Árnyékolás

Különleges ablakok dekorálása

Vannak szokatlan alakú vagy nehezen hozzáférhető abla­kok, dekorálásuk ezért nem egyszerű feladat. Némi találé­konysággal azonban a leg­többször mégis megoldhatók ezek a problémák.

Ablakok az oromfalon

Ha ezek a ferde tetősíkhoz közel vannak, dekorálásuk kis­sé nehéz. Ha a helyiségbe nem lehet belátni, az egyik megoldás az lehet, hogy a kereteket a tér többi részétől elütő, világos színűre festjük, az ablakot pedig takarás nélkül hagyjuk. Ha a helyiséget hálós­zobának használjuk, rolót erő­síthetünk a keretre. A roló ha­tározottan más színű legyen mint a környezete, hogy ezzel megtörje az egyhangúságot.

Ablakok az oromfalon

Van, amikor az ilyen ablak egy derékszögű és egy ahhoz illesz­kedő háromszögű részből áll, az utóbbi belenyúlik a tető vo­nalába. Ha itt függönyt akarunk alkalmazni, erre jól megfelel a kis helyigényű vitrázs- vagy ká­véházi függöny. Ha a ferde te­tősík elég messze van az ablak fölött, spalettákat is alkalmaz­hatunk

Billenőszárnyas ablakok

Újabb építésű házakon és la­kásokban gyakran találkozunk billenő ablakokkal. Úgy tűnik, hogy ezek tervezői a függönyö­ket és a rolókat teljességgel feleslegesnek tartják. A billenő ­ablakok vízszintes középtenge­lyük körül fordulnak el. Ha a fal mellett elég hely van ahhoz, hogy a függönysínek az ablak fölött kétoldalt kinyúljanak, ak­kor az árnyékoláshoz normál függönyöket alkalmazhatunk, ezeket úgy helyezzük el, hogy a csuklóval ne kerüljenek érint­kezésbe. Egy másik lehetőség a vitrázsfüggönyök alkalmazása.

Ezeknél azonban vigyázzunk arra, hogy a függöny anyaga nagyon visszafogott és szolid szövött mintázatú legyen, ne­hogy az ablak túldíszített benyomást keltsen. Hasonló a helyzet a forgószárnyas abla­koknál, amelyek függőleges középtengely körül fordulnak el. A belátás megakadályoz­ható az ablakkeretre erősített vitrázsfüggönnyel, de reluxát vagy hajtogatott függönyt is fel­szerelhetünk, mindkettő egyen­letesen tompított, kellemes megvilágítást ad a helyiségnek. Kettős üvegezésű ablaknál a dekorációt a két üvegtábla között is el lehet helyezni.

1. Sarokablakok

A dekoráció kialakítása attól függ, hogy mennyi hely van a sarokban a két, egymásra me­rőlegesen találkozó ablak kö­zött. Egy lehetséges megoldás szerint a sarokban egy sálfüg­gönyt lógatunk le, a tulajdon­képpeni sötétítőfüggönyöket oldalt redőzzük. Ha ezeket fel­húzzuk, az ablak teljes egészé­ben láthatóvá válik. Jóllehet csak a két külső függönyszárny mozgatható, az összbenyomás mégis nagyon szimmetrikus.

Sarokablakok

Jó szolgálatot tesz az ablak elé állított kis sarokpad, amelyet esetleg a függönyökkel azonos anyaggal vonhatunk be. Ez el­tereli a figyelmet a problémás sarokról. A két külső függöny adja meg az ablakok és a pad keretét. Rolókat ebben az eset­ben nem célszerű használni, mert, ha az ablakok a sarokban találkozhatnak, a rolók belső széle összeérhet. A sarkon át végigvezetett függönyök viszont mutatósak, mert némileg tom­pítják a sarok éles kontúrjait.

2. Egymás melletti ablakok

 Egymás melletti ablakok

Ha az ablakok egymás mellett helyezked­nek el, ezeket egységes front­nak tekintsük és dekorációjukat is ennek megfelelően alakítsuk ki. A két ablak fölött elhelyezett közös takarólemez vagy víz­szintes drapéria alkalmas az ablakok vagy a környező falfelületek közti méretkülönbségek kiegyenlítésére. Jól néznek ki a függönyök, sötétítőfüggönnyel vagy akár anélkül is. A rolók akkor mutatnak a leg­jobban, ha azokhoz csak fomális sötétítőfüggönyök társulnak.