Lakás komfort

Hogyan függ össze az ablakszigetelés és a lakóklíma?

A régebbi ablakoknak az ablakkeret és az ablak­szárnyak között általában nagy hézagaik voltak, a hézagok levegőátbocsátási értékei szintén nagyok voltak. Teljesen normálisnak számított, hogy 1 milliméternyi ablakhézagon óránként 5 m3 levegő szűrődött át, egy 5 m hosszúságú hézagokkal rendelkező ablak tehát óránként 25 m3 friss levegőt szolgáltatott, ha a szélsebesség éves átlagban 4 m/s volt, és a kül­ső és belső állapot között szintén átlagos nyomás­különbség uralkodott.

Az ennyire nagy, ellenőrizhe­tetlen hőveszteségek nem csupán energiapazar­lást jelentenek, de a belső mikroklímára is zavaróak. A korszerű ablakokat ezért olyan hézagokkal kell ellátni, amelyek levegőátbocsátási értékei korlátozottak.

Fontos az ablaküveg belső oldalának hőmérséklete

A régi ablakok szimpla üvegezésének hőmérsék­lete télen megközelítette a külső hőmérsékletet.

Épületfizikai szempontból az üvegezés hőhídnak számított, amelyen át a belső helyiségekből sok hő ment veszendőbe. Szintén ellenőrizhetetlenül és nemkívánatos módon. Ezenkívül a meleg, nedves belső levegő kondenzált a hideg ablaküvegen, az­az a lakott belső helyiségek levegőjének páratar­talma ott víz alakjában lecsapódott. A bepárásodott ablaküvegről a vizet le kellett törölni, vagy az lefolyt az üvegen, alul egy vízgyűjtő vájatban felfogták.

A kondenzáció, azaz a belső levegő nedvesség­tartalmának lecsapódása, érthető módon a leve­gőnek a lakó- és életfolyamatokból származó páratartalmát is csökkentette. Ez általában előnyös volt. Napjainkban viszont parancsoló szükségsze­rűség, hogy a szimpla ablaküvegeken át bekövet­kező, ellenőrizhetetlen hőveszteséget a lehetősé­gek határáig csökkentsük, azaz hőszigetelő üve­gezésű ablakokat építsünk be.

Ugyanakkor ezek a korszerű ablakok a kondenzációt is megakadá­lyozzák, hiszen az üvegtáblák felületi hőmérséklete – ahogyan az egyébként kívánatos – csak kevéssé tér el a belső levegő hőmérsékletétől.

zért fontos az ablak hőszigetelése a kellemes belső mikroklíma szempontjából: ha a külső hőmérséklet -10 °C, a belső pedig 21 °C, akkor a rossz hőszigetelésű ablak üvegfelületének hőmérséklete mindössze +9 °C, az ablak közelében kialakuló hideg zóna az ott-tartózkodást kellemetlenné teszi (bal oldali kép). Más a helyzet a hőfunkciós bevonattal (vörös színnel jelölve) ellátott hőszigetelő üvegeknél, amelyeknél az üvegfelület hőmérséklete a +17 °C-t is eléri. A huzatjelenségek megszűntek, az ablak melletti hely a szoba többi részéhez hasonlóan barátságosan meleg
Ezért fontos az ablak hőszigetelése a kellemes belső mikroklíma szempontjából: ha a külső hőmérséklet -10 °C, a belső pedig 21 °C, akkor a rossz hőszigetelésű ablak üvegfelületének hőmérséklete mindössze +9 °C, az ablak közelében kialakuló hideg zóna az ott-tartózkodást kellemetlenné teszi (bal oldali kép). Más a helyzet a hőfunkciós bevonattal (vörös színnel jelölve) ellátott hőszigetelő üvegeknél, amelyeknél az üvegfelület hőmérséklete a +17 °C-t is eléri. A huzatjelenségek megszűntek, az ablak melletti hely a szoba többi részéhez hasonlóan barátságosan meleg

ablak belso homerseklete

A korszerű termoüvegek működése
A korszerű termoüvegek működése
  • (1) Bevonat, amely a hőáram sugárzásos részét gyakorlatilag kiiktatja.
  • (2) Hősugárzás, ami a hagyományos, kétrétegű hőszigetelő ablaküve­geknél a hőveszteség kétharmadát okozza.
  • (3) Hővezetés, amely a ha­gyományos, kétrétegű hőszigetelő ablaküvegeknél a hőveszteség egyharmadát okozza. Argon-töltéssel a hővezetés hányada csökkent­hető.
  • (4) Konvekció.

A korszerű ablakok ezért a belső levegő nedves­ségtartalmának elvezetését másképpen oldják meg: természetes szellőztetéssel, azaz az ablakok kinyitásával, vagy ventilátoros, mesterséges szel­lőztetéssel. A természetes szellőztetést, amelynek hatásosságát a ház körül uralkodó időjárási viszonyok is befolyásolják, soha nem tudjuk telje­sen ellenőrzésünk alatt tartani, ugyanakkor mester­séges szellőztetés esetén a levegő mennyisége pontosan adagolható.

Ami még ennél is több: a ventilátoros mesterséges szellőztetésnél az elkerül­hetetlen hőveszteséget hőcserélők beiktatásával még tovább lehet csökkenteni: a helyiségekből tá­vozó levegőtől elvonjuk a hőt és azzal előmelegítjük a befúvott, friss levegőt. Hőcserélőkkel a szellőztetési hőveszteségeket akár 50 %-kal is lehet csökkenteni.

A korszerű termoüveges ablakszerkezetek előnyös hatásai a belső mikroklímára

  • A termoüvegeknek és a korszerű funkciós üvegeknek nagy hőszigetelő képességük, tehát kicsiny hőátbocsátásuk van, ez csök­kenti a hőveszteséget, ezzel javítja a belső levegőállapotot, és fűtési energia takarítha­tó meg.
  • Az ablaküvegek felületének hőmérséklete jelentősen megközelíti a szobahőmérsék­letet: elmarad a hidegfátyol, amely még a közönséges szigetelőüvegeknél is előfor­dult, az ablak közelében megszűnnek a hideg zónák és a huzatjelenségek. Nincs páralecsapódás az ablaküvegen. Ez növeli a lakás használati étekét. A helyiség job­ban kihasználható, az ablak melletti hely is kellemesen meleg lesz.
  • Eltűnik a szigetelés nélküli réseken át be­következő, ellenőrizetlen szellőzési hő­veszteség.
  • Az ablak konstrukciója rendszerint eleget tud tenni az alapszellőztetés, finomszellőz­tetés követelményeinek, ezzel megakadá­lyozza, hogy a belső levegő nedvesség- és szén-dioxid-terhelése gyorsan megnöve­kedjék.
  • A keretek szerkezeti kialakításával, az üvegezéssel és az épülethez való csatla­kozással biztosítani lehet a helyiségek zaj­védelmét.