Épületek belső burkolatai

Nyomócső rendszerek és csatornarendszerek burkolásnál

Nyomócső rendszerek

A burkolatok alá helyezett vízvezetéke­ket – mint nyomás alatt álló rendsze­reket – az épületen belül különös gondossággal kell szerelni, a burkolatok alatt takartan. Egyszerűbb a helyzet sze­relőcsatornás vagy szerelőaknás, gerinc­vezeték-rendszeres kiépítésnél, de az al­rendszer ebben az esetben is falakba és burkolatok alá kerül, tehát ugyanazt a problémát kell megoldani.

A nyomóvezetékek fajtái:

  • ólomcsöves vezeték (régi épületeknél),
  • horganyzott cső (az elmúlt fél év­században),
  • védőcsőbe szerelt műanyagcsöves rendszerek (a nyolcvanas évek vége óta),
  • rézcsöves (az igényesebb épüle­teknél, a kilencvenes évek elejétől).

Ólomcsöves alapszerelés esetén a felüle­ti burkolat készítésére nincsenek külön­leges előírások, ill. követelmények. A csöveket a habarcsos ragasztás előtt vé­dőcsővel vagy filccel körültekerve kell védeni a sérülésektől. Ha a körkörös vé­delem nem lehetséges, legalább az érintkező felületet meg kell védeni szalagta­karással a habarcsok kémhatásától, pél­dául a burkolat ragasztása előtt a friss habarcsrétegbe üvegszövetet helyezünk.

Horganyzott cső nyomóvezetékek fölé kerülő burkolatok esetén sem szükséges különleges védelem a vezetékek beépí­tésénél, de be kell tartani a következőket.

Ezek:

  • horganyzott csövet és annak kap­csoló idomait gipszes habarccsal falhoz rögzíteni tilos,
  • vezetékrendszernél (még hideg víz­nél is) a csöveket felületi pólyával vagy vékony öntapadós szalaggal körkörös védelemmel kell ellátni a habarccsal való takarás előtt,
  • a vezetékrendszerek csak a nyomás­próba elvégzése után takarhatok el.

A nyomáspróba után a csövek nyomvo­nalát úgy kell habarccsal eltakarni, hogy a burkolati átfedés tökéletes legyen. Műanyag csöves vízvezeték rendszerek­nél a nyomócsöveket védőcsővel kell szerelni, így a fali elhelyezés egyszerű­södik, és az esetleges csőcsere gond nélkül megoldható. A padozatba helye­zett csöveket (és védőcsöveket) általá­ban a padozat hőszigetelő rétegében vezetik, hogy az aljzat teherhordó ké­pessége ne csökkenjen, illetve, hogy az esetleges padlófűtési vezetékek abban elhelyezhetők legyenek.

Rögzített beépítésű műanyag nyomócső

8.67. ábra. Rögzített beépítésű műanyag nyomócső burkolati csomópontja 1 csempeburkolat, 2 ragasztó ágyazat, 3 elasztikus kitt, 4 rögzítő talp, 5 csatlakozó perem, 6 műanyag nyomócső, 7 műanyag védőcső.

ürdőszoba műanyag csöves vízellátási rendszere

8.68. ábra. Fürdőszoba műanyag csöves vízellátási rendszere a) metszet, b) alaprajz, 1 műanyag nyomó­cső nyomvonala a padozati rétegben, 2 falba süllyesztett vezetékszakaszok, 3 fo­gyasztási hely (csaptelep).

Réz nyomócső szerelése

8.69. ábra. Réz nyomócső szerelése pa­dozati burkolati rétegben 1 padlóburkolat, 2 ragasztó réteg, 3 aljzat­beton, 4 hőszigetelés, 5 réz nyomócső, 6 monolit hőszigetelő kitöltés, 7 védőlemez vagy csupaszlemez sáv, 8 hordozó aljzat vagy padozat alatti szigetelés.

Külpontosán extrudált csőszi­getelésbe

8.70. ábra. Külpontosán extrudált csőszi­getelésbe helyezett padozat alatti réteg­ben szerelt csővezeték 1 padlóburkolat, 2 ragasztó réteg, 3 aljzat­beton, 4 műanyag vagy réz nyomócső, 5 extrudált hosszirányú hőszigetelés, 6 hő­szigetelés, 7 hordozó aljzat vagy padozat alatti szigetelés.

Csővezeték padozatban

8.71. ábra. Padozati aljzatba szerelt, Climaflex páncél csőhéjjal szigetelt, burko­lattal kapcsolt csővezeték 1 padozati burkolat + 2. ragasztás, 3 alj­zatbeton, 4 rabicháló sáv (20-30 cm), 5 réz vagy műanyag nyomócső, 6 Climaflex páncélcső héj, 7 hőszigetelés, 8 aljzat vagy vízszigetelés.

Csatornarendszerek

A kevésbé igényes helyeken és a laká­sokban a csatornavezetékeket általában a falazatba vagy a padozatba építik be. A 32-60 mm átmérőjű vezetékek köz­vetlenül a falban és mennyezetben, az annál vastagabbak pedig külön csator­nákban vezethetők, ill. kapcsolhatók rendszerbe.

Az acélcsöveket ma már csak ritkán al­kalmazzák, ha azonban mégis, akkor tudnunk kell, hogy a gipszes habarccsal való rögzítés, illetve rabicolás tilos! Eternit csövekkel már csak régi építésű házaknál találkozunk, ezeket csak a tol­dó karima gumigyűrűje körül kell véde­ni, és óvni kell azokat az oldószeres lemosóktól, ill. ilyen anyagoktól. Napja­inkban szinte kizárólag PVC csöveket használnak, illetve különlegesen igé­nyes megoldásokkal méregdrága (im­port) rozsdamentes acél csővezetéket készítenek.

Mosdó, burkolat és csatorna csővezeték kapcsolata

8.72. ábra. Mosdó, burkolat és csatorna csővezeték kapcsolata a) gyűjtő szerelő csatornába, b) alsó szin­ten feltöltésbe szerelt gerincvezetékre gyűjtve.

W.C. burkolat és csatornavezeték kapcsolata

8.73. ábra. W.C. burkolat és csatornavezeték kapcsolata a) gyűjtő szerelő csatornába, b) alsó szinten feltöltésbe szerelt gerincvezetékre gyűjtve.

 Csatornatönk és padozati bur­kolat kapcsolata

8.74. ábra. Csatornatönk és padozati bur­kolat kapcsolata a) normál átfolyású, b) egyirányú, feltöltésbe szerelt, c) homokfogós, térbetonba betonozott.

Szerelt vázhoz kapcsolt kon­zolos W.C. csésze

8.75. ábra. Szerelt vázhoz kapcsolt kon­zolos W.C. csésze, gipszkarton csempe­burkoló aljzattal.

Szerelt közmű­szekrény

8.76. ábra. Szerelt közmű­szekrény gipszkarton anyagú burko­lati hordozó réteggel.

A burkolatokra nézve igen veszélyesek a belsőépítészeti munkák során kelet­kező mechanikai sérülések, a nem meg­felelő savas anyagok, ragasztók hasz­nálata, valamint a kész burkolatokra esetleg rosszul felfúrt kiegészítő beren­dezések (szappan, törülközőtartó stb.).