Teendők vészhelyzet esetén

Gázkazán működési hibák és megoldások

Ha a fűtés a tél kellős közepén meghibásodik, komoly vészhelyzetbe kerülhetünk. Ha magunk igyekszünk elhárítani a bajt, járjunk el a gázkazán kezelési útmutatójában leírtak szerint. A leg­jobb azonban, ha szerelőt hívunk, a készülék típusának (Vaillant, FÉG, Junkers, Bosch, Ferolli, Quadriga kázkazán, cirkó kazán szervíz) megfelelő márkaszervizből.

Helyzetkép

Ha sem az áram, sem a gázellátással nincs probléma (Ha mégis van probléma: Fontos teendők gázszivárgás esetén!) , az alábbi lépéseket követve ellenőrizzük a kazánt. Aki nem biztos benne, hogy az ellenőrzést, a beállításokat és az esetleges javítást maga is képes elvégezni, hívjon szerelőt. Szintén tanácsos szakember segítségét kérni, ha a kazán valamelyik szerkezeti egységével van gond.A gázfűtés meghibásodása

Teendők

Ha a kazán nem kap áramot

  1. Győződjünk meg róla, hogy van-e áram! Nézzük meg, be van-e kapcsolva a készülék, be van-e dugva az elektromos hálózatba.
  2. Ellenőrizzük, hogy a biztosíték rendben van-e! A köz­ponti fűtés kazánjának általában külön biztosítéka van, nézzük meg, nem oldott-e le. Ha igen, kapcsoljuk föl.

Ha rossz a termosztát

Ellenőrizzük, és állítsuk be! Lehetséges, hogy a termosz­tát túl alacsonyra van beállítva, ezért nem engedi bekap­csolni a kazánt. Ha hibás az egység, hívjunk szerelőt!

Ha nincs elég nyomás a rendszerben

  1. Ellenőrizzük a nyomást, és töltsük fel a rendszert! A nyo­másellenőrző óráról olvassuk le a jelzett értéket: 1,2-1,5 barnák kell lennie. Ha túl alacsony, töltsük fel a fűtési rendszert vízzel.
  2. Indítsuk újra! A feltöltés után esetleg újra kell indíta­ni a készüléket. Ha a kazánon nincs „RESET gomb, kapcsoljuk ki, várjunk tíz másodpercet, s indítsuk újra.

Ha nem ég az őrláng

Gyújtsuk meg! Ha kialudt az őrláng, gyújtsuk meg a ké­szülék használati utasítása szerint. Újabb készülékek­nél ehhez elegendő egy gombot megnyomni, a régebbi kazánoknál gyufát kell használnunk. Ha nem sikerül a művelet, hívjunk szerelőt.

Ha nem működik a szivattyú

  1. Kapcsoljuk le! Ha a szivattyú beragadt vagy szorul, nem keringteti a vizet a rendszerben. A problémát esetenként mi is megszüntethetjük. Kapcsoljuk ki a kazánt, majd kézzel vagy szer­számmal zárjuk el a szi­vattyú előtti és utáni csapot/szelepet.A gázfűtés meghibásodása
  2. Lazítsuk ki a szivattyú tengelyét! Legyen a kezünk ügyében felmosórongy, mert valamennyi víz ki fog folyni. Távolítsuk el a szivattyú kerek előlapjának közepén lévő nagy csavart, s forgassuk az alatta látható hornyolt végű tengelyt csavarhúzóval addig, amíg szabadon nem jár. Tegyük vissza és rögzítsük a nagy csavart, nyissuk meg a csapokat, szelepeket, kapcsoljuk be a kazánt. Ha még­sem működik, hívjunk szerelőt.

A fűtőtestek hibái

A gázfűtés meghibásodása

Ha a kazán és a szivattyú megfelelően üzemel, valamelyik fűtőtest mégsem melegszik át, a radiá­torban, a radiátorszelepben vagy a vezetékrend­szerben van a hiba.

  • A fűtőtest eleje meleg, a vége hideg. Levegő került a rend­szerbe. Speciális kulccsal vagy csavar­húzóval légtelenítsük a fűtőtestet. Végül ellenőrizzük a hálózat nyomását.
  • Az emeleti fűtőtestek hidegek. Légtelenítsük a fűtőtesteket.
  • A fűtőtest felül meleg, alul hideg. A radiátor belső felülete berozsdásodott, az aljában rozsdás iszap rakódott le. Hívjunk szakembert! Ha nem rozsdásodás okozza a gondot, kicsi a fűtőtestbe áramló vízsebessége. Ellenőrizzük a radiátorszelepet.

Legközelebb

Ellenőriztessük a központi fűtést évente, így elke­rülhető, hogy fűtési idényben hibásodjon meg. Számos cég és egyéni vállalkozó vállal a karbantar­tás mellett gyors kiszállást és hibaelhárítást. Időn­ként nyáron is érdemes beindítani a szivattyút (ha a készülék automatikája nem biztosítja).