Szobafestés-tapétázás tudástár

Beton és vakolt falfelületek előkezelése és előkészítése

A különféle falfestések (enyves festés, mészfestés, diszperziós festés, festés zo­máncfestékkel) különféle előkezelést igényelnek a felület fajtájától és állapotától (friss vagy régi) függően. Különösen problémás a beton és a cementhabarcs vakolat festése, mert a szerves bevonóanyagok és a beton határfelületén olyan nagy a polari­tás különbség, hogy bármilyen jó tapadású bevonatot is leszoríthat a betonfelület fe­lől érkező víz. Ezeknél a felületeknél építészeti megoldásokkal ki kell küszöbölni a ne­gatív oldalról érkező vizet.

A túlságosan porózus, szívó felületek a falfesték kötőanya­gát, oldószerét vagy diszperziós folyadékát magukba szívják, a bevonatképzést hátrá­nyosan befolyásolják, foltosodást okoznak. Ezeket a felületeket impregnálni kell a po­rozitás csökkentése érdekében. Az enyves festékek bizonyos fajtái lúgos felületeken elbomlanak, ezért a festést megelőzően a felület bázikusságát meg kell szüntetni. A falfelületek előkezelése a lúgos kémhatás megszüntetésére és/vagy a porozitás csökkentésére irányul.

Az előkezelés módjai

Fluátozás

Kiváló pórustömítést biztosító művelet mész- és cementhabarcs vakolatokon és betonfelületeken. A fluátozás során kovafolysavval (hidrogén-szilikofluorid) vagy in­kább vízoldható fémsóival (pl. magnézium-szilikoíluorid) kezelik a vakolat- és beton­felületeket.

Fluátozással a pórusok szűkítése mellett, a meglevő kivirágzások és gom­básodások is megszüntethetők és a kalcium-hidroxid átalakításával a felület lúgossága is csökken. A felületeket általában egyszer-kétszer kell bekenni. Az alap csak ak­kor közömbös, ha szén-dioxid már nem keletkezik (nincs pezsgés). A nem reagált fluátmaradványokat vízzel mossuk le.

Szappanozás + timsózás

A cement-, gipsz- és mészhabarcs felületek jól tömíthetők és egyben víztaszítóvá te­hetők káliszappanos kezeléssel. A káliszappan a mésszel vízben oldhatatlan kalcium-szappant eredményez, csökkenti a felület szívóképességét és bázikus kémhatását. Az önmagában is alkalmazható timsózás, a szappanozást követően vízben oldható alumíniumszappanok képzésével fokozza a szappanozás hatását.

A szappanoldat készítés

10 liter vízhez 1,5 kg káliszappant adunk úgy, hogy előzetesen 2-3 liter forró vízben a pépszerű kenőszappant feltörjük és csomómentesre keverjük, majd a maradék víz­zel felhígítjuk, majd 1 mm-es szűrőszitán átszűrjük.

A timsóoldat készítése

A darabos timsót védőszemüveget használva kalapáccsal borsó nagyságúra összetörjük. 1 kg timsóból 7-7,5 liter timsóoldatot lehet készíteni úgy, hogy a szük­séges mennyiségű timsót zománcozott fazékba tesszük, és annyi vizet öntünk rá, hogy 4-5 cm-el ellepje. Majd addig forraljuk, míg a timsó teljesen fel nem oldódik, ezt követően a maradék vízzel teljes térfogatra hígítjuk.

A timsó savas kémhatású, ezért felhordása során gondoskodni kell a bőr (munka­ruha, kesztyű) és a szem védelméről.

Felület előkészítés

A festetlen mész-, mészcement- és cementhabarcs vakolatokat fa simítólappal dör­zsöljük le a felületük lesimítása és a laza homokszemcsék eltávolítása érdekében. A lú­gos kémhatású vakolatot fluáttal közömbösítjük, a homokoldó vakolatot szilárdítsuk meg.

Erre a célra vizes diszperziós impregnáló mélyalapozót is használhatunk. A repe­déseket és a vakolat egyéb sérüléseit kaparjuk ki és gipsz vagy diszperziós alapú glettel zárjuk el. Szórható glettekkel rendkívül gyorsan végezhető a glettelés, a glettet géppel felszórjuk a falra, majd glettvassal elsimítjuk, vagy strukturált felületet is képezhetünk.

Foltkezelő szer

A hidraulikus kötőelemek és különleges adalékok alapján készített anyag használ­ható régi felületeken, beázások, foltok, nikotin megszüntetésénél, kormos felület, ré­gi mintás hengerek nyomának eltüntetésénél, minden olyan felületen, amelyet a disz­perziós bevonat önállóan nem tud elfedni (kémiai reakció).

A foltosodás, elszíneződés általában régi felületeken jelenik meg. A foltkezelő szer felhasználása előtt a felületet le kell kaparni, takarítani. A felhordást az elszíne­ződött, foltos felület elszíneződésének mértéktől függően egy-két rétegben ecsettel vagy teddy-hengerrel kell végezni, lehetőleg hígítás nélkül. A foltkezelő szer haszná­latánál nagyon fontos a rétegek felhordása közötti teljes száradás.

Ha ezt elmulaszt­juk, és nyers állapotban hordjuk fel a rétegeket, akkor a kezelt folt anyaga visszaol­dódik. Előírás szerinti használat esetén a kiégett, kormos felületek kétszeri bevonás és két diszperziós festékbevonat után teljesen kitisztulnak. A szer erősen alkáli, így felhordás közben fokozottan gondoskodni kell a megfelelő munkavédelmi előírások betartásáról. Csak belső használatra alkalmas.

Zsákos száraz glettanyag

A száraz glettanyagot vízben elnyeletve állandó keverés mellett keverjük a felve­vőképesség határáig. Pihentetjük 20-25 percig, majd újra megkeverjük, és víz újbóli hozzáadásával állítjuk be a felhordási vastagságot. Az így elkészített glettanyag nyitott ideje 24 óra. A kész anyagot az előkészített felületre rozsdamentes glettvassal, spaklival hordjuk fel.

Az így előkészített glettelt, csiszolt felület nagy fehérséggel rendelkezik, ami a to­vábbi felületképzésnél, színek tiszta felvitelénél igen sok előnnyel rendelkezik. A száraz zsákos glettek felhordása után a felületek enyhén szívó tulajdonságúak, így az első diszperziós bevonatot hígított állapotban, impregnáló anyagként is kell ke­zelnünk. Az így előkészített felületet a felhordás módjától függően igen finom eloszlá­sú felületet képez.

Előkevert glett

Műgyanták vizes diszperziója alapján készített glettanyag, amely beltéri felületek glettelésére alkalmas. Kitűnően tapad minden ásványi alapra, rugalmas könnyen fel­hordható, jól simuló és száradás után könnyen csiszolható felületet képez.

A szívó felületet diszperziós mélyalapozóval készítjük elő. A glettet rozsdamentes glettvassal, spaklival hordjuk fel. A glett alkalmas gépi felhordásra is, amit a felszórás után (AIRLESS) 40-60 cm-es rozsdamentes glettvassal simítunk. Igen gazdaságos az anyag felhordása, nagyobb anyagvastagságban sem apad vissza, így a leggyengébb mi­nőségű felület is megfelelően készíthető el két réteggel.

A glettelés után célszerű ismételten impregnálni a felületet. Ez különösen fontos a mattnál fényesebb (selyemmatt, selyemfényű) bevonatot adó falfestékeknél, hogy a felület ne legyen foltos. A festetlen gipsz- és anhidrithabarcs vakolatok és a gipszkarton lemezeket elő­ször gipszalapú vagy diszperziós glettanyagokkal javítsuk ki, ezután vizes diszper­ziós (vagy oldószeres) mélyalapozóval impregnáljuk. A nem szívó gépi vakolatok esetén mélyalapozás nem szükséges, hígított diszperziós falfestékkel végzett alapo­zás is elegendő.

A festetlen mészhomoktéglát, téglát, azbesztlemezeket előzetesen vizes diszper­ziós impregnáló mélyalapozóval vagy oldószer tartalmú alapozófestékkel (mélyalapozóval) kezeljük. A belső tereken alkalmazott betont először tisztítsuk meg az elválasztó szer marad­ványaitól, azután a sérüléseket zárjuk el cement- vagy gipszalapú tapasszal. Ezután következik a vizes diszperziós impregnáló mélyalapozóval való festés.