Árnyékolás

Napellenzők és tartozékaik

A közforgalmú járda fölé kerülő napellenzőt olyan magasan kell elhelyezni, hogy az a járókelő­ket ne akadályozza. Saját tel­künkön a magasságot tetszés szerint választhatjuk meg.

Különösen fontos a leeresztett napellenző kinyúlása, azaz a függőleges felerősítő felület és az alsó henger közti távolság. Egy tapasztalati szabály szerint a kinyúlás a keretmagasság fele plusz 20 cm; ha tehát a ke­ret magassága 2 m, a minimá­lis kinyúlás 120 cm lenne.

Napellenzők fajtái

Különböző rendszerű napel­lenzők ismeretesek, például a fix karos (ez a legegyszerűbb kivitel), könyökkaros vagy csú­szókaros rendszerek. Az utóbbi két kivitelnél a napellenzőt még viszonylata erős szélben is ki lehet nyitni. A fenti három szer­kezeten kívül még további kon­strukciókat is kifejlesztettek, a megfelelő célra ezek bárme­lyike ajánlható. A fém alkatré­szek alumíniumból, valamint horganyozott vagy műanyag­gal bevont acélból készülnek. A napellenző élettartama a fémrészek minőségétől is függ, ezért csak jó anyagokat vásá­roljunk.

Napellenző méretezése

A napellenzők lehetséges mé­retét a fémváz terhelhetősége határozza meg. Minél széle­sebb az ajtó-, ill. ablakkeret, an­nál stabilabbnak és súlyosabb­nak kell lennie a váznak.

A napellenzők bevonására manapság időjárásálló és színtartó, műszálból szőtt, kifejezet­ten erre a célra gyártott pony­vákat használnak, amelyek sok­féle színben és mintázatban kaphatók. A napellenzőket fém vagy fa ablakkeretekre egyaránt fel lehet szerelni. Szélességüket ilyenkor a keret határozza meg. Ha a ház falára vannak felerő­sítve, szélességi méretük tá­gabb határok között változhat. Amikor napellenzőt rendelünk, annak szélessége mellett azt is meg kell adnunk, hogy a felerő­sítésre választott felület anya­ga fa, fém vagy falazat-e.

Napellenző

A szélesség meghatározá­sakor a keret mindkét oldalán 15-20 cm ráhagyást vegyünk figyelembe. Meg kell adnunk az ellenző minimális kinyúlását is. A falra szerelésnek az az előnye, hogy a napellenző kétol­dalt az üvegfelületnél tovább érhet, így a ferdén beeső nap sugarak ellen is védelmet nyújt. Napellenzők számára különfé­le működtető szerkezetet lehet kapni: automatikus, rugós göngyölítő hengerek, esetleg fékkel is ellátva; kézi karos hajtások, automatikus fékkel, és vannak villamos motoros szerkezetek is.

Kinyúlás

A kinyúlás méretére a ponyva hosszának meghatározásához van szükség. A kinyúlás a fal és a leeresztett napellenző alsó hengere közti távolság. A kinyúlás méretét úgy ha­tározzuk meg, hogy az ablak magasságát elosztjuk kettővel, az eredményhez 20 cm-t hozzáadunk, majd a kapott értéket a következő kerek tízes számra felkerekítjük.

Példa: Az ablakkeret ma­gassága 179 cm. Ezt osztva 2-vel = 89,5 cm. Adjunk ehhez hozzá 20 cm-t, az eredmény 109,5 cm. A kinyúlás tehát ke­rekítés után 110 cm.

Napellenző-rendszerek

1. Könyökkaros napellenző

Könyökkaros napellenzővel még nagy teraszok is könnyen árnyékolhatok. A rendszer hely­igénye aránylag kicsi. A könyök­karos napellenző tartókarjai a ponyva felgöngyölítésekor könyökszerűen összecsukódnak.

Könyökkaros napellenző

A tetszetős napvédő tető haj­lásszöge a vízszintestől a füg­gőlegesig bármekkora lehet, így minden napálláshoz hozzá­illeszthető. A könyökkaros nap­ellenzőt fodros rolóval is ki le­het egészíteni. Ez a ponyvával együtt kitolódó alsó csőben he­lyezkedik el és hatásos védel­met nyújt, ha a Nap alacsonyan áll. Laposan érkező napsuga­rak ellen azonban másféle nap­ellenzőkkel is védekezhetünk. Ilyen például a kétrészes felüle­tű napellenző. Ennél a tulajdon­képpeni napellenzőre meredek szögben további könyökkaro­kat erősítünk, ezek a ponyvát tovább húzzák lefelé.

2. Tokos napellenző

Ez az árnyékoló mind szerkeze­tét, mind működését tekintve tulajdonképpen könyökkaros napellenző.

Tokos napellenző

Az alapvető eltérés­re már neve is utal: az egész napellenző, technikájával és anyagával együtt egy tokban helyezkedik el. Vannak szögle­tes, kerek és ovális tokos, fo­dorral vagy fodros rolóval ki­egészített tokos napellenzők. Amikor arról van szó, hogy mi­nél kevesebb nehézséggel, de utólag kell egy napernyőt fel­szerelni, a leggyakrabban ezt a fajtát választják.

3. Ollókaros napellenző

Ez a típus különösen nagy ki-nyúlást tesz lehetővé, a faltól számított befedett terület tehát alátámasztás nélkül is igen nagy lehet.

Ollókaros napellenző

Ha több, vezetőgör­gőkkel is ellátott, erősített olló­kart alkalmazunk, akkor az ilyen tetőket még eső elleni védelem céljára is használhatjuk. Olló­karos napellenzőket elsősorban szállodáknál, éttermeknél és kávéházaknál alkalmaznak.

4. Billenőkaros napellenző

A billenőkaros napellenzők uni­verzálisan használhatók.

Billenőkaros napellenző

Erkély­re és loggiára éppúgy megfe­lelnek, mint egész homlokzatok árnyékolására. Igényesen for­matervezett kivitelük minden homlokzatra jól illik, sokszor még önálló díszítőelemként is alkalmazzák.

5. Billenőkaros roló

Billenőkaros roló

A billenőkaros napellenzőnek van egy kistestvére, a billenő­karos roló. Ez átmenetet képez a vászonroló és a napellenző között: a roló állítható magas­ságú felső része az ablakkal párhuzamos vagyis függőleges marad, alsó része viszont a bille­nőkarok segítségével kihajtható.

6. Külső roló

Külső roló

Ha a kihajtható billenőkart is elhagyjuk, a függőleges nap­ellenző külső rolóvá egyszerűsödik. Leeresztéskor az árnyékoló vászon a feszített huza­los oldalsó vezetékekben vagy vezetősínekben fut – ez egyút­tal a szélerő ellen is biztosít.

7. Buraárnyékoló

A buraárnyékolók formagaz­dagsága különösen lenyűgöző. Üzletek portáljánál reklámhor­dozóként és a figyelem felkel­tésére is gyakran alkalmazzák ezeket, de privát környezetben is sokszor megtalálhatók. Legyen a vázuk merev vagy összecsukható, készüljön be­vonatuk textíliából vagy fé­nyes fóliából – a buraárnyé­kolók mindig mutatósak.

Napellenzők télikertekhez

Kifejezetten a különféle üvege­zett épületrészekhez fejlesztet­ték ki a télikert-napellenzőket. Vezetősínekben futnak és rend­szerint ellenhúzó feszítőrend­szerrel vannak ellátva, ami arról gondoskodik, hogy az árnyékoló ponyva a fel- és lehúzás közben is mindig feszes ma­radjon. Ilyen feszítőrendszert vízszintes vagy kombinált, víz­szintes/függőleges mozgatás­nál is célszerű alkalmazni.

Ha a tető elég ferde, ellenhú­zás nélküli, szános napellenzőt is alkalmazhatunk. Ez szintén két vezetősínben fut, leeresz­téskor saját tömege húzza le.

Minden napellenzőre elmondható:

Az anyagok és minták válasz­téka szinte korlátlan! Választ­hatunk széles vagy keskeny, hosszanti vagy keresztcsíko­zást, hullámos vagy kockás, léggömbös vagy mackós min­tázatot, pasztell, fedett vagy élénk árnyalatot, divatszíneket vagy hagyományos színeket egyaránt. A napellenzők anyag­minősége is sokféle lehet.

Van például színes fonalból szőtt, tartós impregnálással el­látott, 300 g/m2 tömegű műszál­szövet- vagy PVC-bevonatos üvegszálból készített, áttetsző és nehezen gyulladó üvegszá­las szövet. PVC-vel bevont textí­liák vagy lakkozott fóliák között is válogathatunk. A napellenzők szerkezeti elemei jó minőségű, tartós anyagokból, például alumíniumból készül­nek, ezeket színben az árnyéko­ló anyagokhoz lehet illeszteni.