Árnyékolás

Redőnyök utólagos beépítése (gyakorlati példa)

Redőnyök utólagos beépítése

  • Anyag: Ráépített redőny-építőkészlet a szükséges tartozékokkal együtt.
  • Munkaidő: Ehhez és hasonló munkák­hoz mintegy 2 óra tiszta munkaidőre van szükség.

Utólagosan szerelt redőnyök

Műanyag ablakredőnyöknél a kiegészítő elemeket, vagyis a vízszintes redőnyléceket meg­vezető síneket a bukóréssel és a redőnyszekrény-burkolat­tal a helyükre kell tenni és a készlethez tartozó ragasztóval oda kell erősíteni.

Tennivalók, előkészületek

Egyedi ablakoknál a redőny­megvezető sínek a keret oldal só profiljába kapcsolódnak és abba ragasztjuk be azokat, többrészes redőnyöknél viszont a keret külső szélére, azzal el­vágólag kell a redőnymegveze­tő síneket felragasztani. Ha az ablaknak álló középoszlopai vannak, az előre összeállított kettős redőnymegvezető síne­ket ezekre ragasszuk fel úgy, hogy azok szélei az oszlop külső széleivel egy vonalba esse­nek. A ragasztás jobban köt, ha a ragasztási felületeket fi­nom acélgyapottal átdörzsöljük.

Redőny felszerelése

Arra azonban vigyázzunk, hogy valóban csak a ragasztási felü­leteket csiszoljuk meg. Alumíni­um ablakoknál a redőny bukó­rését, a kapcsolólécet és a re­dőnymegvezető síneket, az erre a célra előre kialakított bordák­ba akasztjuk be és műanyag ékekkel rögzítjük.

A redőnymegvezető síneket tartóprofilokkal erősítjük az ab­lakkeretre. Ezeket a profilokat önmetsző csavarokkal (pl. pozdorjacsavar) csavarozzuk fel a külső ablakkeretre. A csavarozás közbeni elcsúszás meg­akadályozására pillanatragasz­tót használhatunk, amivel a tartóprofilt a megfelelő helyzet­ben a kerethez erősíthetjük.

A szerelőfuratokat a ragasztó megkötése után fúrjuk ki. Fúrás közben használjuk a mélységi ütközőt, nehogy véletlenül a keret belső oldalát is átfúrjuk. Ha a tartóprofilok a helyükön vannak, a redőnymegvezető síneket arra egyszerűen rá­pattinthatjuk.

Többrészes redőnyök esetén a tartóprofilokat a külső éltől ugyancsak 18,5 mm távolság­ban csavarozzuk rá a keretekre. Ezután tegyünk a redőnymeg­vezető sínek kapcsolóhornyaiba vékony szilikon-csíkot, nyomjuk be az összekötő alumínium le­mezt és a redőnymegvezető síneket egy egységként pattint­suk rá a felcsavarozott tartó­profilokra.

Ha az ablaknak álló középoszlopai vannak, a tartó­profilokat szintén a keretprofil szélétől 18,5 mm távolságban csavarozzuk fel, majd pattint­suk azokra a redőnymegvezető síneket. A választott redőny­rendszertől függ, hogy az ab­lakra kerülő komplett készletet összeszerelve szállítják-e, vagy a redőnyszekrényt, a megveze­tő síneket és a hevedergöngyölítőt külön kapjuk meg.

1. lépés

1. lépés

Először tegyük be a meg-vezetősíneket a redőnyszek­rényen erre kialakított tartókba és ellenőrizzük, hogy a szek­rény és a vezetősínek együtt pontosan beillenek-e az ablak­nyílásba. Ha ez nem így van, a vezetősínekből alul vágjunk le.

2. lépés

2. lépés

Mérjük ki az ablakkereten a hevederátvezetés pontos helyét és fafúróval fúrjunk az ablakke­reten a heveder szélességének megfelelő méretű nyílást.

3. lépés

3. lépés

Dugjuk át a hevedert az ab­lakkeretre készített furaton és húzzuk befelé, amennyire csak lehet. A behúzott hevederre célszerű egy laza csomót kötni, nehogy véletlenül kicsússzon.

4. lépés

4. lépés

Tegyük be a redőnyszekrényt a beleillesztett vezetősínekkel együtt az ablakba és a heve­der több részét is húzzuk be. Vigyázzunk arra, hogy a mű­anyag redőnylécek megfelelő játékkal tudjanak a vezetősí­nekben fel- és lecsúszni.

5. lépés

5. lépés

Ezután erősítsük hozzá a re­dőnymegvezető sínéit az ablak­kerethez. Az erre való facsava­rokat a külső lyukakon át tegyük be a sínbe, majd csavarhúzó­val vagy akkus csavarhúzóval húzzuk meg azokat.

6. lépés

6. lépés

A vezetősínekben lévő kül­ső lyukakat a készlethez adott műanyag kupakokkal zárjuk le.