Belsőépítészet

A lépcsők kialakítása, méretei és formái – tippek képekkel!

Aki egy házat felújít, annál mindig felvetődik a kérdés, hogy a meglévő lépcsőt kicserélje-e vagy csak felújítsa. Mert a régi lépcsők gyakran döntően meghatározzák a ház karakterét. Új lépcsőket készítenek ma egyéni kivitelben, készlépcsőként vagy előregyártott lépcsőelemek formájában.

Egy lépcső méretarányai sokkal inkább függenek az emberi adottságoktól mindenekelőtt a lépéshossztól mint más épületrészeké. Ebből adódnak a lépcsővel szemben támasztott követelmények: kényelmes szélesség, fokméret és meredekség; egy túl hosszú lépcsőkar pihenővel való megszakítása; minden részlet jó megvilágítása; a lépcső, a lépcső részleteinek, környezetének szépsége; a lépcső megfelel­tetése a ház nagyságának és jelentőségének; lehetőség megteremtése ahhoz, hogy a lépcsőre először bal lábbal léphessünk.

Falépcső

A háztulajdonos számára ez a húzott lépcső szemet gyönyörködtető szakipari mestermunka.

Ügyeljünk a helyes lépcsőméretekre

A kényelmes lépcső legfőbb titka a méret. Ez a 63 cm-es emberi lépéshosszhoz igazodik. Ebből adódik a lakóházak főlépcsőinek 17-18 cm-es, a melléklépcsők 20 cm-es fellépőmagassága. A belépési mélységnek, vagyis a lépcsőfok szélességének legalább 26 cm-nek kell lennie. A „szükség­lépcsők”, tehát a menekülésre szolgáló lépcsők részére a követelményeket az építési szabályzatok írják elő.

Isme­retes, hogy a meredek lépcsők kényelmetlenek; ezek azonban veszélyesek is. A legbiztosabb a 30°-os meredekségű lépcső. Teljesen magától értetődő, hogy a lépcsőket a gyerekeknek veszélytelenül kell tudni használni. Ehhez tartozik az is, hogy a mellvéd- és korlátnyílások nem lehetnek 12 cm-nél szélesebbek, ha a lezuhanási mélység az 1,5 m-t meghaladja.

TIPP: Alkalmas faanyag

A lépcsőkhöz alkalmas faanyag a hazai tűlevelű fák közül a luc-, az erdei-, a vörös és a duglaszfenyő. A lombos fák közül: a tölgy, a vörösbükk, a fehérbükk, a juhar és a kőris. Ezeken kívül számos tengeren­túli lombos fa felhasználható a lépcsők készítéséhez.

A korlát a biztonságot szolgálja

A lépcsőkorlátoknak a lépcső­fok elülső szélétől függőlegesen mérve, legalább 90 cm magasan kell lennie. Jó fogást biztosít­sanak és megfelelően merevek legyenek. A lépcsők alatt elegendő min. 210 cm szabad belmagasságot kell hagyni, szabad átjárás esetén. Biztonságot veszélyeztetheti a sima, magasfénnyel készített felületű fa-, vagy műanyag lépcsőfok. Az olyan fokok is biztonságot veszélyeztetők lehetnek, amelyek színük, vagy megvilá­gításuk miatt nem elég világosan ismerhetők fel.

A lépcsők anyagaihoz többféle fafajból, műkőből, természetes kőből, vasbetonból, könnyűbetonból, acélból és alumíniumból lehet válogatni. A korlátok anyaga a legtöbb esetben tömör fa, fém­rácsos szerkezet vagy betétként a korlátoszlopok közötti átlátszó biztonsági üveg. Ezek az anyag­választékok a lépcsőhöz, a ház stílusához és a személyes ízléshez messzemenő igazodást tesznek lehetővé.

Formák: csiga- és körlépcsők

Mindkét lépcsőformát általában lakásokban és hétvégi házakban építik be, azok előnyei miatt. Elsősorban a csigalépcsők azok, amelyek kevés helyet foglalnak el, mégis csodálatos megoldá­sokat tesznek lehetővé. A két forma közötti különbség, hogy a körlépcsők középen egy nyitott orsótér körül vannak elhelyezve. Meredekségük 18-20 cm, szélességük 50-100 cm. A lépcsőfoknak minimum 10 cm-es belépési szélességűnek kell lennie a leg­keskenyebb helyen mérve. Aki a csigalépcső vagy körlépcső mellett dönt, két emelet közötti belső lépcsőként megvalósítva, annak figyelemmel kell lenni arra, hogy a két emelet közötti szállítás nehézkessé válhat.

A lépéshang a lépcsők esetében is bosszúságot okozhat, akárcsak a fafödémes födémeknél. A lépéshangot csökkenteni lehet egy lágy fokburkolattal, szőnyegpadló-­betéttel, rugalmasan rögzített lépcsőfokkal, vagy vastag, tehát súlyos válaszfalakkal. Maga a lépcső szerkezete is befolyásolja a hang terjedését. A szükséges hangvédelem kérdéseit idejekorán tisztázni kell: a szőnyeggyártók és forgalmazók mindenkor készek a hangszigetelés témáját megvitatni.

Lépcső-beépítési fajtái

Lépcső-beépítési fajtái: 1 tömör falépcsők, a legrégibb lépcsőfajta, 2 fogasfelsőre helyezett lépcsőfokok, 3 konzolokra rátett lépcsőfokok egy pofával is, 4 befűrészelt, 5 foksüllyesztékes, 6 járó- és homloklap süllyesztékes.

A lépcsőépítés fogalmai

A lépcsőépítés fogalmai: 1 fellépő­magasság, 2 járófelület, 3 homlok­felület, 4 járófelületi él, 5 belépő-szélesség, 6 alávágás, a járólap előállása, 7 homloklap, 8 lépcsőfok.

Lépcsőformák

Lépcsőformák: 1 Egyenes egykarú lépcső; 2 Egyenes egykarú lépcső, negyedhúzású; 3 Kétkarú lépcső, félhúzott; 4 Kétkarú lépcső, félpihenővel; 5 Félkör-lépcső; 6 csigalépcső; 7 körlépcső lépcsőszemmel

Megtartásra érdemes lépcsőket gyakran megéri felújítani

A régi, megtartásra érdemes falépcsők gyakran recsegésük­kel terhelik környezetüket. A recsegés okának megszün­tetésére több lehetőség kínálkozik. Legegyszerűbb a lépcső alábbi javítása: a lépcsőfokokat a közéjük függőlegesen behelyezett, gyalult fadeszkákkal össze­erősítjük, és a fokot szőnyeg­burkolattal vonjuk be.

Egy asztalos is tud ebben segíteni. Károsítok által megtámadott falépcsők esetén is szakértő segítségét kérjük. Egyébként gondoljuk meg: a régi lépcsők­nek általában állagvédelmet kell biztosítani. Ha egy régi lépcső helyett egy újat építünk, akkor arra az építési előírások érvényesek. Akár régi, akár új a lépcső, annak kialakítása megfelelő legyen.

A lépcső bútor lesz

A lépcső bútor lesz: először a lépcső színbeli megformálása által kapja meg a helyiség a maga kellemes atmoszféráját.

 Félkör-lépcső, fa karfával, homloklappal.

Félkör-lépcső, fa karfával, homloklappal.

Fogasfelsőre helyezett lépcsőfokok, esztergályozott korlátoszlopokkal.

Fogasfelsőre helyezett lépcsőfokok, esztergályozott korlátoszlopokkal.