Télikertek

Szellőztető berendezések télikertekhez

Szerkezeti szellőzőelemeknek nevez­zük azokat a szerkezeteket, amelyek be­épülnek a növényházak és télikertek szer­kezeteibe, működésük kézzel szabályoz­ható, vagy egyszerűbb esetekben nem is szabályozható, hanem a belső légálla­potoktól függően áramlik át rajtuk a levegő. A szabályozás nélküli szellő­zők bármilyenek lehetnek. Kialakítá­suk során csak arra kell ügyelni, hogy a csapóeső ellen védettek legyenek. A szabályozható szellőzők két egyszerű példája látható a 8-1. és 8-2. ábrán, ezek két egymás feleit elcsúsztatható lemez­zel szabályozhatók.

Szalagszellőző alumíniumlemezből

8-1. ábra. Szalagszellőző alumíniumlemezből 1 alaplemez kerettel; 2 záró lemez; 3 csavarozás; 4 fogó; 5 rések; 6 befogószerkezet.

Kombinált szalagszellőző

8-2. ábra. Kombinált szalagszellőző 1 alaplemez; 2 keretprofil; 3 záró lemez; 4 furatok; 5 kivágás; 6 csavarozás; 7 fogó; 8 befogószerkezet.

Különösen az igényesebb kialakítású növényházak és télikertek gyakori szellőztetési módja, hogy megfelelő helye­ken szellőzőablakokat helyezünk el, vagy a bejárati ajtón szellőztetünk. Ebben az esetben pedig meg kell oldani ezek többfokozatú kitámasztását, és ha az abla­kok kézzel el nem érhető magasságban vannak, akkor a nyitó- és kitámasztó szerkezetek távműködtetését is. A leg­egyszerűbb kitámasztó szerkezettől a csavarmenetes és csuklós megoldáso­kig látunk példákat a 8-3 – 8-8, ábrán.

Fogasléces szellőzőablak-működtető szerkezet

8-3. ábra. Fogasléces szellőzőablak-működtető szerkezet
a) tetőablakhoz; b) falba épített ablakhoz; 1 nyíló üvegezett keret; 2 üvegfal; 3 üvegtető; 4 csukló; 5 csuklós elem; 6 rögzítő; 7 fogazott kar; 8 fogazás; 9 támasztó; 10 kezelőrúd kapcsolódási helye.

Csuklós karos szellőzőablak tetőfelületbe szerelve

8-4. ábra. Csuklós karos szellőzőablak tetőfelületbe szerelve
a) kézi és b) automata működtetésű; 1 üvegtető; 2 tetőablak; 3 csuklós elem; 4 emelőrúd; 5 emelőkar; 6 kardán; 7 működtető rúd; 8 áttétel; 9 ütköző fül; 10 menetes emelőrúd.

Üvegfalakba épített ablakok

8-5. ábra. Üvegfalakba épített ablakok.

Menetes támasztékú szellőzőablak-működtető szerkezetMenetes támasztékú szellőzőablak-működtető szerkezet rajz

8-6. ábra. Menetes támasztékú szellőzőablak-működtető szerkezet
1 üvegtető; 2 szellőzőablak; 3 keresztborda; 4 menetes emelőkar; 5 bolygó menetház; 6 himba; 7 kar; 8 gyűrűs kapocs; 9 kezelőrúdhoz kapocs; 10 csukló; 11 rögzítés; 12 pánt.

Sorolt szellőzőablak tengelyemelős működtető szerkezete

8-7. ábra. Sorolt szellőzőablak tengelyemelős működtető szerkezete
1 tengelyrúd; 2 forduló szerelőtalp; 3 kar; 4 csukló; 5 emelőrúd; 6 ablakbefogás; 7 hosszított furat; 8 csavaros szabályozó; 9 szaruzat (esetleg oszlop); 10 tetőüveg; 11 szellőzőablak.

Szellőzőablak

8-8. ábra. Szellőzőablak tengelyemelős, I csúszó szános emelőszerkezete
1 tengelyrúd; 2 forduló szerelőlap; 3 kar; 4 szaruzat, oszlop; 5 csavarozás; 6 üvegezés; 7 szellőzőablak; 8 műanyag szám; 9 műanyag csúszó lap; 10 alátét; 11 csukló.

Ezek között már találunk néhány olyat is, amely hő érzékelőkkel vezérelt, auto­matikus működtető szerkezet részeként is alkalmazható. Egyszerű növényház vagy télikert esetében természetesen mód van arra, hogy megfelelő helyeken el­helyezett szalagszellőzőkkel önszabá­lyozó, természetes módon oldjuk meg az átszellőzést (8-9. ábra).

Kis belmagasságú télikert természe­tes szellőztetése

8-9. ábra. Kis belmagasságú télikert természe­tes szellőztetése szalagszellőzőkkel A beáramló levegő; B kiáramló levegő.

A szalagszellőzőket az évszaknak és időjárási viszonyoknak megfelelően ese­tenként úgy kell beállítani, hogy az átszellőzés megoldott legyen, de kedvezőtlen hatású huzat ne jöjjön létre. Általában azt mondhatjuk, hogy szük­séges a növényházak és télikertek ál­landó szellőztetése. Átmeneti időszak­ban, amikor még nincs túl meleg, ele­gendő a felső kiszellőzés. Meleg idő­járás esetén átszellőzés szükséges.

Ta­pasztalati úton kialakult, hogy az át-szellőzéshez szükséges keresztmetsze­tek nagysága a teljes felülethez képest:

  • déli oldalon a teljes felület 1/20-ad része;
  • keleti és a nyugati oldalon a teljes felület 1/12-ed része;
  • északi oldalon pedig a teljes felület 1/15-öd része.

A szellőzőfelületeket átellenesen kell elhelyezni, esetenként külön megfon­tolás tárgyát képezheti, hogy milyen ma­gasan legyenek. Ez jelentős mértékben függ a növények elhelyezésétől, vagy a télikert használatának módjától.

Igényesebb esetekben, amikor komoly veszély a nyári túlmelegedés – mint például a 8-11. ábrán bemutatott két­szintes télikert esetében -, már szel­lőztető berendezést kell beépíteni, mert az előzőekben tárgyalt szerkezeti szellő­zőelemek bármelyikének beépítésével sem vezethető el a keletkező belső hő. A szellőztető berendezések – amelyek egy példája függőleges és ferde tetőfe­lületre beépítve a 8-12. ábrán látható – általában villamos energiával működ­nek. Ennek következtében könnyen auto­matizálhatok, hőérzékélő berendezéssel irányíthatók, vezérelhetők.

Télikert természetes szellőztetése

8-10. ábra. Télikert természetes szellőztetése
a) teljes légtéröblítéssel; b) rétegszellőzővel (üvegfal és árnyékoló közötti résen át); 1 üvegtető; 2 szellőztetett légtér; 3 árnyékoló.

Nagy belmagasságú télikert gépi szellőztetésének vázlata

8-11. ábra. Nagy belmagasságú télikert gépi szellőztetésének vázlata.

A 8-11. ábrán bemutatott gépi szellőző berendezés

8-12. ábra. A 8-11. ábrán bemutatott gépi szellőző berendezés
a) függőleges falba; b) ferde tetőzetbe; 1 ventilátorkerék; 2 gépház; 3 fix zsalus szellőző; 4 levegő bevezetés; 5 kitorkollás; 6 osztóborda; 7 szaruzat; 8 hőszigetelő üvegezés; 9 műanyag tömítő szalag; 10 üvegszorító profil; 11 borítóléc; 12 csavarozás; 13 a szellőző burkolata; 14 rugalmas függesztés; 15 sziloplaszt fugázás; 16 hablemez; 17 bordázat; 18 csavartoldó; 19 fabetét; 20 ajtó; 21 rugózat; 22 szúnyogháló.