Télikertek

Hogyan legyen kellemes klíma a télikertben?

Kellemes klíma

A télikertek kialakításánál általában szokatlan megoldásokra és hangulati elemekre vágyunk, a szélsőséges klímáról viszont szívesen lemondunk. A télikertben azonban csak akkor érezhetjük kellemesen magunkat, ha a hőmérsékleti csúcsok, a levegő páratartalma és a napsugárzás kiegyenlítődik.

Ez nem megvalósíthatatlan elképzelés, ha a szellőző-, fűtő- és árnyékoló rendszereket gondosan egymáshoz igazítjuk. Ily módon nagyjából egyenletes klíma alakítható ki.

…továbbra is derült marad

A lakóhelyiségek klímáját elsősorban a hő­mérséklet és a levegő páratartalma határoz­za meg. Ezen túlmenően kisebb mértékben ugyan, de a levegőmozgások is szerepet kapnak. A nagy üvegfelületek miatt azon­ban a télikertekben a hagyományos belső terekhez képest más klimatikus és épületfi­zikai viszonyok uralkodnak. Egyrészt a kül­ső klimatikus viszonyok (amelyet mind a napok, mind pedig az évszakok során nagy eltérések jellemeznek) a belső térben is szél­sőségesebb viszonyokat teremtenek, ami legfőképp a helyiség hőmérsékletében és a levegő pártartalmában érhető tetten.

Más­részt a hideg üvegfelület másképp reagál a levegő megnövekedett páratartalmára, mint a vakolt fal. A porózus gipszvakolat ugyanis bizonyos mértékig képes felvenni a párát úgy, hogy annak nincs látható nyoma, viszont a sima üvegfelületen látható formá­ban rögtön lecsapódik. Mivel a télikert speciális klímája a lakás szomszédos helyiségeinek klímáját is befo­lyásolja, jobb, ha még az építkezés előtt megismerkedünk a várható hatásokkal, hogy a későbbiekben ne érhessen meglepe­tés minket.

A szellőztetés, fűtés és árnyékolás segítsé­gével azonban a klíma nagy mértékben iga­zítható az igényeinkhez. Jó szolgálatot te­hetnek például a speciális, automata vezér­léssel kiegészített rendszerek. Mindannyiunk előtt ismert, hogy a lakóhe­lyiségek klímájának alakulásában a hőmérséklet meghatározó szerepet játszik. Az azonban, hogy a levegő páratartalma is meghatározó, csak akkor derül ki szá­munkra, ha a fűtött szoba száraz vagy a tró­pusi tájak fülledt, azaz párás, meleg levegő­jétől szenvedünk.

Növények a télikertben

A télikertekben a levegő páratartalmának növeléséről mi is gondoskodhatunk, a főszerep azonban az ott élő növényeknek jut.

Szökőkutak és akváriumok

Nagy mértékben növelik a helyiségek pá­ratartalmát a szobai szökőkutak és az ak­váriumok. A kellemes klíma szempontjából a relatív páratartalom a meghatározó, amely mindig az adott hőmérséklet függvénye. A meleg levegő ugyanis több vizet képes megkötni, mint a hideg. Ebből adódóan a relatív páratartalom magas hőmérséklet esetén alacsonyabb, alacsonyabb hőmérsék­let mellett pedig magasabb, amennyiben az abszolút páratartalom nem változik.

Pára az üvegen

Ha tehát az abszolút páratartalom nem változik, a levegő hőmérséklete viszont nő, a levegő relatív páratartalma csökken. Amennyiben a levegő hőmérséklete csök­ken, a levegő relatív páratartalma nő. Ez megmagyarázza azt is, miért képződik pára az üvegen ha hideg van. Ha ugyanis a helyiség meleg levegője hideg külső elemekkel lép kölcsönhatásba, olyan nagy mértékben lehűlhet, hogy közvetlenül ezen elemek előtt a levegő relatív páratartalma eléri a 100%-ot, vagyis azt a pontot, ami­kor a pára kicsapódik a levegőből. Minél hi­degebb tehát az üvegtáblák vagy a profilok felülete, annál könnyebben bepárásodnak.

A leírtak alapján tehát egyértelmű, hogy a jó hőszigetelő tulajdonsággal bíró üvegfe­lületen kevésbé képződik pára. A többréte­gű, hőszigetelt üvegek azonban olyan sajá­tos tulajdonsággal rendelkeznek, hogy a ke­ret összeépítéséből adódóan az üvegtábla szigetelő képessége a szélek felé csökken, így párásodás inkább ezen a területen ta­pasztalható.

A levegő relatív páratartalma akkor is nö­vekszik, ha a télikert hőmérséklete csökken, vagy ténylegesen több pára kerül a levegő­be, például ha nagy baráti társaság jön össze, vagy ha megöntözzük a növényeket. Ebben az esetben tudatosan kell cseleked­nünk, vagyis fűtenünk és szellőztetnünk kell.

Páraképződés

A DIN-4108-as szabvány pontosan leírja azt is, mikor képződik pára az üvegfelület középső részén. Eszerint a jól kiszellőztetett, 20 °C-os szobahőmérsékletű és 60%-os relatív páratartalma helyiségben pára keletkezik, ha a külső hőmérséklet a következő értékek alá csökken:

  • sima üveg: +9 °C
  • régebbi típusú, hőszigetelt üveg: -2 °C
  • levegős, kétrétegű, hőszigetelt üveg: -16 °C
  • nemesgázos, kétrétegű, hőszigetelt üveg: -26 °C

Télikert

A télikert-­tulajdonosoknak jó érzékük van hozzá, hogyan alakíthatják ki a számukra ideális klímát.