeilleszteni a már meglévő, de nem kedvelt színeket az általunk választottakkal? Ennek a problémának a meglévő színt hasonló hangulatúval kombináljuk úgy, hogy a nemkívánatos szín kevésbé legyen feltűnő.

„A meglévőhöz harmonikust”. Határozzuk meg és alakítsuk ki az olyan nagy felületeket, mint a mennyezet és a falak színét, amely a meglévővel együtt a színharmónia alapjául szolgál. így kellemes polikróm harmónia jön létre.

„A meglévőt a hasonlóval kiegészíteni”. A falakat és a mennyezetet olyan szín­re festjük, amely folytatja az ajtó, ablak, beépített szekrény már adott alaptó­nusát, így szintén megteremthetjük a megfelelő színharmóniát. így monokróm harmónia alakul ki, amelyet a többi elemmel polikrómmá bővíthetünk.

Az eddigiekben sok mindenről szó esett, és megtanultuk, hogy melyik szín han­gulata milyen hatással van érzékszerveinkre, melyik kelti bennünk egyénisé­günk szerint a legkellemesebb benyomást.

Már azt is tudjuk, hogyan lehet izgalmas színhatásokat felépíteni finom, szín­átmenetes kombinációkból vagy dekoratív komplementer színekből. Tanácsos még az egyéni véleményünkön kívül figyelembe vennünk a színek pszichológiai hatásával foglalkozó szakemberek téralakításra vonatkozó javaslatait is. Előfor­dulhat, hogy a kedvenc színünk nem egyezik meg a szakemberek által ajánlott színnel. Ebben az esetben hallgassunk a saját belső hangunkra, és válasszuk nyugodtan azt, amelyik számunkra a legmegnyugtatóbb, legbiztonságosabb, legkellemesebb érzést kelti. A különböző évszakok színeivel való berendezésre egyaránt ösztönözhet a prak­tikum és a hangulatunk is.