Belsőépítészet

Burkolólapok fajtái, útmutató a megfelelő burkolat megtalálásához

Az építéstechnikai, építésfizikai követelményeket egyaránt kielégítő és a formaképzésben is szerepet játszó építőanyagok között elsőként kell megemlíteni a burkolólapokat. A belsőtéri kialakítások munkálatai során ez a ma új technológiával előállított ősi anyag, nélkülözhetetlen építőanyaggá vált.

A burkolólapok nyers­anyagát a természetből nyerjük: az agyagot, a kaolint és földpátot. Égetéssel a nyersanyagból égetett agyag lesz. Ez vagy porózus, vagy nagyobb földpát részarány esetén tömör. A porózus anyagú burkolóanyagot fajansz­nak nevezzük. Ezek mindig fényesek. A fajansz burkolatok csak belsőtérbeni alkalmazásra jók, külsőre nem. Külső térben és nagyobb igénybevétel esetén a tömör fajansz burkolatokat használják. Ezek fényes és matt kivitelben egyaránt kaphatók a kereskedelemben. A fajansz ­burkolólapok a kőagyaglapoktól könnyen megkülönböztet­hetők.

Csöppentsünk a nem fényes hátsó felületre vizet: a kőagyaglapnál a víz megmarad, mert a kőagyaglap tömören égetett. Ezzel szemben a fajansz a vizet lassan beszívja magába.

Fény, mint formaalakító elem: polírozott, nem fényezett kőagyag burkolólap.

Fény, mint formaalakító elem: polírozott, nem fényezett kőagyag burkolólap.

A padlóburkolatok ki vannak téve természetes kopásnak. Ez a járkálás gyakoriságától, az elpiszkolódástól és az anyag keménységétől függ. Ezért a szakértők a fényes kőagyag-lapból készült padlóburkola­tokat különböző kopási csoportokba osztották be, és meghatározott alkalmazási területekhez rendelték azokat (lásd „Kopásállósági csoportok röviden” táblázatot). Azonban a gyakorlat azt mutatja, hogy a burkolatok tényleges terhe­lését gyakran nem lehet előre pontosan megmondani. A gyakori igénybevételnek kitett helyiségek részére ezért ajánlatos eleve mindig a követ­kező nagyobb igénybevételi csoportot kiválasztani. Az olyan helyiségek, amelyekben erőtel­jes karcolásos igénybevétellel lehet számolni, fényezetlen felületű kőagyag burkolólapok alkalmazása a legjobb.

Burkolólapok 30x30 és 7,5x30 cm formákban

Burkolólapok 30×30 és 7,5×30 cm formákban, helyiség-tagoláshoz és területek lehatárolásához. Egy gondosan megválasztott padlóburkolat rendezőereje itt jelentős.

A burkolólapok hatásos formaalakító eszközök. A megfelelő kiválasztáshoz tudni kell, hogy a burkolólapok a helyiséget hogyan befolyásolják. Döntő a szín, a mintázat és a felületi struktúra, továbbá a burkolólap formája, a kötések és fugák. Kezdjük a színekkel. Egy szín a teremben sosem egymagában hat, hanem erősen függ a környező színektől, a terem színfelületeinek nagyságától, a színek intenzitásától, nem utolsósorban élénkségétől és a megvilágítás módjától. Egy színbeli harmónia koncepcióját kínálhatja fel a fürdő és egészségügyi helyiségek kerámiájának, a konyha homlokoldali burkolóanyagának színe és kinézete. Vagy az az elképzelés, ami a fal és a vele harmonizáló padlóburkolatok variációit tartalmazza.

Két díszítőburkolat­ból álló burkolólap-széria

Két díszítőburkolat­ból álló burkolólap-széria, 6,5 x20 cm és egy listelli-padlóburkolat, 1,2><20 cm, valamint egy szépen kikép­zett 44,5×44,5 mm méretű betét látható. A reliefes burkolólap a két 20×20 cm-es uni-burkolólappal és más uni-színekkel kombinálható.

A témához kapcsolódó dekorációk, például gyümöl­csök, virágok, konyhai eszközök, sportmotívumok, reliefek és díszítők, megadják a kellő hangsúlyt. A nagyobb dekorációk, amelyek több burkolaton keresztül húzódnak, tagolják a falakat, helyiségeket rendeznek el, tengelyeket képeznek, súlypontokat jelölnek ki.

A reliefes burkolatokat akkor lehet erős hatással alkalmazni, ha a változó fény­beesést is figyelembe vesszük a helyiségben. Ezzel a fény­es árnyék játékát a felületen ki lehet használni, akárcsak a fénytörését. A fénylő hatás is a tudatosan alkalmazott felületi hatásokhoz tartozik. A burkolólapok formája és a lerakása (kötésben vagy hálósán) erősen befolyásolják az optikai hatást, aholis a fuga-raszter jelentős szerepet játszik.

Mivel a formák bő kínála­tából kell választani, amelyek egymáshoz képest is kombinál­hatók, könnyen érthető, hogy a burkolólapot irány orientáltan vagy iránysemlegesen lehet lerakni. Téglalap burkolólapok például hosszoldalukkal meghatározzák az irányt, a négyzetes burkolólapok iránysemlegesek.

Legújabb burkolatok irányai

A legújabb burkolatok szá­mos mintában rakhatók irányorientáltan vagy iránysemlegesen. A fugák befolyása a felületi hatásra itt külö­nösen jelentős.

A fugák ezen benyomást erősítik vagy gyengítik. Azok a fugák, amelyek a burkoló­anyag színétől különböznek, hangsúlyozzák az alakot. Azok pedig, amelyek azonosak a burkolat színével, a felület építészeti hatását erősen lecsökkentik. A burkolat azonban nemcsak a tér atmoszféráját befolyásolhatja, hanem optikailag is megváltoztathatja a helyiségeket.

Alapvetően érvényes az, hogy az élénk színek a helyisé­geket nagyobbaknak jelenítik meg, a kisebb élénkségű színek viszont a tónusuk fokozatától függően a helyiségeket kisebbeknek mutatják. A sötét színű lábazat, léc vagy díszítő­szalag felerősítik ezt a szűk érzetet. Aki ismeri a burkolatok térformáló hatását, az tudja, hogyan lehet a kívánt hatást elérni, és melyik burkolat illik a meglévő színekhez és for­mákhoz.

Konyha burkolva

A helyiség optikai harmoni­zálása az azonos formákkal, azonos mintákkal, külön­böző nagyság mellett.

Egymással összehangolt fal- és padlóburkolat

Egymással összehangolt fal- és padlóburkolat. A padló díszítő­sorát a faldíszítés is követi.

Egy kis útmutató a megfelelő burkolat megtalálásához

Ebben egy tapasztalt burkoló­anyag-kereskedő mindig a segítségére lehet, ha őt megfelelően informálja. Ennek érdekében a legjobb az, ha egy papírra az alábbi adatokat feljegyzi: Milyen nagyságú a helyiség? Milyen metszetei vannak az alaprajznak? Mi a helyzet a megvilágítással? Mi a helyzet a természetes fénnyel? Milyen a mesterséges megvilágítás? Milyenek a falak és padlók anyagai? Milyen színek vannak már a helyiség­ben? Hogyan alakították ki a födémet?

Minél pontosabbak a fenti adatok, annál jobb. Tehát, ne azt mondjuk, hogy világos faajtó, hanem: tölgy, bükk. Hasznos lehet továbbá, ha saját ötleteit és kívánságait is papírra veti. Minél pontosabban fogalmazza meg elképzeléseit, annál jobb. Legyen azonban nyitott a burkolóanyag-eladó javaslataira is.

Ha kiválasztotta a számításba jöhető burkolóanyagokat, akkor a megbízható megítélés érdekében, kérje meg az eladót, hogy mutassa meg Önnek a burkolatot egy nagyobb felületen kirakva, vagy kérjen azokról prospektusokat. Ez természetesen a díszburkola­tokra is vonatkozik. Még néhány kérdéssor biztosabbá teheti a döntést, így például, azt is megkérdez­heti, hogy a kiválasztott burkolóanyaghoz alkalmas formaképző elem létezik-e. Ilyen például a lábazati elem, széllezáró elem a lépcsőkhöz, és az él lezárók.

Érdeklődjön a gyártás dátuma iránt, a szín-, forma-és tervezési különlegességek és egyéb részletek iránt. Kérdezze meg, hogy az igénybevételre vonatkozó gyári adat vagy vizsgálati bizonyítvány megvan-e, és hogy az adott burkolóanyag az érvényes szabványok vonatkozó előírásá­nak megfelel-e. Ezek a DIN EN 159, DIN EN 176, vagy DIN 18166.

Fontos azt is tudni, hogy a burkolóanyag első osztályú áru-e, vagy osztályon aluliként került forgalomba. A fajansznál és kőagyaglapoknál az első osztályú anyag felismerését a csomagolásra rányomtatott piros jelzés teszi lehetővé. A fajansznál még egy nyílkereszttel is megjelölik a hátoldalát. Egyébként az osztályon alulinál a csomagolás mindkét fajta burkolóanyagnál kék színnel van megjelölve, és „osztályon aluli” felirattal ellátva.

Még egy tipp: Mindig néhány burkolólappal többet vásároljon a szükségesnél. Akkor a későbbi javítási munkák során, például egy vízcsőtörés esetén, azonos színű pótanyaggal rendelkezik. Gyakran évek hosszú sora kell ugyanazon burkolóanyag beszerzéséhez.

A burkolatok, díszburkola­tok, reliefszerű burkolatok

A burkolatok, díszburkola­tok, reliefszerű burkolatok, szegélyburko­latok és más formaképzők a belső tér­alakításban, itt a konyhában számtalan lehetőséget kínálnak.

Mázas kőagyaglap, természetes kő-jelleggel

Mázas kőagyaglap, természetes kő-jelleggel, három alakban, irányorientáltan rakva, dinamikus és térkötő hatású.

Burkolat

Három komponens – alapburkolat, kivágási változatok és különböző alakú betétek – lehetővé teszik, mintegy kirakósjátékként, a fal- és padló teljes burkolását.

Az aljzatnak megfelelőnek kell lennie

A burkolólapok, mázuk miatt vagy mint a kőagyaglapoknál, saját anyagukból kifolyólag, víztaszítók és nedvességállók. Ebből azonban nagy tévedés volna, azt a következtetést levonni, hogy egy hidegpadlós burkolat vízálló. A burkolati fugák miatt egyáltalán nem lehet az. Még a vízálló fugahabarcsok sem képesek ezt produkálni. Ugyanis a habarcs és burkolóanyag közötti csatlakoztatáson áthatolhat a nedvesség és az aljzatot veszélyeztetheti.

Erre különö­sen a vízzel erőteljesen terhelt területeken kell ügyelni. Ilyen például a tusolok területe. Egyébként a falnál ez szintén probléma. Megoldása kiegészítő nedvesség elleni szigeteléssel lehetséges. Ezekre alkalmasak a különböző összetételű, rugalmas ragasztók, folyós szigetelőfólia, emulziók, mélyalap- vagy szigetelő­rendszerek. A padlóburkoló szakember az, aki tud ebben tanácsokat adni.

Az alapnak tisztának, teher­bírónak és nedvszívónak kell lennie. Minden követelményt gondosan teljesíthetünk, ha a burkolatot vékonyágyazati eljárásban rakjuk. A habarcsot, ill. ragasztót ennek során csak egy vékony rétegben visszük fel. Előnye: egyszerűbb munkavégzés, kevesebb időráfordítás. A burkolatok okozta zavartalan öröm függvénye a burkolóanyag helyes megválasztása, helyes padlózat felépítés, az aljzat megfelelő előkészítése, szerszám, anyag és nem utolsósorban a gondos lerakás.

Kopásállósági csoportok röviden

Mivel az ellenállás a felületi kopással szemben nem azonos minden máznál, a mázas kőagyaglapokból készült padló­burkolatok öt kopásállósági csoportját különböztetjük meg.

Ezek a csoportok (1-5 -ig számozva):

  1. Kopásállósági csoport: nagyon könnyű igénybevételű padlóburkolat, olyan helyisé­gekben, ahol kicsi a járásgyakoriság, karcolásmentes elpisz­kolódás nincs, a járás lágytalpas lábbelivel történik. Például: a privát lakóterület háló- és egészségügyi helyiségei.
  2. Kopásállósági csoport: könnyű igénybevételű padlóburkolat, olyan helyiségekben, ahol kicsi a járásgyakoriság csekély karcos elpiszkolódás mellett, normál lábbeli terheléshez. Például: privát lakóterü­leteken, kivéve konyhákat, lépcsőket, teraszokat és loggiákat.
  3. Kopásállósági csoport: közepes igénybevételű padlóburkolat, olyan helyiségekben, ahol közepes a járásgyakoriság karcos elpiszkolódás mellett, normál lábbeli terheléshez. Például: a teljes lakóterület, kivéve a konyhát.
  4. Kopásállósági csoport: erősebb igénybevételű padlóburkolat, olyan helyiségekben, ahol nagyobb a járásgyakoriság normál lábbelivel az elpiszkolódás és terhelésgyakoriság vonatkozásában intenzívebb igénybevétellel. Példa: bejáratok és konyhák a lakóépületben, teraszok.
  5. Kopásállósági csoport: erős igénybevételű padlóburkolat. A nagyon nagy közön­ségforgalommal érintett helyiségekhez. Például: üzletek, hotelok, bankok, éttermek bejárati előterei stb.