Belsőépítészet

A lépcső tervezése: forma és funkció harmóniája

A lépcső legyen kényelmes, könnyen járható, s legyen elég széles ahhoz, hogy a bútorokat is könnyen felvihessük rajta. Törekedjünk arra, hogy kevésbé legyen zajos a lépésektől, esztétikai szempontból pedig illeszkedjen a lakás stílusához. Megérdemli tehát, hogy kellő gondossággal tervezzük meg és készítsük el.

Miért van az, hogy bizonyos lépcsőkön könnyedén, máso­kon nehézkesen közlekedünk, holott ránézésre semmilyen különbség ezt nem indokol­ná? Elsődleges ok a méret­arányokban keresendő. Az emelkedési szög minél kisebb, annál kényelmesebben és biz­tonságosabban használhatjuk a lépcsőt. Legoptimálisabb a 30-41°-os szög.

Arra is figyelni kell, hogy az első és az utolsó lépcsőfok meredeksége a többi lépcső­fokkal pontosan egyezzen meg. A ±1,5 cm-esnél nagyobb kü­lönbség már balesetveszélyes lehet.

Kényelmes járás esetén 62-64 cm-es lépéshosszakkal haladunk. Lépcsőn való járá­sunk is a kényelmes járáshoz hasonló. Gyakorlatban bevált tapasztalat, hogy ha a fellépő magasság (azaz a lépcsőfok függőleges emelkedése, jelöl­jük M-mel) kétszereséhez hozzáadjuk a belépési távol­ságot (azaz a lépcsőfok víz­szintes méretét, melyet jelöl­jünk Sz-szel), akkor 62 és 64 cm közötti értéket kell kapnunk. Tehát 2 x M + Sz = 62 és 64 cm közötti érték. Az ettől eltérő arány a megfelelő és biztonságos közlekedés ro­vására megy.

Lépcső

Lépcsőházak lépcsőinek fellépő magassága 15-18 cm közötti, lakáson be­lüli lépcsőfokok magassága 16-19 (20) cm közötti legyen. A túl alacsony fellépő magas­ság a járásunkat „toporgóssá” teszi, a túl magas fárasztóvá. Ezen utóbbinál a megfelelő belépési hossz tartása (azaz a 2 x M + Sz = 64 cm-től való eltérés) csak ront a helyzeten, mert a járásunk ritmusából ki­zökkent.

Fontosabb lépcső­fajták

Fontosabb lépcső­fajták: (1) egykarú, egye­nes, (2)egykarú, kétfordulatos lép­cső, (3) kétkarú, törtvonalú pihenő fordulóval, (4) egy­karú, fél-csigalép­cső, (5) kétkarú, egypihenővel, (6) negyedfordu­latos lépcső.

Lépcső metszet

Mi micsoda? (1) kezdő lépcső­fok, (2) lépcsőfo­kok magassága, (3) lépcső homlok­lapja, (4) lépcsőfok éle, (5) homlok­elem, (6) lépcső­fok, (7) lépcsőfok mélysége, (8) elő-ugrás, (9) érkező záróelem.

Konstruktív elemek a biztonság érdekében

A lépcső meredekségén kí­vül sok más részlet is növeli a kényelmet és a biztonságot. Lakáson belüli lépcsőknél van a szabályzókban a legna­gyobb tolerancia, de itt sem építhetünk tűzvédelmi és egyéb biztonsági okokból 80 cm-nél keskenyebb (egyenes) lépcsőt. Itt természetesen a szabadon hagyott szélességet kell érteni. A csigalépcsőnél vagy a hajlított ívű lépcsőnél fontos az egyenletes emelke­dés, és a járóvonalon való megfelelő járás.

A lépcsőkar és pihenő fe­letti űrszelvény magasság több lakást összekötő lépcsőnél min. 2,20 méter, lakáson belü­li lépcsőnél min. két méter le­gyen. A méret a lépcsőkarra merőlegesen értendő a lépcsőfok éle felett. A korlát a lép­csőfok felett legalább kilenc­ven centiméter magas legyen, lehetőleg függőleges pálcázással (erre gyermekeink nehezebben másznak fel). A pál­cák távolsága és az egész kor­lát kialakítása ne tegye lehe­tővé az átmászást.

Különleges figyelmet érde­mel a korlát: fontos, hogy biz­tonságos legyen. Ha a korlát szilárdságilag megfelelően méretezett, de nem elég me­rev, hanem mozog, akkor azt ösztönösen gyengének tekint­jük, és tartunk tőle. Ne sajnál­juk az „anyagot” a korláttól. A kézléc kialakítása adjon ké­nyelmes fogódzót, felülete le­gyen egyenletes, a faltól mért távolság ne érje el a 4 cm-t, így kezünket nem ütjük be a falba. A kétoldali korlát az idős lakók közlekedését könnyíti meg.

Egyedi lépcsők

(Balra) A bútorokkal kombinálható, egyedi tervezésű lépcsők a belső tér meghatározó elemei. (Jobbra) Játék a színekkel: a kék színű faburkolat és a szőnyegborítás kontrasztot alkot a fehér lépcsővel.

A lépcső közvetlen teher­hordó szerkezet, mely terhét általában a födémnek és a fal­nak adja át. A lépcsőházi falak sokszor az épület merevségé­ben szerepet játszanak. Anya­ga lehet fa, acél vagy vasbe­ton. Rögzíthetünk külön, min­den egyes lépcsőfokot a falba, de rögzíthetjük a teljes lép­csőkart a födémekbe is, vagy külön gerendákba. Ezeken kí­vül számos egyedi megoldás is létezik. A lépcső tervezését bízzuk szakemberre.

A lépcső formája a lakás alaprajzától, és a lépcső ter­heinek átvételére képes fal és födém szerkezetétől függ. A lépcső helyszükséglete alatt nem csak a szerkezet és a lépcsőforduló által elfoglalt helyet kell érteni, hanem az első és az utolsó lépcsőfok előtti illetve mögötti teret is.

Főleg meglévő épületeknél legyünk kompromisszum készek, mert lehet, hogy az álta­lunk megálmodott lépcsők beépítése nem vagy csak sokszoros többletköltséggel ala­kítható ki. A fafajtákból széles válasz­ték áll rendelkezésre: erdei- és lucfenyő, tölgy, vörösfenyő, duglászfenyő, bükk, kőris és szilfa. Arra is gondoljunk, hogy a különféle fafajták szí­ne az idők folyamán különféleképpen változik meg. A lakkréteg is befolyásolja a fa természetes színét.

Lépcsők

A lépcső melletti területet jól hasznosíthatjuk előszobaként, gardróbként, vagy ahogy az ábrán is látható, étkezőként. A sarkokat ferde fallal választhatjuk le, ahol a kémény (1) vagy a szerelvényakna (2) kaphat helyet.

Régi lépcsők cseréje vagy felújítása?

Régi házak esetében, melyek karakterét még akkor is érde­mes megőrizni, ha nem állnak műemlékvédelem alatt, fel­merül a kérdés, hogy mi a célszerűbb: az épületelemek cse­réje vagy felújítása?

Régi lépcső

Természetesen nem csak az igénybevett, el­használódott lépcsőfo­kokról, hanem a lépcső vázszerkezetéről és a fal, padló, és mennyezet tar­tóelemeiről is szó van. Ezért tapasztalt szakem­ber nélkül semmiképpen ne kezdjünk a munkához. A szak­ember ismeri a felújítási módszereket, továbbá el tudja dön­teni, hogy a felújítás vagy a csere a megfelelő megoldás.

A lépcsőfokok felülete legyen csúszásálló és időt álló

A lépcsőfokok természetsze­rűleg erős igénybevételnek vannak kitéve. Nagyon tartós a kemény fa, a terméskő, a be­ton, a műmárvány. A bevonat lehet műgyanta alapú anyag, kvarchomokkal behintve. Véd­jük a lépcsőfokok homoklap­ját is.

Ha szőnyegburkolatot vá­lasztunk, csak kiváló minőségű terméket használjunk. A sző­nyegburkolat javítja a hang­szigetelést és biztonságos is. A lépcsőfokok élét fém profi­lokkal kell védeni, amelyek hasznosak és esztétikusak is.

TIPP

Lépcső tesztelése

  • Mielőtt választunk, próbáljuk ki egy hasonló lépcső fellépését, a fafaj tát, a lépéshosszt, a korlátot.
  • Látogassunk el szaküzletbe, a gyártó bemutatótermébe vagy a gyártó által megnevezett referenciaépületekbe.