Belsőépítészet

Belső ajtók kiválasztása, adjunk hangsúlyt a lakásnak!

Aki a belső ajtókat csak egyfajta szükséges mellékszereplőként nézi, és ezt sokan így teszik, az lemond a térformálás egyik nagy hatású eleméről. Az nem vesz tudomást arról, hogy egy ajtó, a maga kerek két négyzetméte­res felületével, legalább olyan belsőépítészeti jelentőségű, mint egy bútor.

A régi házak tulajdono­sainak ma könnyebb, mint egy pár évtized­del ezelőtt a belső ajtókat felújítani vagy újakat beépíteni. Az ajtógyártók a modellek sokaságát tartják készenlétben, hogy az esetek többségében a ház jellegének megfelelő stílusában azonos illeszkedés jöhessen létre. Néha természetesen a régi ajtók, olyan jó állapotban vannak, hogy azok javítását érdemes fontolóra venni. Ekkor természetesen meg kell gondol­ni, hogy a régi ajtók nem olyan szigeteltek, mint a modern ajtók, és nem tudják azokat a hang-és hőszigetelési értékeket produkál­ni, mint modern társaik.

Signum félköríves ajtóelem

Signum félköríves ajtóelem, metszett üveggel középig üvegezett, alatta tömörbetétes, felül szegélyes, fehérre lakkozott.

A régi betétes ajtók esetén, például az elkerülhetetlen recsegő hang min­denképpen terhes. Azonban, hogy a szabvány készajtók mellett vagy a meglévő ajtók felújítása mellett döntsünk, azt biztosabban tehetjük, ha néhány alapelvre ügyelünk. Az ajtók helyiségekbe vezetnek. Hatásuk attól függ, hogy a helyiség alakjához és magas­sághoz megfelelően viszonyul­nak-e.

A régi, 3,5 m és nagyobb belmagasságú építmények más ajtóméretet követelnek, mint a modern épületek, amelyek méretei a szabványoknak megfelelnek, vagy közelítenek ahhoz.

Ajtók

Balra: A legtöbb Moralt-ajtótípus többféle fafelülettel készül, a helyi­ség jellegéhez való alkalmazkodást megkönnyítve. Jobbra: Dialóg a neve ennek a Prüm-típusú, bükkből készült, szürke betétes ajtónak.

Egy belső ajtó megosztja a falat. Azt, hogy kedvező vagy kedvezőtlen arányban teszi-e ezt, arról már az az irány dönt, amely felé nyílik. Minden­képpen el kell kerülni azt, hogy a nyitott ajtólapot körül kelljen futni. Ehhez az ajtót több mint 90°-ban kellene nyitni. Ez azonban helypazarlás. Ezért érvényes az ökölszabály: egy ajtónak úgy kell nyílnia, hogy egyenesen beléphessünk azon a terembe. Ha két ajtó van egy teremben egymással szemben, akkor érdemes az utat a két ajtó között a lehetséges legrövidebbre vermi.

Az egyéb­ként adódó közlekedési felület túl sok helyet igényelne. Az pedig a bútorozás rovására veszne el. Ezenkívül: közel egymás mellett lévő ajtók egyidejű nyitása esetén nem nyílnak egymásba. Ezeket a szempontokat a mérlegelés során meg kell gondolni, és a régi ház minden ajtaját a fenti elvek alapján meg kell vizsgálni. 

A lakás bejárati ajtajait betörés­biztosként kell kialakítani

A lakás bejárati ajtajait betörés­biztosként kell kialakítani: 1 megerősített pántok (pántbiztosítások), 2 megerősített vaktokok/ kávaszerkezet, 3 megerősített ajtólap-szerkezet, 4 betörésgátló vasalat és zár, 5 szerelés a meg­vizsgált szerelési utasítás szerint, 6 be nem törhető ajtóbetétek és betétrögzítők, 7 megfelelő falcképzés.

Óvatosan javítsunk

Sokszor a régi házakat a háborús- vagy háború utáni években kizárólag az idő okozta szükségszerűség miatt változtatták, minden építészeti megjelenítést nélkülözve. Egy neves belsőépítészi kialakítást ezért nevéhez méltó módon, óvatosan kell javítani. Ahol kompromisszummal nem lehet eljárni, ott a korábbi építőmesterek leleteihez kell visszanyúlni, például egy tapétaajtóhoz. Akkoriban kevésbé volt segédeszköz, sokkal inkább eszköz, a fontos ajtók hangsúlyozása és az alárendeltet zavarmentesen a fal áttörésével megoldani. Egy ilyen ajtó tükörré alakítása is lehetséges lenne. A célnak mindenesetre annak kell maradnia, hogy a belső ajtók a szokásos berendezésekbe harmonikusan beilleszkedjenek.

Az ajtókkal helyiségarányokat is meg lehet változtatni. Az alacsonyabb helyiségek magasabbnak tűnnek, ha például a felületet fölöttük egészen a mennyezetig pane­lokkal burkoljuk. A helyiségmagasságok alacsonyabbnak tűnnek, ha a teremben körbefutóan a normál szoba­magasságig panelburkolatot helyezünk el, amelybe az ajtót is belevonjuk. Egy sötétebb színhatású mennyezet a hatást még fel is erősíti.

Üdvözölendő hatást lehet színekkel is elérni: az ajtóknak két oldala van, tehát a színeket is azon helyiségek berendezéseihez kell igazítani, amelyhez az ajtóoldal tartozik. A fürdőszobai ajtóoldal például minden további nélkül a helyiség kerámiájának színét viselheti. A fáitól, ajtókerettől és ajtótól színbeli leválasztás is lehetséges. Ahol az acéltok még megvan, a burkolás egyszerűbb, éspedig fával történő körül­vétellel. Az alsó képsorozat mutatja ennek pontos munkamenetét.

A szakszerű ajtóbeépítés pontosságot és szaktudást igényel, mindenekelőtt a lakásbejárati ajtók esetében, amelyeknek biztonsági követelményeket is ki kell elégíteni. Ezért ajánlatos a felméréshez és a szereléshez szakembereket hívni.

TIPP: Munkálatok és költségek

Aki egy normál ajtót építtet be, az egy zár, káva, vasalat és felületi megmunkálást is tar­talmazó kivitelezésért körülbe­lül 80000 forintot fizet érte. Teljes üvegajtók többnyire 95000 Ft fölött vannak. Nagy gondot kell fordítani manap­ság arra, hogy betörésbiztos bejárati ajtót készíttessünk. Ezekért a szükséges előmun­kálatokkal együtt legalább 80000-110000 Ft-ot kell fizetni.

Az acéltokok problémamentes burkolása

Ha acéltokokat kell eltávolítani, akkor egy siralmas építési helyet kapunk. A képsorok mutatják a megoldást. Egy fátok újraöltözteti az acéltokot. Egyszerűen azt az acéltok fölé helyezik. Mielőtt azonban a tokot szerelőhabbal rögzítenék, három szorítóidomot helyeznek el. Az abba meglévő horony a habot könnyen beengedi.

Az acéltokok problémamentes burkolása

A kikeményedés után a díszburkolatot helyezik rá, enyvezéssel. Falegyenetlenségek esetén segít a megfelelő lezáró profil, de az illeszkedő alátétek is a csomag tartozékai. Az átmenő szélesség 6 cm, magasság 3 cm.