Allergiamentes otthon

Milyen allergiás hatásuk van a bútoroknak?

A bútoraink és berendezési tárgyaink megválasztása egyéniségünket tükrözi; többről van azonban szó, mint az ízlé­sünk – választásunk az otthonunkban fel­lelhető allergének és irritánsok szintjét is befolyásolja.

Kárpitozott bútorok

A kárpit anyagának a bőr vagy a műbőr a legmegfelelőbb, mert ezeket nem sze­retik a poratkák, míg a textíliával behú­zott bútorok ideális lakóteret biztosíta­nak számukra. Vegyük fontolóra a textil kárpitok bőrre vagy műbőrre cse­rélését, vagy valamilyen más, kemény felületre, mint a fa vagy a műanyag – de legalábbis csökkentsük le otthonunk kár­pitozott bútorainak számát.

Bőrből készült szék

A bőrt vagy műbőrt mindössze egy nedves ronggyal le kell törölnünk heten­te egyszer, hogy megtisztítsuk az atkák­tól, míg textilkárpit esetében ugyanez a feladat sokkal nehézkesebb. Sokféle módon próbálkoznak ezzel, vagy az allergének semlegesítésével, illetve eltá­volításával, ugyanúgy, mint más atka­gyűjtő helyek, például a szőnyegek ese­tében.

Akaricidák (atkaölők)

Ezek az atkaölő szerek az anyagnak csak a legfelső rétegét járják át, így a lejjebb megbújó atkák túlélik – a kezelést követően még porszí­vózással el kell távolítani az atkaallergéneket. A legtöbbet kutatott atkaölő, a benzil-benzoát, még alkalmazása után egy évvel is kifejtheti hatását, bár a leg­több tanulmány szerint évente több al­kalommal meg kell ismételni a használa­tát.

Atkaölők használata. Egy kutatás szerint az atkaölők használata enyhítheti az atkaallergia kivál­totta tüneteket, de általános jótékony hatása nem bizonyított. Mivel hosszú tá­vú kutatásokat még nem végeztek, ke­rüljük az atkaölők használatát a gyermek­szobákban.

Denaturáló szerek

A csersav megvál­toztatja az allergének – köztük a virág­por, a hámpikkely és az atkaallergén – szerkezetét (denaturálja őket), így már nem váltanak ki allergiás reakciót. Évente három-négy alkalommal kell használni, de a halvány textíliákat és szőnyegeket kifakíthatja. Valószínűleg emberre és álla­tokra nem ártalmas.

Gőzkezelés

A felszín közeli atkákat el­pusztítja a gőz, ám a kárpit (és matrac) mélyebb rétegeiben meghúzódó atkákat valószínűleg nem érinti. Kérjünk pártat­lan véleményt arról, hogy a gőzkezelés megfelelő ideig elég forró, hogy denatu­rálja az atkaallergéneket, mivel nem min­den gőzkezelés éri ezt el. Az elpusztult atkákat és allergéneket aztán porszívó­zással eltávolítják. A gőzkezelést nagyjá­ból háromhavonta kell elvégezni.

Porszívózás

A házi porszívók teljesítmé­nye nem elég nagy, még a HEPA-szűrővel ellátottaké sem, hogy eltávolítsa a textíliaborítású bútorokról a beléjük kapaszkodó atkákat és atkaallergéneket olyan mértékben, hogy a belefektetett erőfeszítés megtérüljön.

Hőkezelés

Ez a fajta, kezelés elpusztítja az atkákat és denaturálja az atkaal­lergéneket. Az egész heverőt, kanapét vagy széket nedvesítik be egy enyhén csersavas oldattal, és egy sátorszerű hu­zatban körülbelül 100 °C-ra melegítik. A vállalkozók évente ismétlődő kezelést ja­vasolnak. Alkalmazható matracok, ágyak, párnák és függönyök tisztítására is.

Folyékony nitrogén

Megfagyasztja az at­kákat és fellazítja az allergént tartalmazó koszt, amit aztán porszívóval eltávolítha­tunk. Évente egy-két alkalommal kell elvé­geztetni egy vállalkozóval. Nem hagy ma­ga után vegyi anyagokat és biztonságos.

Bútorlapokból készült bútorok

A különféle bútorlapok – egy drága, fa alapú termék – fajtái a laminált lap, a for­gácslap, a préselt falemez és a középfaj­súlyú farostlemez. Gyakran használják padlóburkolók, tetőzet, polcok és búto­rok készítésére. Formaldehiddel készült csirizzel vagy gyantával összeragasztott faanyagból áll. Egyik-másik, például a fa­rost, jóval nagyobb mennyiségű formal­dehidet tartalmaz, mint a többi.

A csiriz vagy a ragasztó formaldehidet bocsát ki magából, ami színtelen, szúrós szagú gáz. Néhány allergiában vagy náthában szenvedőnek a formaldehid súlyosbítja az allergiás tüneteit. A formaldehid kibo­csátás a lap elkészülésének első néhány hetében vagy hónapjában a legerősebb, később fokozatosan csökken.

Tanács

Hasznos! Ha a lakás átalakításhoz bútorlapot használunk, ügyeljünk rá, hogy jól szellőző helyen dolgozzunk vele. Ha lehet, dolgozzunk a szabadban és viseljünk porvédő maszkot fűrészeléshez. Megfontolandó a lap legalább egyhetes szellőztetése a szabadban, fedett helyen, mielőtt megkezdenénk vele a munkát. Fes­sük le festékkel vagy lakkal a szük­séges felületeket, hogy amennyire lehet, megakadályozzuk a formalde­hid kiszivárgását.

Új bútorok választása

Szinte minden modern, sorozatgyártott bútor tartalmaz bútorlapot, még az is, amit „tömör fa”- ként árulnak. Ilyen a fur­nérbútor, ahol egy jó minőségű falemez borítja az olcsóbb bútorlap vázat.

Új bútorlapból készült bútorok vá­sárlásánál, például a konyhába vagy a fürdőszobába, próbáljunk olyat választa­ni, ami műanyag borítású, mert ez korlá­tozza a formaldehid kipárolgását. Meg­fontolandó az új termékek egy-két hetes szellőztetése egy száraz, fedett helyen, hogy el ne vetemedjenek, így kikerülhet­jük a formaldehid kiszivárgásának csúcs­időszakát.

Formaldehid

Figyeljük meg, hogy van-e a bútor­lapnak olyan része, ahol nincs fedőréteg a bútorvázon, hiszen ezeken a helyeken a legerősebb a formaldehid kipárolgás. Egyesek szerint lecsökkenti a szivárgást, ha több réteg festékkel vagy lakkal leken­jük ezeket a részeket.

A formaldehid okozta probléma mi­att meggondolandó a tömörfa bútorok vásárlása, még a többletkiadás mellett is. Polcokhoz használhatunk puha, fát, fémet vagy üveget is. Egyesek szerint a puha fák által kibocsátott terpentin kipárolgás ese­tenként súlyosbítja az allergiás tüneteket.

Ha a lakás átalakításhoz bútorlapot használunk, ügyeljünk rá, hogy jól szellőző helyen dolgozzunk vele. Ha lehet, dolgozzunk a szabadban és viseljünk porvédő maszkot fűrészeléshez. Megfontolandó a lap legalább egyhetes szellőztetése a szabadban, fedett helyen, mielőtt megkezdenénk vele a munkát. Fes­sük le festékkel vagy lakkal a szük­séges felületeket, hogy amennyire lehet, megakadályozzuk a formalde­hid kiszivárgását.