Télikertek

Műanyag profilú télikert

A sok évtizedes múltra visszatekintő télikert-építészetben a faszelvényektől a fémekig és ezek kombinációinak al­kalmazásáig sok mindent felhasznál­tak, ám a műanyagok csak az ezred­forduló utolsó évtizedében, a fejleszté­sek eredményeként váltak fontos építő­anyaggá e területen. Télikertek készülnek ún. extrudált ab­lak- (és ajtó-) szelvényekből főként fix kivitelben, de nyílószárnyak beépítésé­vel is.

A műanyag szelvényű télikertek­nél a falszerkezet kitöltése a fogadóvá­zat illetően kevésbé okoz gondot, mert „idegen anyagú” váz csak magasabb homlokfelület esetén szükséges, a tető­zet kialakítása viszont már nem annyi­ra egyszerű. A tetők hordozóvázát az üvegezett felületektől függetleníteni kell, vagyis a váznak minden terhet önálló­an kell viselnie, míg az üvegezett fogadófelületi „réteg” már csak a tetőzet héj­szerepét kell, hogy kifogástalanul be­töltse.

Különleges szerkezeti rendszerek is meg­jelentek a télikertek építésénél, ahol az extrudált profilbelsőt különböző habok­kal töltik ki, a bordázat pedig fautánzatú felületet kap (7-88. ábra).

Műanyag profilú, ül. falszerkezetű télikert kombinált szerkezetű tetőzettel

7-88. ábra. Műanyag profilú, ül. falszerkezetű télikert kombinált szerkezetű tetőzettel.

Kombinált szerkezetű télikert lakóépület oldalsó kapcsolásával

 Fa hordozóvázú télikert

7-89. ábra. Fa hordozóvázú télikert műanyag profilú fal- és tetőelemekkel nyereg-, fél nyereg- és lapos tetős kivitelben.

Kombinált szerkezetű télikert

7-90. ábra. Kombinált szerkezetű télikert tetőbordázati csomópontja (vízmentes) tetőüvegezéssel fa/műanyag vagy fa/aluprofil alkalmazása esetén.