Épületek belső burkolatai

Elektromos vezetékek és burkolatok, mire figyeljünk? [TIPP]

Az elektromos szerelés egészen más problémákkal jár, mint a nyomócsövek vagy csatornavezetékek szerelése, mind a veszélyességük, mind a szerelések különleges kívánalmai miatt.

Veszélyességi szempontból felmerülnek:

  • érintésvédelmi kérdések, (pl. fém­anyagú burkolatok és burkolóvá­zak esetén),
  • tűzvédelmi problémák (éghető anya­gú burkolatok alatti vezetéknél, főként azok kapcsolási csomópontjainál.

Szerelési szempontból figyelemmel kell lenni a következőkre:

  • a burkolat alatti vezetékeket – a vezetékcsere biztosításához – vé­dőcsőben kell szerelni,
  • kötési pont nem kerülhet a burkolat alá, azzal letakartan,
  • törekedni kell a könnyen átalakít­ható rendszerek kialakítására.

 Elektromos és híradástech­nikai berendezések vezetékei

8.77. ábra. Elektromos és híradástech­nikai berendezések vezetékei a belsőépí­tészeti burkolatok és burkolatszegők mö­gött is elhelyezhetők.

Falszegők

8.78. ábra. Falszegők a) él lezáró, b) alsó sorok elektromos sze­reléshez.

Falszegőbe szerelhető techno­lógiai és elektronikai vezetékek

8.79. ábra. Falszegőbe szerelhető techno­lógiai és elektronikai vezetékek 1 profilozott falszegő, 2 hornyok, 3 facsavaros kapcsolás, 4 csővezeték, 5 elektromos vezetékek.

Faburkolat és elektromos be­rendezések kapcsolata

8.80. ábra. Faburkolat és elektromos be­rendezések kapcsolata.

Burkolatokhoz alkalmazott, al­só és felső szegőrendszer

8.81. ábra. Burkolatokhoz alkalmazott, al­só és felső szegőrendszer vezetékhor­dozó profillal a) mennyezeti, b) fali alsó hajlítható le­mezkapoccsal, c) fali alsó fix kapcsolatú profillal.

Falburkolat és szegő (szerelő) csatorna összeépítése

8.82. ábra. Falburkolat és szegő (szerelő) csatorna összeépítése 1 faburkolat, 2 szerelőcsatorna, 3 elektromos aljzatok, 4 burkolat, 5 takaró profil, 6 heveder, 7 légrés, 8 vakolat, 9 főfal.