Árnyékolás

Fúró használata, részei és használata redönyöknél

A fúrógép részei

Fúrótokmány. A szokásos legnagyobb befogható átmé­rő 10 és 13 mm.

Fúrás/ütvefúrás-átkapcsoló. Az ütvefúró üzemmódot kemény anyagok esetén használjuk.

Jobb/bal forgásirány-átkapcsoló. Csavarozáskor hasz­náljuk.

Nyomatékhatároló. A gép automatikusan kikapcsol, ha a beállított forgatónyomatékot elértük. Ezzel megvalósítható például csavarok azonos mély­ségre való behajtása.

Üzemi kapcsoló. A fordulat­szám folyamatos változtatásá­ra alkalmas kapcsoló.

Fordulatszám-szabályozás: A teljesen benyomott üzemi kapcsolóval elérhető fordulat­szám beállítására.

Rögzítő gomb. Folyamatos üzemhez.

Segédfogantyú. A gép bizto­sabb vezetéséhez.

Fúrásmélység-ütköző. Megakadályozza, hogy a furat túl mélyre hatoljon.

Tartó a tokmánykulcs számára. A kulcsot mindig ide tegyük be.

Fúrógép

Jó tanácsok a fúrógép használatához

A fúrógép legfontosabb része a fúrótokmány

A fúrógép legfontosabb része a fúrótokmány

Ebbe lehet be­fogni a különböző fúrókat és egyéb tartozékokat, pl. keféket, csiszolótányérokat és polírtárcsákat. A legtöbb gyártó szab­ványos fúrótokmányokat alkal­maz, ezért eltérő gyártmányú fúrók és tartozékok használata sem ütközik nehézségekbe.

A legtöbb fúrókalapács – a barkácskivitelűek is – úgy nevezett SDS-gyorstokmánnyal van felszerelve

Tokmány

Ezekhez nincs szükség tokmánykulcsra, a fú­rókat és tartozékokat egyszerűen be lehet ugratni. Fontos viszont, hogy a fúrónak speciálisan fúrókalapácsokhoz kialakított szára legyen.

Annak sincs akadálya, hogy nem speciális szárú, normál fúrókat használjunk

Normál tokmány

A fúróka­lapács tartozékai között rend­szerint megtalálható egy olyan normál tokmány, amit egysze­rűen be lehet ugratni az SDS-gyorstokmányba. Ezzel az adap­terrel normál fúrókat is használ­hatunk a fúrókalapácsban.

A fúrótokmány cseréje

1. lépés:

Fúrótokmány

A sérült és nem megfelelően szorító fúrótokmány a legtöbb új gépnél gond nélkül kicserél­hető. Nyissuk szét a tokmányt, amennyire csak lehet, így hoz­záférhetünk a tokmány alján lévő csavarhoz. Ez tartja a tokmányt, és csavar­húzó segítségével, az órajárás­sal megegyező irányba forgatva (balmenet!) ki lehet csavarni.

2. lépés:

2. lépés

Ezután tegyük be a tokmány-kulcsot a tokmány valamelyik furatába. Kalapáccsal felülről lefelé ütögessük meg, ezzel meglazítjuk a tokmányt, ame­lyet ezután egyszerűen le lehet csavarni a gépről.

3. lépés

3. lépés

Az új tokmányt tartozékként szaküzletben lehet megvásá­rolni. Felszerelését fordított sor­rendben végezzük. Tegyük fel és csavarozzuk a helyére a tok­mányt, majd a tokmánykulccsal zárjuk ismét össze. A szak­szerűen használt tokmány élettartama hosszú, cseréjére ezért csak ritkán van szükség.

A furatok helyének kitűzése

1. lépés

A furatok helyének kitűzése 1

A tiszta furatok készítésének előfeltétele a furathelyek meg­felelő kitűzése. A furat helyét először egy ponttal jelöljük meg, majd vonalzóval rajzoljunk a ponton át egy keresztet. Ezt a keresztet könnyebb megtalálni, ugyanakkor fúrás közben is pon­tosan mutatja a furat helyzetét.

2. lépés

A furatok helyének kitűzése

Ha valamit két furattal vagy horoggal akarunk a falra erősí­teni, a két furatot pontosan azo­nos magasságban kell kijelölni. Ezt legjobban vízmérték hasz­nálatával érjük el. Ha a két furat helyzetét a padlótól vagy a mennyezettől külön-külön mérnénk le, ez a különösen régi épületek­ben gyakori egyenetlenségek miatt ferde helyzetet okozna.

3. lépés

A furatok helyének kitűzése 3

Ha egy adott magasságot az egyik szobából a másikba, vagy akár nagyobb távolságra is át kell vinnünk, akkor hasz­náljuk a tömlős vízmértéket. Ez tulajdonképpen egy átlát­szó tömlő, amelybe vizet töl­tünk. A vízszint a tömlő két végén azonos magasságba áll be.