Árnyékolás

Dübelfuratok betömésem, kampók felszerelése, akkus csavarbehajtó

Dübelfuratok betömése

1. lépés

Dübelfuratok betömése 1

Ha a dübelfurat rossz helyre került, vagy túl nagyra sikerült és nem tartja meg a dübelt, a furatot egyszerűen újra be le­het tömni. Erre legjobb a gipsz vagy valamilyen gipsz alapú töltőanyag. Ezekkel az anya­gokkal nagyon kényelmes a munka, mert kikeverés után nem keményednek meg túl gyorsan és így tovább marad­nak felhasználható állapotban. Mindig a gipszet adagoljuk a vízhez – sohasem fordítva.

2. lépés

Dübelfuratok betömése 2

Nyers vakolt falaknál a dübel­furatok betömésére használt masszát a vakolat struktúrájá­hoz is igazíthatjuk. Legtöbb­ször elég, ha némi homokot adunk a gipszhez, ezzel már jól megközelíthető az átlagos vakolat struktúrája. Cement adagolásával szilárdabbá te­hetjük a töltőmasszát. A ce­ment megkötése után kezd­hetjük az újbóli fúrást.

3. lépés

Dübelfuratok betömése 3

Ha a dübelfurat túl nagyra si­került, töltsük ki azt töltőmasszával és a dübelt egyszerűen nyomjuk bele a még lágy masszába. A kitöltés előtt azonban a lyuk belsejét kissé be kell nedvesíteni. Így a töltőmassza jól hozzáköt a falhoz és bizto­san megtartja a dübelt.

Kampók felszerelése

1. lépés

Kampók felszerelése 1

A fúrást igénylő többi fel­adathoz hasonlóan pontos eredményre itt is csak akkor számíthatunk, ha a furatok helyét gondosan kijelöljük. Ellenőrizzük vízmértékkel a fu­rathelyek magasságát és még egyszer mérjük le a furatok helyzetét és egymástól való távolságát. Mindig sokkal kisebb fáradsággal jár, ha a furathelyek pontos meghatá­rozásához esetleg szükséges korrekciót még a fúrás előtt elvégezzük.

2. lépés

Kampók felszerelése 2

Ha falra vagy mennyezetre akarunk kampókat felszerelni, ügyeljünk arra, hogy a csava­rok és a dübelek a kampók rendeltetésével összhangban legyenek. A mennyezetre leg­többször nehéz lámpákat függesztünk. Ne válasszunk ezért túl kis dübeleket és csa­varokat. Kisebb kampók tégla­falba erősítéséhez általában megfelelők a 10-es dübelek.

3. lépés

Kampók felszerelése 3

Különösen gyorsan és kis erőkifejtéssel be lehet csavar­ni a csavarokat a dübelekbe vagy az anyagokban előfúrt furatokba, ha akkus csavarbehajtót használunk. Ezekkel a készülékekkel szűk helyeken, nehezen hozzáférhető sarkokban is becsavarhatjuk a csa­varokat. A praktikus, egykezes kezelés még távoli helyeket is jól megközelíthetővé tesz.

Csavarozás akkus csavarbehajtóval

1. lépés

1. lépés

Az akkus csavarbehajtóval különösen a kisebb és közepes méretű csavarok húzhatók meg és oldhatók nagyon könnyen. A különböző típusú, például ha­sított fejű vagy kereszthornyos csavarokhoz különböző csa­varhúzóbetétek állnak rendelke­zésre. Mindig a megfelelő mére­tű betétet használjuk, nehogy a csavar hornya megsérüljön.

2. lépés

Csavarozás akkus csavarbehajtóval 2

A csavarhúzóbetétet egysze­rű kicserélni, azt mindössze ki kell húzni a befogóhüvelyből és már be is dugható az új be­tét. A legtöbb típushoz olyan csavarhúzóbetétek is vannak, amelyek egyik vége hornyos, a másik vége kereszthornyos csavarokhoz alkalmas.

3. lépés

Csavarozás akkus csavarbehajtóval 3

A változtatható forgatónyo­matékot először mindig a leg­kisebb meghúzási értékre állítsuk be, nehogy a csavar menete az akkus csavarbehajtó heves indítása következtében megszakadjon. Amikor ez már nem elegendő, működésbe lép a csúszó-tengelykapcsoló. Ekkor kapcsoljunk át a követ­kező, nagyobb fokozatra.

4. lépés

Csavarozás akkus csavarbehajtóval 4

A szaküzletekben nagyobb méretű és más típusú csava­rokhoz való csavarozó gépeket is lehet kapni. Az ezekhez való speciális betétek, pl. belső kulcsnyílású betétek széles vá­lasztéka az ilyen gépeket az összes szóba jöhető területen, univerzálisan alkalmazhatóvá teszi. Az ilyen speciális beté­tekkel bármilyen szokásosan előforduló munka elvégezhető. Különösen nagy haszonnal alkalmazhatók ezek a gépek, ha nehezen hozzáférhető he­lyeken kell csavart behajtani.

5. lépés

Csavarozás akkus csavarbehajtóval 5

Sok készüléknek további hasznos tartozékai is vannak. Nagyon célszerű például a markolatba beépített vízmérték. Ez lehetővé teszi az akkus csa­varbehajtó pontos vezetését és így megkönnyíti a csavar egyenes becsavarását. A nagyobb méretű típusoknál a csavarhú­zóbetéteket a fúrógépekhez hasonlóan, a tokmányban kell kicserélni.

6. lépés

Csavarozás akkus csavarbehajtóval 6

Az akkus csavarhúzók a for­gásirány átváltására vagy beál­lítására szolgáló kapcsolóval vannak felszerelve, ezzel a forgásirány bármikor megvál­toztatható. A legtöbb típusnál üresjárati állás is kapcsolható, amit például a csavarhúzóbe­tétek cseréjekor vagy az akku feltöltése alatt lehet használni.

7. lépés

Csavarozás akkus csavarbehajtóval 7

Mind a nagy, mind a kis csa­varbehajtók egyaránt alkalma­sak az összes szokásos csa­varalak, így a kereszthornyos, hasított fejű és a belső kulcsnyí­lású csavarfajtához. A különbö­ző fejformák, például a süllyesz­tett-, lencse- vagy hengeres fejű változatok sem jelentenek akadályt. A kereszthoronyba a csavarhúzó különösen erősen bele tud kapaszkodni, ezért az ilyen csavarok ideálisak, ha meghúzásukhoz és oldásukhoz csavarbehajtó gépeket akarunk használni. A forgatónyomaték igényeknek megfelelő megvá­lasztásával az akkus csavarbe­hajtókat különböző csavarok­hoz és anyagokhoz be lehet állítani.