Beltéri munkák

Lépcsők – A nyikorgás megszüntetése

Merevítők cseréje

A homloklap és járólap közti illesztést háromszögletű kis fadarabok merevítik a lépcsőfok alatt. Ha hiányzik valahon­nan a merevítő, pótolja, mert a lépcső nyikorogni kezd.

Merevites

Kenjen polivinil-acetátos (PVA) ragasztót a merevítőre, és addig dörzsölje a lépcső aljához, amíg ragadni kezd. Ezután csavarozza oda. A csavar olyan hosszú legyen, hogy alulról behatoljon a lépcsőfokba, de ne üsse át.

Falépcső

Terheléses hangpróba

A lépcső alatt állva úgy állapíthatja meg, hogy melyik lépcsőfok nyikorog, ha közben valaki lassan fel-alá lépked rajtuk. Amikor rálép egy-egy fokra, az szemmel láthatóan behajlik, és a nyikorgás is jól hallható.

Laza illesztések javítása

A lépcsőfok hátsó széle és a homloklap alja közti rést legegyszerűbben úgy tömítheti, hogy némi polivinil-acetátos (PVA) ragasztót nyom bele.

Lépcső metszet

Ezután egyenletesen elosztva hajtson be alulról három csavart a lépcsődeszkán keresztül – annak hátsó szélétől 12 mm-nyire – a homloklapba.

Habbal töltse ki a réseket!

Hab-lépcső

Gyorsjavítás gyanánt nyomjon alulról poliuretánhabot a fokok és homloklapok közti résekbe. A hab azzal gátolja meg a nyikorgást és egyúttal a kopást, hogy nem engedi egymáshoz dörzsölődni a fafelületeket.

Ékek újrarögzítése

Ékek újrarögzítése

Ahol faékek rögzítik alulról a lépcsőkar­hoz a fokokat és homloklapokat, ott el­lenőrizze, nem lazultak-e meg. Ha igen, nyomjon a végükre némi ragasztót, majd ütögesse vissza őket a helyükre.

Hintőporral elnémítható

Azzal is próbálkozhat, hogy hintőport szór a nyikorgó lépcsőfokok és hom­loklapok közti résbe. Ez általában egy időre orvosolja a bajt.

Lépcsőfokok javítása

A lépcsőfok élének kifoltozása

A lépcsőfok elülső élének javításához a képen látható módon vágja ki a toldást.

Lépcsőfon élének javítása

Az ék vagy fecskefarok alakú pótlás jobban ellenáll a ránehezedő súlynak, így nem csak a ragasztó és a csavar az, ami tart.

Merevítés könyökvassal

Merevítés könyökvassal

Ha alulról nem fér hozzá a meglazult lépcsőfokhoz, hajtsa fel a szőnyeget, s kis könyökvasakkal (lépcsőfokonként elég kettő) erősítse meg a járólap és a homloklap talál­kozásánál. Ha a szőnyeget visszahajtja, a vékony könyökvasak, nem is látszanak.

Törött, laza lépcsőkorlátok javítása

Hol egy odaillő darab?

A korlátbábokat nem könnyű pótolni, de ha csak egy-két darab kell, érdemes körülnézni a bontott építőanyagot árusító telepeken, mielőtt újakat eszterga Itatna.

A törés átkötése

Ha minden darab megvan, úgy megjavíthatja a törött korlátbábot, hogy nem is látszik. Ragasztózza be, majd nyomja össze, s rögzítse jó erősen szigetelőszalaggal a törött részeket. Egy időre fogja be a bábot a munkapadra szögelt fadarabok közé. Ezek szorítják össze a törött végeit, amíg szárad a ragasztó. Végül vegye le a szige­telőszalagot, és finomszemcsés csiszolópapírral távolítsa el a megkötött ragasztót.

Ékelje ki betétlemezzel!

A meglazult korlátbáb rögzítéséhez hasítson egy vékony faéket. Ragasztózza be mindkét oldalát, majd kiskalapáccsal üsse be a korlátbáb és a karfa vagy lépcsőkar közti résbe. Miután megkötött a ragasztó, éles késsel vagy sniccerrel faragja le az ék kilógó részeit.

Leszerelve könnyebb

Mielőtt belekezdene egy cifra korlát aprólékos kézi csiszolásába, nézze meg, vajon nem lehet-e kivenni a korlátbábokat. Ha igen, szerelje le őket, s asztalossal csiszoltassa át a fát. Ha ezzel végzett, a korlátoszlopokat és a karfát is varázsolja újjá.

Szétszedési módszerek

A korlátbábokat többféleképpen rögzítik a korláthoz és a lépcsőkarhoz. Ha csak rá vannak szögelve a kar tetejére, finom pontozóval üsse ki a szögeket a bábok végéből. Ez sokkal jobb, mint ha kifeszegetné őket. Ha nyitott a lépcsőkar oldala (vagyis a fokok és a homloklapok vonalát követi), szedje le a járólapok széléről a szegélylécet. Ezután óvatosan üsse ki fészkükből a bábok alsó végét.

Lépésről lépésre

Karfa felszerelése

Karfa felszerelése

  1. Jelölje meg a falat az egyes lépcsőfokok éle fölött leg­alább 90 cm-rel. Hosszú, egyenes vonalzóval kösse össze a jeleket.
  2. A korlát alsó lapjára szerelje fel a tartókarokat. A karfa te­tejét illessze a felrajzolt vonal­hoz, majd jelölje be a felső tartókar rögzítési helyét.
  3. Tiplivel és csavarral rögzítse egy ponton a felső tartókart. Igazítsa helyére a korlátot, majd rögzítse az alsó tartót is. Jelölje be a rögzítőcsavarok helyét. Szedje le a korlátot, és fúrja ki a tiplik lyukait.