Szobafestés-tapétázás tudástár

Vakolathibák és azok kijavítása

Festés előtt a vakolt falfelületeket meg kell vizsgálni, mivel a falfelület minősége döntően befolyásolja a kész munka minőségét. Olyan hiányosságok esetén, amelyet a festő a saját eszközeivel nem tud megszüntetni, a megbízó figyelmét erre fel kell hív­ni vagy a munkát meg kell tagadni.

Régi és új vakolat átmenete

Alapfelület vizsgálatok

Szemrevételezés

A leváló felső rétegek, a kivirágzások, a gombásodások, a foltok és a repedések a vakolat felületének beható megfigyelésével megállapíthatók. A leváló vakolatokat le kell verni és újra kell vakolni. A vakolat színéből a nedvességtartalomra lehet követ­keztetni, de tapintással is érezhető, mivel a nedves felületek hidegebbek.

A vakolat magas nedvességtartalma sok probléma forrása lehet. Ha nedves vakolatot lefestünk, a páraleadó képességét csökkentjük, a vakolatszilárdulás késik és káros sókivirágzások léphetnek fel. Csak teljesen kiszáradt vakolatra lehet festeni vagy tapétázni.

A síkbeli eltérés vizsgálat

A vizsgálathoz 3 m-es egyenes léc, vonalzó és mérőeszköz szükséges. A sík felü­letek eltérése 3 m hosszúságban bármely irányba ± 0,3 cm-nél nagyobb nem lehet, mert ettől nagyobb eltérés gletteléssel nem, csak kőművesmunkával korrigálható. A sarkok, élek eltérése a függőlegestől és a vízszintestől 1 méteren belül ±1 mm le­het.

Szívóképesség-vizsgálat

A vízzel való egyszerű beecsetelés megmutatja, hogy a felület szívóképessége egyenletes vagy egyenlőtlen-e. A vakolat benedvesítésekor a száraz állapotban nem felismerhető finom hajszálrepedések is világosan megmutatkoznak.

Szilárdságvizsgálat

A kaparási és dörzsölési próbával a szilárdság pontosan meghatározható, gyak­ran már a kézfejjel való puszta megérintés is elegendő ahhoz, hogy a vakolat lepergését meghatározzuk. A laza és üregesen elhelyezkedő vakolatrészeket pl. a spatula nyelével kopogtatva lehet felismerni.

Lúgossági vizsgálat

A vakolat lúgosságát fenolftalein-oldat falazatra cseppentésével, elszíneződésé­vel (lilásvörös = erősen lúgos, halvány rózsaszín = gyengén lúgos) és annak gyorsa­ságának megfigyelésével vizsgáljuk. Amennyiben az ásványi alapok lúgos kémha­tást mutatnak (meszes vakolatok általában 1 évig, cementvakolatok 2 évig), azokat nem lehet szappanosítható festékkel festeni.

További tanácsok:

Részletesebb ötletek vakolathibák javításához >>