Allergiamentes otthon

Az egészséges életmód mintaotthona – Sunbury Healthy House

Az ausztráliai Melbourne-ben épült Sun-bury Healthy House-ot azért tervezték, hogy az egészséges életmód mintaott­hona legyen. Az Australian Healthy House instituteegy, az Amerikai Tüdő­gyógyászati Társaság egészsé­ges otthon programja által inspirált társa­ság – építette a belső levegő minősége és az energiatakarékosság maximalizálá­sára.

A háznak sok olyan jellemzője van, amely alkalmassá teszi allergiás betegek számára, többek között mechanikus szellőzőrendszere, mely tisztítja a leve­gőt és eltávolítja a felesleges páratartal­mat, valamint a poratkákat visszaszorító lakberendezési irányvonala.

Esettanulmány

A Sunbury Healthy House azonban több egy egyszerű bemutató otthonnál; egyben otthona is a ház egyik tervezőjének, Jan Brandjesnek és fiatal csa­ládjának, akik 1996-ban vándoroltak ki Kanadából Ausztráliába. Mióta tizen­nyolc hónappal ezelőtt beköltöztek a Sunbury Healthy House-ba, Jan szemtanú­ja lehetett, hogyan profitálnak gyermekei az egészséges otthoni környezetből.

“Mikor Ausztráliába érkeztünk, egy ideiglenes szálláson laktunk – meséli Jan. – Mindkét kislányom, Annelies és Mollie is hamarosan asztmás tüneteket mutat­tak, pedig korábban soha sem jelentke­zett náluk még jele sem allergiának. So­kat kellett használniuk az orvos által felírt Ventoline-gépet, hogy elmúljon az éjsza­kai köhögésük és zihálásuk. Mióta beköl­töztünk a Sunbury Healthy House-ba, a köhögésük és zihálásuk teljesen megszűnt, és egyszer sem kellett- hasz­nálniuk a Ventoline-pumpát. A kisfiunk, Félix, aki mindössze egy héttel a beköl­tözésünk előtt született, semmi jelét sem mutatja asztmának.”

Amikor Ausztráliába költözött, Jan már több mint tizenöt éves tapasztalat­tal rendelkezett a kanadai kormány szá­mára épített energiagazdaságos, egész­séges házak építésében. Röviddel meg­érkezése után egy ausztrál építkezési ta­nácsadóval, Bemard Desmoreaux-vel hamarosan megalapította a független Australian Healthy House Institute-ot azzal az elképzeléssel, hogy az ausztrálok is hasznosíthatják az Észak-Amerikában és Európában tanultakat az egészséges ott­honok építéséről.

Jelen pillanatban a legtöbb ausztrál kevés figyelmet fordít arra, hogy ottho­nuk szerkezete miként befolyásolja lakó­környezetüket. Ez a fajta hozzáállás azonban változóban van, mivel egyre több ember számára válik nyilvánvalóvá, hogy milyen jelentőséggel bír a lakás le­vegőjének minősége, valamint annak egészségre és jó közérzetre gyakorolt hatása, különösen az allergiás betegek számára.

Allergiás a lakosság nagy része

Az ausztrálok közül mintegy hat-hét millióan szenvednek allergiában (a teljes lakosság mintegy negyvenegy százaléka). A fő gondot az jelenti, hogy Ausztrália középső része hatalmas sivatag, ahonnan a forró szelek port és allergéneket, pél­dául a parlagfű virágporát, szállítanak a sűrűn lakott partvidékre.

Magas a levegő páratartalma is az ausztrál otthonokban (Ami a magyar otthonokra is jellemző, főleg akkor, ha nagyon jól záró műanyag nyílászáról vannak), ami elősegíti a penészgomba és az atka szaporodását. Jan és Bemard hisz benne, hogy a Sun­bury Healthy House-hoz hasonló otthonok kulcsfontosságú szerepet játszanak az allergiában szenvedők életének javításában,  Ausztráliában.