Tapétázás

Díszprofilok és rozetták helyes alkalmazása

A plasztikus és dekoratív díszítőelemek segítik a fal és a mennyezet átmenetének harmonikus kialakítását. Erre a célra gipsz és műanyag díszprofilok és egyéb belső díszítőelemek széles választéka áll rendelkezésünkre. Korábban elképzelhetetlen volt, hogy a tapétát a mennyezetnél egyszerűen sima vágott széllel fejezzék be. Ide stukkó díszlécet vagy profilos falécet, egyszerűbb esetben legalább egy zsinórt vagy papírbordűrt helyeztek el.

A belső díszítőelemek – profilok, párkányok, rozetták – ma ismét divatosak. Határvonalak kialakítására, a felület egyes részeinek kieme­lésére és a figyelem felkeltésére egyaránt jól használhatók. A belső terek egyedi kialakításá­nak lehetőségeit a díszítőelemek színes festé­sével még tovább lehet fokozni. Alkalmazásuk ízlést, jó arányérzéket, felszerelésük pedig kéz­műves jártasságot kíván.

Stukkóelemek

Díszprofilok és rozetták készítésére a jó minő­ségű alabástromgipsz (CaS04 + 2 H20) a legal­kalmasabb. A környezetbarát anyag semleges kémhatású, nyomásálló, éghetetlen és az oldó­szereknek ellenáll. A stukkóelemeket a hátol­dalukon elhelyezett rostokkal erősítik, ettől azok kellő törőszilárdságot kapnak.

Régebben a gipszszobrász a kiválasztott hely­re közvetlenül felhordta a gipszhabarcsot és ott alakította ki a fantáziadús díszítményeket. Ma a kész elemek bőséges választékából min­den célra ki tudjuk választani az oda illő darabot.

Díszprofilok

A műanyagból készített díszprofilok és rozetták hatása megegyezik a valódi stukkóéval. Fel­szerelés után a különbség szinte észrevehe­tetlen.

Különbséget kell tennünk az ívelt keresztmet­szetű, hosszirányban azonban simára húzott profilok és a stíl díszprofilok között, amelyeket további plasztikus díszítmények gazdagítanak. Ezeken az antik formák mellett a barokk és rokokó, a klasszicizmus és a szecesszió stílus­jegyei is megtalálhatók. Ezek a formák jól kombinálhatók a stílushű tapétákkal, függöny­anyagokkal és bútorokkal. A díszprofilok kíná­latában a frízlécek, pálcák, lépcsős idomok, hevederek, negyedívek és különböző sugarú szegmensek találhatók. Az ablakokhoz karnis­takarók, redőnytakaró profilok kaphatók. A kí­nálatot az összes szokásos méretben kapható rozetták teszik teljessé.

Díszprofilokat minden szilárd, tiszta és por­mentes alapra el lehet helyezni. Belső vakola­tokra, gipszkarton lapokra, nem rugózó forgács­lapokra és bútorlapokra gond nélkül felrak­hatok. A tapétát és kétes festékbevonatokat (pl. mész- és enyves festékeket) azonban el kell távolítani. A díszprofilokat célszerű az új tapétázással együtt szerelni.

A felerősítés módja

A díszprofilokat milliméteres pontossággal kell megmunkálni. A pontatlanul gérbe vágott felületek, a szétnyíló fugák, a frízlécek és a pro­filos lécek nem párhuzamos elhelyezkedése bosszúságot okozhat. Nagyon fontos, hogy legyen egy elhelyezési vázlatunk, mert nem csak a sarokprofilokat kell előkészíteni, hanem a mennyezeteket és falak felületeit kell felosz­tani vagy tagolni. A helyiséget határoló felületek kiterített képe, amelyre mérethelyesen rárajzoljuk a profilok helyzetét, megmutatja a helyiség várható képét és még korrekciókra is lehetőséget ad. A díszprofilok pontos hely­zetét a valóságos felületen célszerű csapózsi­nórral vagy felméréssel kitűzni.

Díszprofilok felrakása

Plasztikus mintázatú díszprofilok és rozetták

Képaláírás: A sarokillesztés fűrészelése: a fűrészt lassan, csak enyhe nyomással, a díszprofil látható felülete felől befelé haladva vezessük

  • A kiálló összekötő csapokra nyomjunk ragasztót
  • Minden fugát töltsünk ki szerelőragasztóval

Jó tanács

A következő szempontokat vegyük figye­lembe a díszprofilok alkalmazásánál:

  • biztosítsuk, hogy a helyiség száraz és normális klímájú legyen (a levegő ned­vességtartalma 45-70 %, a hőmérsék­let 10-45 °C);
  • a díszprofilokat célszerűen egy nappal korábban, száraz állapotban szállítsuk a helyszínre és ott tároljuk;
  • csak a gyártó által ajánlott szerelő­ragasztót és szerszámokat használjuk;
  • a munkát a gyártó utasításai szerint végezzük.

Ma már nemcsak közintézményekben, de magánlakásokban is kedvelik a rozettás díszí­tést. (Kép lent.)

Rozettás díszítés